INBOX

Het is mogelijk dat een adblocker onze berichten blokkeert. Schakel deze uit om onze berichten te kunnen lezen!

  • Vandaag

    Gisteren

Registreer

 

Voorwaarden Sportsbook

 

 

Sportsbook Algemene Voorwaarden


Versie 2.0

 

Laatst bijgewerkt: 

3 november 2021 

 

Inhoudsopgave

 

Sectie A – Weddenschapsreglementen

 

1. Inleiding 2. Definities
3. Acceptatie van weddenschappen 4. Beperkingen op weddenschappen en uitbetalingen
5. Ongeldigverklaring van weddenschappen 6. Disclaimer en prioriteit

 

 

Sectie B - Algemene Wedregels

 

1. Algemene terminologie 2. Type weddenschappen
3. Props-weddenschappen 4. Systeem-weddenschappen
5. Afhandeling van resultaten 6. Tattersall's Rule 4
   

 

 

Sectie C - Regels en limieten sportwedden

 

1. Olympische evenementen en kampioenschappen 2. American Football 3. Atletiek
4. Australian Rules Football 5. Badminton 6. Honkbal
7. Basketbal 8. Beach Volleybal 9. Boksen
10. Cricket 11. Curling 12. Wielrennen (baan en weg)
13. Veldrijden 14. Voetbal 15. Golf
16. Handbal 17. Trotting 18. IJshockey
19. Motor sport 20. Netbal 21. Pesäpallo (Fins honkbal)
22. Rugby League 23. Rugby Union 24. Squash
25. Speedway 26. Surfen 27. Zwemmen
28. Tennis en racketsporten (Badminton, Rackleton, Squash & Table Tennis) 29. Volleybal 30. Wintersporten
31. Overig (non-sport-/speciale weddenschappen) 32. Limieten per sport 33. Gemengde vechtsporten
34. Snooker 35. Darten  

 

 

Sectie D – Racen

 

1. Paardenrennen 2. windhonden

 

 

Sectie E – eSports

 

Sectie 1 - Voorwaarden van overeenkomst

 

a) Inleiding b) Algemene regels voor de afwikkeling van resultaten

 

 

Sectie 2 - Game-specifieke regels

 

a) Call of Duty b) CS: GO
c) Dota 2 d) Dragon Ball
e) FIFA f) Hearthstone
g) Heroes of the Storm h) League of Legends
i) Overwatch j) PUBG
k) Rocket League l) Starcraft 2
m) Street Fighter n) Super Smash Bros
o) Tekken  

 

 

 

A. Weddenschapsreglementen

 

1. Inleiding

 

1) Deze voorwaarden en bepalingen beheersen het gebruik van de Betent B.V. Sports Book. Door een weddenschap te plaatsen bij Betent B.V., erkent de accounthouder dat hij de voorwaarden en bepalingen heeft gelezen en begrepen en zich eraan te houden op elk gewenst moment van toepassing is op Betent B.V., klikt u <hier>.

 

2) Het gebruik van deze Sports Book is onderhevig aan de regelgeving van de kansspelautoriteit. Elke beslissing van kansspelautoriteit vervangt elke clausule(s) die hier wordt (worden) genoemd.

 

3) Enig geschil aangaande het gebruik van deze Sports Book dient per e-mail gericht te worden aan [email protected]. Indien het antwoord niet naar wens is, kan een verzoek tot onafhankelijke arbitrage verzonden worden aan de kansspelautoriteit. De beslissing van deze instelling is bindend, en kan gebruikt worden als vonnis in enige competente rechtbank.

 

4) Betent B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de site, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen.

 

5) Betent B.V. kan deze Algemene voorwaarden op ieder gewenst moment bijwerken, wijzigen, redigeren en aanvullen.

 

6) Elke verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar woorden / objecten in enkelvoud geldt ook voor meervoud. Verwijzingen naar geslacht zijn niet-bindend en dienen uitsluitend behandeld te worden voor informatieve doeleinden.

 

7) Indien van toepassing, moet elke verwijzing naar de website van Betent B.V. en de inhoud ervan ook worden beschouwd als van toepassing zijnde op Casino/offline/landgebaseerde omgevingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Self-Service Terminals (SST), Over The Counter (OTC) en Bring Your Own Device (BYOD).

 

 

2. Definities

 

1) Onder een "fout" wordt verstaan een vergissing, misdruk, iets dat verkeerd geïnterpreteerd, gehoord, gelezen of vertaald is, een spelfout, technisch probleem, registratiefout, transactiefout, beoordelingsfout, overmacht en/of een vergelijkbare situatie. Voorbeelden van fouten zijn onder andere maar niet beperkt tot:

 

a. weddenschappen die zijn geaccepteerd tijdens technische problemen, die anders niet zouden zijn geaccepteerd;


b. weddenschappen geplaatst op evenementen/aanbiedingen die reeds zijn beslist;


c. weddenschappen op markten/evenementen die incorrecte deelnemers bevatten en/of niet zijn toegestaan binnen het toepasselijke rechtsgebied;


d. weddenschappen geplaatst tegen noteringen die wezenlijk afwijken van de algemeen in de markt beschikbare noteringen op het moment dat de weddenschap werd geplaatst;


e. weddenschappen aangeboden met noteringen die een onjuiste scoresituatie representeren; of,


f. noteringen die duidelijk onjuist zijn gezien de kans dat de gebeurtenis optreedt op het moment dat de weddenschap werd geplaatst.

 

2) "Influence Betting" is een door , Betent B.V. verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de uitkomst van een wedstrijd of evenement kan beïnvloeden - direct of indirect.

 

3) "Syndicate Betting" is een door Betent B.V. verboden handeling, waarbij een houder van een account, of partijen die samenwerken met een accounthouder, de regels van Betent B.V. omzeilen - direct of indirect.

 

 

3. Acceptatie van weddenschappen:

 

1) Een weddenschap is niet geldig tot deze is goedgekeurd en is verschenen in de wedgeschiedenis van de accounthouder. In geval van onduidelijkheid over de geldigheid van een weddenschap, dient de accounthouder de openstaande (lopende) weddenschappen te bekijken of contact op te nemen met de klantenservice.

 

2) Tenzij een weddenschap ten onrechte is geaccepteerd, blijft een geaccepteerde weddenschap geldig, en kan niet worden ingetrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen, dat de gegevens van de geplaatste weddenschappen correct zijn.

 

3) Mocht een geschil ontstaan over de acceptatie (of het uitblijven daarvan) van enige transactie in het gebruikersaccount van de klant, dan is de database met de logbestanden van transacties de bindende autoriteit.

