bonusvoorwaarden raf
bonusvoorwaarden raf

 

 

BONUSVOORWAARDEN REFER A FRIEND (RAF)

SPELVOORWAARDEN REFER-A-FRIEND BONUSSEN

 

Datum: 31-01-2023

Versie: 1.0

 

Een aantal zaken om rekening mee te houden: 

 

 • Deze actie start op 1 maart 2023 09:00 uur en eindigt op 31 december 2023 om 23:59 uur.
 • De actieve BetCity speler is de 'referrer', de aangebrachte speler de 'referral'.
 • De referral moet de link gebruiken die referrer deelt. 
 • Bij elke “referral” krijg je een bonus die je enkel kunt claimen in je account.
 • De minimale storting is €20 om mee te doen aan het referral programma en de bonus te krijgen.
 • De nieuwe speler kan een van de welkomstbonussen kiezen tijdens het registratieproces.
 • De referrer krijgt €50 bonus per aangebracht speler, te gebruiken in het sportsbook, casino en/of live casino.
 • De bonus is 60 dagen beschikbaar en moet 1 keer worden rondgespeeld binnen 7 dagen na het claimen.
 • De bonus staat binnen 30 minuten op je account onder het kopje 'bonus'. Je krijgt hierover geen e-mail. 
 • Spelers die hetzelfde IP adres als jij gebruiken zijn uitgesloten van deze actie.
 • Je mag maximaal 5 vrienden aanbrengen met deze actie.
 • Spelers die (tijdelijk) geen recht hebben op een bonus, komen niet in aanmerking voor deze actie. Dit geldt vanaf het moment dat de actie begint t/m het einde van deze actie. Spelers die (tijdelijk) geen recht hebben op een bonus, zijn hier per email over geïnformeerd door BetCity.nl
 • Alleen spelers met een actief account kunnen deelnemen.
 • Deelnemers (zowel de referrer als de referral) moeten 24 jaar of ouder zijn.
 • De Bonusvoorwaarden zijn van toepassing. 
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

 

VOORWAARDEN REFER-A-FRIEND

 

1. Algemeen 

 

BetCity is een handelsnaam van Betent. Betent is statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Keurenplein 4 (Unit D1442), 1069 CD te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82283141 en aanbieder van krachtens de Vergunning vergunde kansspelen.  

 

Door deelname aan de promotie aanvaardt de deelnemer de promotievoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de website.

 

2. Deelnemers

 

 • Enkel spelers van 24 jaar of ouder en met een actief account op BetCity.
 • Spelers die, op het moment van het starten van de Actie, zichzelf hebben uitgesloten van BetCity.nl, hun limieten voor de gehele Actieperiode hebben bereikt en/of een recente interventie hebben ontvangen betreffende hun speelgedrag, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
 • Spelers die (tijdelijk) geen recht hebben op een bonus, komen niet in aanmerking voor de promotie. Dit geldt voor de gehele looptijd van de promotie. Spelers die (tijdelijk) geen recht hebben op een bonus, zijn hier per email over geïnformeerd door BetCity.
 • Deelnemer dient zorg te dragen over het delen van zijn refer-a-friend link en deze niet te delen met personen geregistreerd zijn in cruks, minderjarige en/of probleem gokkers en Onder curatele en/of bewindvoering staan.

 

3. Deelname

 

 • Speler neemt automatisch deel aan en gaat automatisch akkoord met de voorwaarden van deze actie door de persoonlijke link te delen.
 • Er zijn geen extra kosten voor deelname aan de refer-a-friend actie.
 • Deelnemer moet voldoen aan alle punten genoemd in artikel 2 (Deelnemers).

 

4. Bescherming persoonsgegevens

 

 

5. Periode

 

 • De duur van de actie is van vrijdag 3 februari 2023 09:00 uur tot en met zondag 31 december 2023 23:59 uur.

 

6. Introductie

 

Een succesvolle introductie is:

 

 • Een nieuwe speler die een nieuw account aanmaakt bij BetCity.
 • Een nieuwe speler die minimaal 24 jaar of ouder is.
 • Een nieuwe speler die een eerste storting van minimaal €20,- doet.
 • Een nieuwe speler die zich binnen de actie termijn registreert.
 • Een nieuwe speler mag niet behoren tot een risicogroep zoals vermeld in artikel 2.d.

 

Er kan per IP-adres één introductie plaatsvinden per deelnemer.

 

Inzet/storting vereisten:

 

 • Bij een minimale eerste storting van €20,- worden de bonussen voor de deelnemer geactiveerd.
 • De nieuwe speler kan een van de welkomstbonussen kiezen tijdens het registratieproces. 

 

7. Beloning

 

 • De beloning voor de introductie van een nieuwe speler is een €50,- bonus die ingezet dient te worden in het Sportsbook, Casino of Live Casino; voor beide bonussen tellen de standaard bonusvoorwaarden.
 • Gedurende de actieperiode mag de deelnemer maximaal 5 spelers introduceren.
 • De beloningen wordt binnen 30 minuten na een succesvolle introductie uitgekeerd.
 • De bonus is 60 dagen beschikbaar en moet 1 keer worden rondgespeeld binnen 7 dagen na het claimen. 

 

8. Klachten

 

 • Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij BetCity, Afdeling Klantenservice, Keurenplein 4 (Unit D1442), 1069 CD te Amsterdam of via email: [email protected] of telefonisch: (0800-2382489) (gebruikelijke belkosten).
 • Door mee te doen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Bonus Voorwaarden van BetCity.

 

9. Overig

 

 • We willen dat onze spelers plezier hebben tijdens het spelen, dus we moedigen je altijd aan om verantwoord te spelen. Met onze tools voor verantwoord spelen kun je je eigen speellimieten, budgetten en grenzen bepalen. Zo speel je altijd binnen je limiet en blijft het spelen leuk.  
 • Alle deelnemende accounts worden onderworpen aan standaard fraude- en veiligheidscontroles om ervoor te zorgen dat aan de vermelde voorwaarden wordt voldaan voordat beloningen worden uitgekeerd. 
 • BetCityl is om welke reden dan ook niet aansprakelijk als de actie op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.
 • BetCity is om welke reden dan ook niet aansprakelijk voor het incorrect delen van de persoonlijke link.  
 • Als zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de redelijke controle van BetCity ligt en die BetCity verhindert om aan deze voorwaarden te voldoen, dan is BetCity niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichting. 
 • De bonusvoorwaarden zijn van toepassing. 
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing. 
 • In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist BetCity.