 

 

4. Beperkingen op weddenschappen en uitbetalingen:

 

1) Betent B.V. behoudt zich het recht voor de netto uitbetaling (de uitbetaling met aftrek van de inzet) op enige weddenschap of combinatie van weddenschappen van één Accounthouder te beperken tot 250.000 voor alle weddenschappen die binnen een termijn van 24 uur worden geplaatst of afgewikkeld. Deze limiet kan verlaagd worden afhankelijk van de sport, competitie of het weddenschapstype. Voor meer informatie is het raadzaam om de Limieten per sport te raadplegen onder <Sectie C, par. 32>.

 

2) Alle weddenschapselecties zijn onderhevig aan door Betent B.V. vastgestelde limieten. Deze limieten kunnen lager zijn dan de limieten die genoemd worden in <Sectie A, para 4.1> en <Sectie C, para 32>. Indien deze limieten bereikt worden, kan de accounthouder verzoeken deze limieten te mogen overschrijden, door middel van een verzoek via de platform(s) van Betent B.V.. Betent B.V. behoudt zich het recht voor dit verzoek (volledig of gedeeltelijk) te accepteren of af te wijzen zonder voorafgaand bericht of nadere uitleg.

 

3) Betent B.V. behoudt zich het recht voor weddenschapsverzoek naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te weigeren. Dit omvat de mogelijkheid een "Systeem-weddenschap" zoals gedefinieerd in <Sectie B, para 4> niet volledig te accepteren wat betreft inzetten of combinaties die zijn opgenomen in de betreffende "Systeem-weddenschap".

 

4) Betent B.V. behoudt zich het recht voor de toegang tot een gebruikersaccount naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te beperken of te weigeren.

 

5) Alle weddenschappen die geplaatst worden via een Betent B.V. -platform, inclusief weddenschappen die handmatig moeten worden goedgekeurd, kunnen onderhevig zijn aan een vertraging voordat ze geaccepteerd worden. De lengte van de vertraging kan verschillen. Een dergelijke vertraging wordt naar eigen inzicht bepaald door Betent B.V..

 

6) Betent B.V. behoudt zich het recht voor betalingen in te houden en/of weddenschappen ongeldig te verklaren voor een evenement (of reeks evenementen), als er voldoende aanwijzingen zijn dat er sprake was van één van de volgende situaties:

 

(i) er bestaat twijfel over de integriteit van het evenement;


(ii) de prijs of de prijzenpool is gemanipuleerd;


(iii) er is sprake van wedstrijdmanipulatie, of de wedstrijd wordt hierop onderzocht;


(iv) resultaten/uitslagen moeten verder worden geverifieerd bij een derde organisatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de organiserende vereniging en/of de relevante regelgevende instantie.

 

Aanwijzingen voor de bovenstaande punten kan zijn gebaseerd op omvang, volume of patroon van de weddenschappen geplaatst bij Betent B.V. via één of meerdere wedkanalen, alsmede op informatie ontvangen van andere wedaanbieders of officieel erkende organisaties.

 

7) Alle aangeboden noteringen zijn onderhevig aan schommelingen. Deze schommelingen worden naar eigen inzicht door Betent B.V. vastgesteld. Weddenschappen worden alleen geaccepteerd tegen de beschikbare noteringen in de weddenschapmatrixen op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd door Betent B.V., onafhankelijk van andere claims of voorgaande publicatie op de website of een ander medium met afwijkende informatie.

 

8) Alle berekeningen voor het uitbetalen van weddenschappen worden op basis van decimale noteringen uitgevoerd, ongeacht de gekozen/weergegeven notatie ten tijde van plaatsing van de weddenschap

 

 

5. Ongeldigverklaring van weddenschappen

 

1) Een weddenschap kan ongeldig worden verklaard, en wordt in dat geval, afgehandeld tegen een notering van 1.00.

 

2) Een meervoudige weddenschap blijft geldig, zelfs als een wedstrijd of evenement dat onderdeel uitmaakt van de meervoudige weddenschap ongeldig wordt verklaard.

 

3) Betent B.V. behoudt zich het recht voor om een weddenschap naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk ongeldig te verklaren, als het duidelijk is dat een of meer van de volgende situaties zich heeft voorgedaan:

 

a. Weddenschappen zijn aangeboden, geplaatst en/of geaccepteerd als gevolg van een fout en/of tegenstrijdigheden die aanzienlijk verschillen van die welke momenteel elders in de markt aanwezig zijn ;


b. Weddenschappen zijn geplaatst terwijl er problemen waren met de website, en zouden normaliter niet geaccepteerd zijn;


c. Influence Betting;


d. Syndicate Betting;


e. Een resultaat is direct of indirect beïnvloed door criminele handelingen;


f. In verband met de weddenschap is een publieke aankondiging gedaan die een significante invloed heeft op de noteringen.

 

4) Gerelateerde gebeurtenissen: Tenzij geplaatst via de in-event combinatiefunctie van Betent B.V., of expliciet aangeboden als een specifiek aanbod, verbiedt Betent B.V. meervoudige weddenschappen die twee of meer uitkomsten bevatten die gerelateerd kunnen blijken te zijn (bijv. team X wordt kampioen en speler Y wordt topscorer in dezelfde competitie). Betent B.V. zal alles in het werk stellen om dergelijke situaties te voorkomen, maar mochten deze toch plaatsvinden, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om naar eigen inzicht alle delen van de meervoudige weddenschap die de gecorreleerde resultaten omvatten waarvan de kansen niet indicatief zijn voor de desbetreffende gebeurtenis, ongeldig te verklaren..

 

5) Oude posten en andere annuleringen: Hoewel Betent B.V. zijn uiterste best doet om de beste gebruikerservaring te garanderen, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om, mocht er een markt beschikbaar zijn voor weddenschappen wanneer deze verwijderd had moeten worden of anders met onjuiste kansen, alle aanvaarde weddenschappen in genoemde omstandigheden te annuleren in overeenstemming met <Sectie A, par. 5.3>. Soortgelijke situaties omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

(i) ‘Pre-match' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard nadat het evenement is begonnen;


(ii) ‘Live' weddenschappen die worden geplaatst/aanvaard tegen een onjuiste notering als gevolg van vertraagde of uitgevallen 'live' verslaggeving, of op noteringen die een andere score vertegenwoordigden dan de werkelijke;


(iii) Weddenschappen die worden geplaatst nadat een deelnemer/uitkomst in laatste instantie enige kans heeft gehad om de score voor de betreffende markt/gebeurtenis te beïnvloeden en een eventuele terugtrekking/diskwalificatie/afzegging/formatwijziging of iets anders dat de mogelijkheid van de betreffende deelnemer/uitkomst om deze score te beïnvloeden uitsluit, zullen nietig worden verklaard;


(iv) Weddenschappen die geplaatst zijn met een notering die niet reflecteert dat er een gerelateerde gebeurtenis aan de gang was en waar de omstandigheden op een directe en onbetwistbare manier gewijzigd hadden kunnen worden, of anders nadat een gebeurtenis die normaal gesproken geacht zou kunnen worden te leiden tot de uitkomst, zich voordoet of al gebeurd is.

 

 

6. Disclaimer en prioriteit

 

1) Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de uitbetaling op een klantaccount aan te passen, als het duidelijk is dat de uitbetaling wegens een fout op het account is gestort.

 

2) Om na onterechte uitbetalingen het saldo van een account aan te passen, behoudt Betent B.V. zich het recht voor zonder voorafgaand bericht en binnen redelijke grenzen de noodzakelijke handelingen uit te voeren om het saldo aan te passen, middels terugdraaiing, wijziging of annulering van eventuele hierop volgende transacties op het account van de accounthouder.

 

3) Enige klachten/disputen aangaande het afhandelen van een weddenschap dienen Betent B.V. binnen 14 na de betreffende afhandeling te bereiken om een volledig onderzoek te starten. Alle andere klachten worden uitsluitend in behandeling genomen als door de houder van een account onweerlegbaar bewijs van een onjuiste afhandeling kan worden gepresenteerd. Dergelijk bewijs wordt uitsluitend in behandeling genomen, als het niet is toe te wijzen aan situaties zoals die beschreven worden in <Sectie B, paragraaf 5.2>.

 

4) Betent B.V. behoudt zich het recht voor de toegang tot een account te blokkeren, totdat enig noodzakelijk geacht onderzoek voltooid is.

 

5) Deze regels zijn van toepassing op alle transacties met Betent B.V. Sports Book en kunnen aangevuld worden met andere regels. In het geval van enige onenigheid, zullen de prioriteiten als volgt zijn:

 

a. De regels en voorwaarden die zijn gepubliceerd in verband met een aanbieding en/of campagne;
b. Indien deze niet beslissend zijn, wordt gekeken naar het algemene Sports Book-reglement, tenzij het reglement van de betreffende sport anders vermelden.

 

6) Wanneer dit reglement geen uitkomst biedt, behoudt Betent B.V. zich het recht voor de aanbiedingen op afzonderlijke basis naar eigen inzicht af te handelen op basis van billijkheid, volgens algemeen geaccepteerde normen, gebruiken en definities op het gebied van wedden.

 

7) Het aanbieden van deze voorwaarden en bepalingen of enige andere teksten met betrekking tot wedaanbiedingen in anderen talen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de benodigde voorzorgsmaatregelen worden getroffen om deze bepalingen op een zo getrouw mogelijke wijze aan te bieden in andere talen, kan Betent B.V. geen enkele aansprakelijkheid accepteren aangaande eventuele discrepanties tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal. Mochten zich toch discrepanties voordoen tussen de Engelse versie en enige vertaling, dan is de eerstgenoemde doorslaggevend, en zal de basis vormen voor het afhandelen van aanbiedingen.

 

8) Enige gegevens geleverd via of toegankelijk in, van of met betrekking tot Sports Book kan gebruikt worden door de Accounthouder, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en enig gebruik of enige poging tot gebruik van dergelijke gegevens voor commerciële doeleinden is streng verboden.

 

9) Betent B.V. heeft het recht om een bepaling van het contract met betrekking tot Sports Book af te dwingen bij elke Accounthouder.

 

 

 

B. Algemene Wedregels

 

1. Algemene terminologie


1) Tenzij vermeld in combinatie met de weddenschapaanbieding, of anders in de Sport-specifieke regels, mogen weddenschappen alleen worden beschouwd als geldig voor het resultaat aan het einde van de "Reguliere speeltijd" of "Full Time". "Reguliere speeltijd" of "Full time" wordt gedefinieerd zoals in de officiële reglementen van de betreffende gezagdragende organisatie. Bij voetbal wordt "full time" bijvoorbeeld gedefinieerd als 90 minuten inclusief blessuretijd en bij ijshockey als 3 periodes van 20 minuten. Als de gezagdragende organisatie voor aanvang van het evenement beslist dat de duur anders zal zijn, dan wordt dit feit aangenomen als deel uitmakend van de officiële reglementen (bijvoorbeeld, als er bij voetbalwedstrijden met een opzet van 3 x 30 minuten of 2 x 40 minuten gespeeld wordt). Bij een dergelijke situatie wordt uitsluitend rekening gehouden met de "reguliere" speeltijd en tellen verlengingen of overtime niet mee, tenzij expliciet vermeld.

 

2) "Live wedden" is de mogelijkheid om tijdens een wedstrijd of evenement te wedden. Betent B.V. accepteert geen verantwoordelijkheid voor situaties waarin het niet mogelijk is om een weddenschap te plaatsen of waarin de live score niet juist is bijgewerkt. Het valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de accounthouder zich te informeren over de wedstrijd en de bijbehorende gebeurtenissen zoals de huidige score, de voortgang van de wedstrijd en hoeveel tijd er nog wordt gespeeld voordat de wedstrijd voorbij is. Betent B.V. is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het Live wedden-schema of onderbrekingen van de Live wedden-dienst.

 

3) De functie ‘Uitbetalen’ (Cash Out) stelt de Accounthouder in staat een nog niet afgehandelde weddenschap te verzilveren tegen de huidige waarde. De optie is beschikbaar op selecte evenementen, zowel voor de wedstrijd als live en zowel voor enkelvoudige als meervoudige weddenschappen. De functie ‘Uitbetalen’ (Cash Out) kan niet worden gebruikt voor gratis weddenschappen. Verzoeken tot ‘Uitbetalen’ (Cash Out) kunnen onderhevig zijn aan de zelfde vertragingsprocedure als die vermeld wordt in 'sectie A, paragraaf 4.5'. Mocht het gebeuren dat tijdens deze vertraging om welke reden dan ook een aanbieding verwijderd wordt of noteringen fluctueren, dan wordt het verzoek om ‘Uitbetalen’ (Cash Out) niet geaccepteerd en wordt de Accounthouder hiervan op de hoogte gesteld middels een bericht op het scherm. Betent B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke functionaliteit volledig naar eigen inzicht aan te bieden, en erkent noch accepteert welke aansprakelijkheid dan ook voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de functie. Mocht een ‘Uitbetalen’ (Cash Out) slagen, dan wordt de weddenschap onmiddellijk afgehandeld en wordt geen rekening meer gehouden met verdere gebeurtenissen met betrekking tot die weddenschap. In het geval dat zich op enig moment tussen het oorspronkelijke aanbieden en de uiteindelijke afhandeling van een ‘Uitbetalen’ (Cash Out) een technische fout, een prijsfout of een afhandelingsfout voordoet, behoudt Betent B.V. zich het recht voor een dergelijke onnauwkeurigheid te rectificeren in overeenstemming met 'sectie A, paragraaf 6.2'.

 

4) De "Deelnemer" vormt een onderdeel van een evenement. In "Head-to-Head" en "Triple-Head" verwijst de Deelnemer uitsluitend naar objecten die deel uitmaken van het betreffende "Head-to-Head"- of "Triple-Head"-evenement. Omwille van de duidelijkheid wordt met een "Deelnemer" een enkele speler, een team of een groep van individuen die samen worden gegroepeerd/genoteerd bedoeld. Elke verwijzing naar deelnemers binnen deze regels is dienovereenkomstig bedoeld, ongeacht of de definitie ervan in enkelvoud of in meervoud is.

 

5) De deadline (sluitingstijd) die wordt getoond op de website dient puur ter informatie. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om het wedden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk stop te zetten, indien dit noodzakelijk geacht wordt.

 

6) Statistieken of redactionele tekst die op de Betent B.V. site(s) gepubliceerd wordt, dient te worden opgevat als toegevoegde informatie. Betent B.V. erkent of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid van deze informatie. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van de omstandigheden van een evenement.
7) De theoretische opbrengst bij weddenschappen met vaste noteringen voor de speler wordt berekend door de noteringen van alle mogelijke uitkomsten van de aanbieding. De theoretische uitbetaling aan een speler voor een weddenschapsaanbieding met 3 resultaten a, b en c kan als volgt worden berekend:


Theoretisch % = 1 / (1 /” noteringen uitkomst a” + 1 / “noteringen uitkomst b” + 1 / “noteringen uitkomst c”) x 100

 

 

2. Type weddenschappen

 

1) "Wedstrijd" (ook 1X2) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) uitslag van een wedstrijd of evenement. De opties zijn: "1" = Thuisspelende team/Speler 1, of de deelnemer die genoemd wordt aan de linkerkant van de aanbieding; "X" = Gelijkspel, of de keuze in het midden; "2" = Uitspelende team/Speler 2, of de deelnemer die genoemd wordt aan de rechterkant van de aanbieding. In bepaalde gevallen of specifieke competities kan Betent B.V. een aanbod weergeven in het zogenaamde "Amerikaanse" formaat (d.w.z: Uitspelende team @ Thuisspelende team), waar het ontvangende team in de genoemd wordt na het bezoekende team. Ongeacht de positie van de teams op het bord/de wedcoupon, verwijzen de termen "Uitspelende" en "Thuisspelende" teams altijd naar de eigenlijke teams die thuis (ontvanger) en uit (bezoeker) spelen, zoals bepaald door de officiële organisatie, behoudens de in <Sectie B, paragraaf 5.32> beschreven uitzonderingen.

 

2) "Correcte score" (ook resultaatwedden) is waar het mogelijk is om te wedden op de (gedeeltelijke of uiteindelijke) exacte score van een wedstrijd of gebeurtenis, of gedeelte daarvan.

 

3) "Meer dan/minder dan" (totalen) is de mogelijkheid om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, hoekschoppen, rebounds, strafminuten, enz.). Als het totale aantal van de genoemde gebeurtenis exact gelijk is aan de weddenschap, dan worden alle weddenschappen in dit aanbod ongeldig. Voorbeeld: een aanbod voor een weddenschap voor 128,0 punten waarvan de wedstrijd eindigt met de uitslag 64-64 wordt ongeldig.

 

4) "Oneven/even" is waar het mogelijk is om te wedden op het (gedeeltelijke of definitieve) aantal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. doelpunten, punten, corners, rebounds, strafminuten, enz.). "Oneven" is 1,3,5 enz.; "Even" is 0,2,4 enz.

 

5) Een "Head-to-Head" en/of "Triple-Head" is een competitie tussen twee of drie deelnemers/uitkomsten, afkomstig van een officieel evenement, of virtueel, zoals gedefinieerd door Betent B.V..

 

6) "Half time/Full time" is waar het mogelijk is om te wedden op het resultaat na de eerste helft en de uitslag van de wedstrijd na afloop van de vermelde tijd. D.w.z. dat als de thuisploeg bij rust met 1-0 voor staat en de wedstrijd eindigt in 1-1, de winnende uitkomst 1/X is. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

 

7) "Periodewedden" is waar het mogelijk is om te wedden op de uitkomst van elke afzonderlijke periode van een wedstrijd/evenement. Als de periodestanden van een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld 2-0 / 0-1 / 1-1 zijn, dan is de winnende uitkomst 1/2/X. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen op basis van de in de aanbieding vermelde tijden.

 

8) "Draw No Bet" (ook wel Moneyline genoemd) is waar het alleen mogelijk is om te wedden op "1" of "2", zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 2.1>. Er wordt vaak gesproken van "Draw No Bet" wanneer er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden. De inzetten worden terugbetaald mocht de betreffende wedstrijd/gebeurtenis geen winnend resultaat opleveren (bijv. de wedstrijd eindigt in een gelijkspel), of de gebeurtenis niet plaatsvindt (bijv. eerste doelpunt, Draw No Bet en de wedstrijd eindigt in 0-0).

 

9) Met "Handicap" (ook wel Spread genoemd) kunt u voorspellen of een bepaalde uitkomst zal plaatsvinden nadat een bepaalde handicap wordt toegevoegd aan/verwijderd van (welke van toepassing is) de wedstrijd/periode/totale score waarnaar de weddenschap verwijst. In die omstandigheden waarin het resultaat na verwerking van de handicaplijn exact gelijk is aan de weddenschapslijn worden alle weddenschappen in die aanbieding ongeldig verklaard. Bijvoorbeeld: een weddenschap op -3,0 doelpunten wordt ongeldig verklaard wanneer het gekozen team wint met een verschil van precies 3 doelpunten (3-0, 4-1, 5-2, enz.). Enige verwijzing in deze sectie naar de term “marge” dient geïnterpreteerd te worden als de uitkomst die ontstaat na aftrek van de (doel)punten die gescoord zijn door de 2 teams/deelnemers.
Tenzij anders vermeld worden alle handicaps die vermeld worden op de website van Betent B.V. berekend op basis van het resultaat van het begin van de betreffende wedstrijd/periode tot het einde van de die wedstrijd/periode. Het is echter gebruikelijk dat voor bepaalde wedaanbiedingen in specifieke sporten (Asian handicap bij voetbal) alleen rekening wordt gehouden met de tijd vanaf het moment waarop de weddenschap geplaatst werd tot het einde van de betreffende periode. Eventuele (doel)punten gescoord worden vóór het moment waarop de weddenschap gesloten werd worden zodoende niet meegerekend. Een wedaanbieding met deze kenmerken wordt duidelijk als zodanig aangegeven op de site en in de wedgeschiedenis van de gebruiker gemarkeerd met de score op het moment waarop de weddenschap werd afgesloten.
Er zijn 3 verschillende vormen van “handicapwedden”:


2-way Handicap: Team A (-1,5) vs Team B (+1,5)

 

Voorbeeld:

• Team A krijgt een handicap van -1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die gelijk is aan of groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 2 doelpunten of meer).
• Team B krijgt een voorsprong van +1,5 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van 1 doelpunt).

3-way Handicap: Team A (-2) gelijk (precies 2) Team B (+2)

 

Voorbeeld:

• Team A krijgt een handicap van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om te winnen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan de genoemde handicap (d.w.z. 3 doelpunten of meer).
• Gelijk is een winnende uitkomst als de wedstrijd eindigt met precies de genoemde marge (d.w.z. de wedstrijd eindigt in bijv. 2-0, 3-1 of 4-2).
• Team B krijgt een voorsprong van 2 doelpunten in de wedstrijd. Om de weddenschap te winnen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan het genoemde voordeel (d.w.z. verliezen met een verschil van slechts 1 doelpunt).

Asian Handicap: Team A (-1,75) vs Team B (+1,75)

 

Voorbeeld:

• Team A krijgt een handicap van -1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt in 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten -1,5 en -2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team A de wedstrijd winnen met een marge die groter is dan beide genoemde handicaps (d.w.z. een marge van 3 doelpunten of meer). Mocht Team A winnen met een marge van maar 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk gewonnen beschouwd met een volledige uitbetaling op het gedeelte van -1,5 en een terugbetaling van het gedeelte van -2,0, aangezien dat gedeelte een “gelijkspel” is. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waaronder een overwinning van Team A met maar 1 doelpunt verschil, dat gaat de volledige inzet verloren.
• Team B krijgt een voorsprong van +1,75 doelpunten in de wedstrijd. Dit betekent dat de inzet verdeeld wordt in 2 gelijke weddenschappen, die geplaatst worden op de uitkomsten +1,5 en +2,0. Om volledig uitbetaald te worden op de genoemde noteringen moet Team B de wedstrijd dus winnen, gelijkspelen of niet verliezen met een marge die gelijk is aan of groter is dan een van de genoemde voordelen (d.w.z. verliezen met een verschil van slechts 1 doelpunt). Mocht Team B verliezen met een marge precies 2 doelpunten, dan wordt de weddenschap als gedeeltelijk verloren beschouwd met een terugbetaling van het gedeelte van -2,0 en een verlies van het gedeelte van -1,5. Mocht de wedstrijd een andere uitkomst hebben, waarin Team B verslagen wordt met een marge van 3 doelpunten of meer, dan gaat de volledige inzet verloren.

 

 

10) "Dubbele kans" is waar het mogelijk is om gelijktijdig te wedden op twee (gedeeltelijke of definitieve) uitkomsten van een wedstrijd of evenement. De opties zijn: 1X, 12 en X2 waarbij "1", "X" en "2" zijn gedefinieerd zoals in <Sectie B, paragraaf 2.1>.

 

11) Wedden op "Winnaar" of "Geplaatst" is waar het mogelijk is om te kiezen uit een lijst met alternatieven, en te wedden op de mogelijkheid dat de deelnemer wint of zich plaatst binnen een bepaalde positie in de ranglijst van het betreffende evenement/competitie. Als er twee of meer deelnemers op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld zoals gedefinieerd in <Sectie B, paragraaf 5.14>.

 

12) Een “Each Way”-weddenschap (EW) heeft betrekking op een weddenschap waarbij de gekozen selectie óf moet winnen óf geplaatst zijn binnen de uitbetalingsvoorwaarden. De weddenschap is verdeeld in twee delen (het “Winst”-gedeelte en het “Plaatsing”-gedeelte) met een gelijke inzet. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen wordt rekening gehouden met de regels die van toepassing zijn op "Winst"- en "Plaatsing"-weddenschappen, namelijk de Sport-specifieke regels alsmede <Sectie B, paragraaf 5, clausule 11>.

 

13) "Goalminuten" is de mogelijkheid te wedden op de som van de minuten waarin doelpunten zijn gemaakt. Bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen worden de doelpunten gescoord in de blessuretijd van beide helften beschouwd als gescoord in de 45ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de eerste helft, en de 90ste minuut wanneer het doelpunt was gescoord in de blessuretijd van de tweede helft. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van de ‘goalminuten' van individuele spelers.

 

 

3. Props-weddenschappen


1) Virtuele "Wedstrijden" of "Head-to-Heads" zijn impliciete confrontaties waarbij de prestaties worden vergeleken van twee of meer deelnemers/teams die elkaar niet direct ontmoeten in dezelfde wedstrijd/evenement/ronde. De weddenschap wordt afgehandeld op basis van het aantal keer dat voor elke deelnemer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt (bijv. doelpunten) in de betreffende wedstrijd. De volgende criteria worden gebruikt bij het afhandelen van dergelijke weddenschappen:

 

a. tenzij expliciet vermeld hebben de weddenschappen betrekking op de volgende officiële wedstrijd/evenement/ronde (welke van toepassing) waarin de genoemde deelnemers/teams volgens het programma aan deelnemen.
b. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten worden voltooid op dezelfde dag/binnen dezelfde sessie waarin de wedstrijd/evenement/ronde volgens het programma plaatsvindt voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen met uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.
c. Resultaten voor deze aanbiedingen houden alleen rekening met gebeurtenissen in de daadwerkelijke wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs of andere beslissingen zoals gespecificeerd in de clausules 2, 3 en 4 van <Sectie B, paragraaf 5>.
d. Wanneer de hiervoor genoemde criteria geen uitsluitsel geven over de uitslag van deze aanbiedingen, dan worden de volgende criteria stap voor stap toegepast om de aanbieding af te handelen:
(i) de betreffende sport-specifieke regels zoals vermeld in <Sectie C>,
(ii) De regels voor de afhandeling van resultaten zoals vermeld in <Sectie B, paragraaf 5>.

 

Weddenschappen worden ongeldig verklaard wanneer het niet mogelijk is een winnende uitslag te bepalen.

 

2) "Grand Salami" is waar het mogelijk is om te wedden op het totaal aantal van de genoemde gebeurtenis (bijvoorbeeld: totaal aantal goals, totaal aantal runs) in een verzameling wedstrijden/evenementen op tijdens een bepaalde ronde/dag/wedstrijddag. Alle relatieve wedstrijden/evenementen moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

3) Meer dan / minder dan-weddenschappen op classificatie van deelnemers in prestaties/evenementen moeten als volgt geïnterpreteerd worden: "Meer dan" betekent een slechtere of lagere positie, en "Minder dan" betekent een betere of hogere positie. Voorbeeld: Een inzet op de classificatie van een speler in een toernooi met een meer dan / minder dan-lijn van 2,5 wordt afgehandeld als minder dan als de speler zich classificeert als eerste of tweede. Alle andere posities worden afgehandeld als meer dan.

 

4) Weddenschappen op "Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score in de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement worden niet meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

 

5) Weddenschappen op "Resultaat aan het einde van Kwart / Helft / Periode X" verwijzen naar het resultaat/de score na afloop van de betreffende tijd. Punten/doelpunten/gebeurtenissen uit eerdere delen van de wedstrijd/het evenement worden hierbij meegeteld. Weddenschappen op deze markt worden ongeldig verklaard indien de wedstrijd wordt gespeeld in een indeling waarbij het niet mogelijk is om een uitslag te bepalen voor de tijden als vermeld in de aanbieding.

 

6) Weddenschappen op "Race naar X punten / Race naar X doelpunten..." en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die als eerste het vermelde aantal punten/doelpunten/gebeurtenissen haalt. Als de aanbieding een tijdspanne noemt (of enige andere periodebeperking) zal dit niet met inbegrip zijn van punten/doelpunten/gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met de genoemde tijdspanne. Als de genoemde score niet bereikt wordt binnen de betreffende tijdspanne (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij voor deze eventualiteit noteringen op de markt zijn gepubliceerd.

 

7) Weddenschappen op "Winnaar van punt X / Volgende die scoort" en dergelijke aanbiedingen verwijzen naar het team/de deelnemer die de genoemde gebeurtenis scoort/wint. Voor het afhandelen van dergelijke aanbiedingen, wordt geen rekening gehouden met enige verwijzing naar gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de genoemde gebeurtenis. Als de genoemde gebeurtenis niet plaatsvindt binnen de vermelde tijd (indien van toepassing), worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij noteringen voor een dergelijk voorval in de markt zijn gepubliceerd.

 

8) Weddenschappen die verwijzen naar het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis binnen een bepaalde tijd of volgorde, zoals "volgende kaart" of "volgende team dat strafminuten krijgt" worden ongeldig verklaard indien het niet mogelijk is om zonder enige twijfel vast te stellen wat de winnende uitkomst is, bijvoorbeeld als spelers uit verschillende teams tijdens dezelfde situatie een kaart krijgen.

 

9) "Team dat als eerste scoort en wint" betekent dat het genoemde team of de deelnemer het eerste doelpunt scoort en uiteindelijk de wedstrijd wint. Indien er niet wordt gescoord tijdens de wedstrijd worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

10) Enige verwijzing naar "clean sheet"/”shutout” betekent dat het genoemde team/de deelnemer tijdens de wedstrijd/betreffende tijdsbestek geen (doel)punten tegen krijgt.

 

11) “Winnen vanuit achterstand" betekent dat het genoemde team/de deelnemer de wedstrijd wint na ten minste 1 (doel)punt achter te hebben gestaan op hun tegenstander in de wedstrijd/het betreffende tijdsbestek.

 

12) Bij een weddenschap dat een team/deelnemer alle helften/periodes wint (bijvoorbeeld Team win beide helften) moet het genoemde team meer (doel)punten scoren dan de tegenstander tijdens alle betreffende helften/periodes van de wedstrijd.

 

13) Bij enige verwijzing naar "Blessuretijd" wordt gedoeld op het aantal door de betreffende official aangegeven minuten, niet het aantal dat daadwerkelijk gespeeld wordt.

 

14) Het afhandelen van weddenschappen als "Man van de wedstrijd", "Meest waardevolle speler" enz. gebeurt aan de hand van de beslissing van de organisator van de competitie, tenzij anders vermeld.

 

15) Het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar termen als "beslissende doelpunt" gebeurt op basis van de maker van het doelpunt dat aan het einde van de wedstrijd een onoverbrugbare voorsprong blijkt te hebben gecreëerd, zodat alle doelpunten die erna nog gescoord zijn, niet relevant waren voor de uiteindelijke uitkomst. Om de weddenschap als "JA" af te handelen moet het team van de speler de betreffende wedstrijd winnen (in het geval van één wedstrijd), of doorgaan naar de volgende ronde van de competitie of de competitie winnen. Doelpunten die tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging worden gescoord tellen mee, doelpunten in de strafschoppenserie niet.

 

16) Weddenschappen op evenementen met een selectie aan gebeurtenissen die kunnen
plaatsvinden tijdens een wedstrijd (bijv. "Wat gebeurt er eerst met de speler? met de opties "Scoort een doelpunt, Krijgt gele/rode kaart, Wordt gewisseld) worden ongeldig verklaard als geen van de genoemde gebeurtenissen plaatsvindt, tenzij noteringen voor een dergelijk voorval op de markt zijn gepubliceerd.

 

17) Bij het afhandelen van weddenschappen op transfers wordt ook rekening gehouden met uitleenbeurten.

 

18) Weddenschappen op trainerswissels verwijzen naar de individuele coach/trainer/manager (welke van toepassing is) die ontslag neemt/ontslagen wordt om welke reden dan ook. Weddenschappen zijn ook geldig als een medeverantwoordelijke (indien van toepassing) opstapt/ontslagen wordt, en de weddenschap wordt dienovereenkomstig afgehandeld. In het geval er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen het aangaan van de weddenschap en de laatste wedstrijd van het seizoen (exclusief play-offs, play-outs, naseizoen, enz.), zijn de weddenschappen die na de trainerswissel (indien van toepassing) gedaan zijn ongeldig, tenzij een geschikte optie wordt geboden om op te wedden. De voetbalmarkten zullen elke interim/waarnemend coach/trainer/manager die sinds de laatste trainerswissel het team gedurende tien opeenvolgende wedstrijden heeft geleid, in overweging nemen en dienovereenkomstig afhandelen.

 

19) Aanbiedingen die verwijzen naar welk team/deelnemer een bepaalde prestatie behaalt tegen een ander team/deelnemer (bijv. Volgend team dat team X verslaat), alsmede aanbiedingen die verwijzen naar de positie op de ranglijst op een bepaalde datum, blijven staan en worden afgehandeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema of het aantal rondes/wedstrijden dat gespeeld wordt.
20) De afhandeling van aanbiedingen die betrekking hebben op welk team/deelnemer als eerste een bepaalde prestatie levert ten opzichte van één of meer andere teams/deelnemers (d.w.z. team dat als eerste scoort op wedstrijddag X) is gebaseerd op de periode in de betreffende wedstrijd waarin de prestatie wordt geleverd. Voorbeeld: team A scoort op zaterdag en scoort zijn eerste goal in de 43ste minuut terwijl team B op zondag speelt en zijn eerste doelpunt na 5 minuten scoort, in dit geval is team B de winnaar.

 

21) Van tijd tot tijd kan Betent B.V., naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan gerelateerde onvoorziene gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>, besluiten om aanbiedingen te publiceren met betrekking tot de enkele prestaties van één deelnemer/team; of aanbiedingen die de mogelijke uitkomsten van 2 of meer teams/deelnemers combineren (bijv. Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz.), met hogere winkansen dan normaal beschikbaar zijn. Betent B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke aanbiedingen naar eigen inzicht in te trekken, de betreffende noteringen te wijzigen of andere wijzigingen aan te brengen die de Betent B.V. nodig acht. Dergelijke aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de volgende criteria in de vermelde volgorde:

 

1. Tenzij specifiek vermeld verwijst de aanbieding alleen naar de vermelde dag(en) en/of de volgende officiële wedstrijd/gebeurtenis/ronde (welke van toepassing is) waaraan de genoemde deelnemers/teams volgens het schema meedoen ten tijde van publicatie van de aanbieding.

2. Uitslagen worden volgens de respectieve sportspecifieke regels vastgesteld. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten worden voltooid als gepland binnen de daarvoor geldende tijdsbestekken, willen de weddenschappen standhouden, tenzij een andere uitslag van de aanbieding onomstotelijk de uitslag van de aanbieding zou bepalen op een manier waarbij de voltooiing (of het uitblijven daarvan) van de andere in de aanbieding genoemde gebeurtenissen de uitkomst van de aanbieding niet zou beïnvloeden. Dergelijke markten zullen worden afgewikkeld aan de hand van de vastgestelde resultaten.

3. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding, zullen uitsluitend gebeurtenissen in het daadwerkelijke spel in aanmerking worden genomen. Er wordt geen rekening gehouden met resultaten die zijn toe te wijzen aan walk-overs, protesten, wijzigingen in de eerste officiële uitslag, enz. Inzetten worden terugbetaald indien het onmogelijk is om een winnend resultaat vast te stellen volgens de respectieve sportspecifieke regels.

4. Aan alle connotaties met betrekking tot de aanbieding moet volledig en ontegenzeggelijk voldaan zijn om een weddenschap af te laten handelen als gewonnen, ongeacht mogelijke conflicten met de specifieke regels van de sport of mogelijke interpretatie op basis van vorige of huidige presentatie van aanbiedingen in verband met evenementen in de betreffende sport en de manier waarop deze normaliter gepresenteerd worden in de Sports Book van Betent B.V.. Indien van toepassing, indien de aanbieding een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (aka PUSH), zal dit niet worden beschouwd als het hebben volbracht van de genoemde gebeurtenis en zal dit resulteren in het afwikkelen van de weddenschap als zijnde VERLOREN.

 

Hoewel door Betent B.V. alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om te zorgen voor een superieure gebruikerservaring, dient men er rekening mee te houden dat markten dusdanig kunnen fluctueren dat deze op welk moment dan ook geen verbeterde waarde vertegenwoordigen vergelijkbaar met de huidige aanbiedingen in Betent B.V. Sports Book. Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht deze eventuele schommelingen.

 

22) Tijdens bepaalde evenementen zal Betent B.V. gebruikers de mogelijkheid bieden weddenschappen te plaatsen die resultaten en gebeurtenissen van hetzelfde evenement combineren (ook wel intra-event combinaties genoemd), hetzij door middel van vooraf bepaalde combinaties die in het Sportsbook aanwezig zijn (exclusief Enhanced Multiples, Boosted Odds, enz. waarvoor <Sectie B, paragraaf 3, clausule 21> geldt), hetzij via de [BetBuilder]-functionaliteit. Dergelijke functionaliteit is alleen aanwezig naar eigen goeddunken van Betent B.V. en onverminderd gerelateerde gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5, clausule 4>. De afwikkeling zal gebaseerd zijn op de respectieve sportspecifieke regels. Alle gerelateerde gebeurtenissen moeten volledig worden verwezenlijkt, wil een weddenschap geacht worden te hebben plaatsgevonden en uiteindelijk worden uitbetaald tegen de aangegane notering. Inzet wordt terugbetaald indien een deel van de combinatie als ONGELDIG wordt afgehandeld. Indien van toepassing, indien de combinatie een uitkomst bevat waarvan het resultaat exact overeenkomt met de gekozen Meer dan/Minder dan of Spread lijn (aka PUSH), zal een dergelijk deel van de combinatie worden verwijderd uit de berekening van de afwikkeling en zullen weddenschappen worden uitbetaald rekening houdend met alleen de andere delen van de combinatie.

 

23) Met "Teaser+" kan de gebruiker dezelfde vooraf ingestelde hoeveelheid punten toekennen aan alle resultaten die aanwezig zijn in een parlay (combinatie) met Spreads (Handicaps), Totalen (Meer dan/Minder dan) of een combinatie van beide. Voorbeeld: de gebruiker combineert NFL Team X +6,5 punten in een parlay met Meer dan 41 punten in de NFL-wedstrijd tussen Team Y en Team Z. Door de optie "Teaser+ Football 6 punten" te kiezen, worden de lijnen en noteringen herberekend in een parlay met Team X +12,5 punten (voorheen +6,5), gecombineerd met Meer dan 35 punten (voorheen Meer dan 41). Indien een deel van een "Teaser+"-weddenschap als ongeldig (push) wordt afgehandeld, wordt die specifieke selectie uitgesloten van de parlay en wordt de berekening van de noteringen/uitbetaling dienovereenkomstig aangepast.

 

24) Weddenschappen die verwijzen naar "Rest van de wedstrijd" of gelijkaardig zullen enkel rekening houden met de resultaten en gebeurtenissen verkregen vanaf het moment van plaatsing van de weddenschap tot het einde van het vermelde tijdsbestek, dus zonder rekening te houden met alle geregistreerde gebeurtenissen vóór het moment waarop de weddenschap werd geplaatst en aanvaard.

 

25) Bij weddenschappen op specifieke tijdsframes/intervallen (voorbeeld: Wedstrijdresultaat tussen 60:00-89:59) wordt alleen rekening gehouden met uitkomsten en gebeurtenissen die tijdens het opgegeven tijdsbestek/interval plaatsvinden. Bij de afhandeling wordt geen rekening gehouden met andere punten/doelpunten/gebeurtenissen die tijdens andere delen van het evenement of de wedstrijd buiten het gespecificeerde tijdsbestek/interval, met inbegrip van de extra/blessuretijd, plaatsvinden, tenzij anders vermeld.

 
 
4. Systeem-weddenschappen

 

1) Bij wedden vóór een wedstrijd is het mogelijk om tot twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkele coupon. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen accounthouders hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. creëren.

 

2) Bij Live wedden is het mogelijk om maximaal twaalf (12) verschillende aanbiedingen te combineren op een enkele coupon tot een meervoudige (accumulator) weddenschap. Gebaseerd op deze twaalf aanbiedingen kunnen accounthouders hun eigen aantal enkelvoudige weddenschappen, dubbele weddenschappen, drievoudige weddenschappen enz. creëren.

 

3) Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het aantal mogelijke combinaties te beperken wegens wat bekend staat als uitkomstafhankelijkheid/gerelateerde gebeurtenissen, zoals gedefinieerd in <Sectie A, paragraaf 5.4>, en andere factoren.

 

4) Het is mogelijk om een of meer wedstrijden toe te voegen als 'bankers', wat inhoud dat de geselecteerde wedstrijden/evenementen op alle coupons worden gezet.

 

5) Een ‘Trixie’ is een combinatie die één drievoudige en drie dubbele weddenschappen bevat in een selectie van drie wedstrijden.

 

6) Een ‘Patent’ is een combinatie die samengesteld is uit een treble, drie doubles en drie singles afkomstig uit een selectie van drie wedstrijden.

 

7) Een ‘Yankee’ is een combinatie die één viervoudige, vier drievoudige en zes dubbele weddenschappen bevat in een selectie van vier wedstrijden.

 

8) Een ‘Canadian’ (ook bekend als ‘Super Yankee’) is een combinatie die samengesteld is uit een fivefold, vijf fourfolds, tien trebles en tien doubles afkomstig uit een selectie van vijf wedstrijden.

 

9) Een ‘Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sixfold, zes fivefolds, vijftien fourfolds, twintig trebles en vijftien doubles afkomstig uit een selectie van zes wedstrijden.

 

10) Een ‘Super Heinz’ is een combinatie die samengesteld is uit een sevenfold, zeven sixfolds, eenentwintig fivefolds, vijfendertig fourfolds, vijfendertig trebles en eenentwintig doubles afkomstig uit een selectie van zeven wedstrijden.

 

11) Een ‘Goliath’ is een combinatie die samengesteld is uit een eightfold, acht sevenfolds, achtentwintig sixfolds, zesenvijftig fivefolds, zeventig fourfolds, zesenvijftig trebles en achtentwintig doubles afkomstig uit een selectie van acht wedstrijden.

 

12) Voor overzichtelijkheid wordt indien nodig het tweede decimaal van de noteringen afgerond weergegeven in de wedgeschiedenis van de accounthouder. De uitbetaling wordt hierdoor echter niet beïnvloed. Deze wordt berekend op basis van de daadwerkelijke noteringen, ongeacht de genoemde afronding.

 

 

5. Afhandeling van resultaten

 

1) Bij het afhandelen van resultaten zal Betent B.V. alles in het werk stellen om informatie uit de eerste hand te verkrijgen (gedurende of net na het evenement), via tv-uitzendingen, streaming (via web en andere bronnen), alsmede officiële sites. Als de informatie niet uit de eerste hand verkregen kan worden, via tv-beelden dan wel officiële sites, en/of als er een duidelijke fout zit in de informatie van de bovengenoemde bronnen, wordt de weddenschap afgehandeld op basis van andere publieke bronnen. Niettemin, tenzij een duidelijke en controleerbare Fout in de eerste officiële uitslag wordt geconstateerd, zal de afwikkeling van weddenschappen geen wijzigingen omvatten die het gevolg zijn van en/of toe te schrijven zijn aan, maar niet beperkt zijn tot: diskwalificaties, strafpunten, protesten, uitslagen in subjudiciële zaken en/of opeenvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement is voltooid en een uitslag is bekendgemaakt, zij het een voorlopige.

 

2) a. Bij de afwikkeling van markten die over meer dan 1 ronde/etappe worden gehouden (bijv. Seizoensweddenschappen), worden alleen wijzigingen in aanmerking genomen die betrekking hebben op weddenschappen waarvoor de afwikkeling nog niet heeft plaatsgevonden. Dergelijke maatregelen moeten worden aangekondigd door de gezaghebbende organisatie voordat de als laatste geplande ronde/etappe in aanmerking wordt genomen. Alle wijzigingen die na dat moment van kracht worden, of op een andere wijze betrekking hebben op weddenschappen die al zijn afgehandeld op basis van gebeurtenissen tijdens het evenement/de competitie worden niet in overweging genomen.

b. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, geïmpliceerd door het officiële wedstrijdreglement of vooraf aangekondigd als het officiële formaat voor dat specifieke evenement, zullen alle wijzigingen ten opzichte van het standaard sport-/evenement-/competitieformat die ertoe leiden dat Betent B.V. noteringen/lijnen/totalen aanbiedt die onverenigbaar zijn met het herziene spelformat, resulteren in het ongeldig worden van de weddenschappen die door de formatverandering worden beïnvloed.

c. Aanbiedingen waarbij de formatwijziging de organiserende bond niet verhindert een winnaar aan te wijzen (bijv. Seizoenswinnaar), ongeacht of het spel nog wordt voortgezet of niet, herziene duur van het seizoen/de competitie, enzovoort, zullen worden afgehandeld volgens de uitslag afgegeven door de overkoepelende bond, mits deze uitslag is afgegeven volgens de hieronder vermelde tijdsbestekken en overeenkomt met de noteringen/lijnen/totalen die beschikbaar zijn op het moment van plaatsing van de aanbieding.

d. In dergelijke gevallen zijn de volgende afwikkelingsbepalingen van toepassing:


(i) Indien de overkoepelende bond binnen 3 maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking een relevante uitslag bekendmaakt (definitieve klassement, annulering of het voornemen om het spel te hervatten), zullen de markten dienovereenkomstig worden vastgesteld;
(ii) Indien er binnen 3 maanden na de laatst gespeelde wedstrijd vóór de onderbreking geen toepasselijke officiële mededeling/uitslag wordt bekendgemaakt, dan worden de markten afgewikkeld volgens de laatst beschikbare klassering/ranglijst, ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden/huidige fase/etappe van de competitie;
(iii) Markten die betrekking hebben op de vraag of een team/deelnemer een volgende fase van de competitie zal bereiken (bijvoorbeeld: play-offs) zullen als ongeldig worden afgewikkeld indien er veranderingen zijn in het format/aantal deelnemers dat gepland is om die specifieke fase te betwisten of indien die specifieke fase helemaal niet gespeeld wordt, tenzij een uitkomst gebaseerd op de marktconnotaties op het moment van de plaatsing van de weddenschap reeds bepaald is en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding;
(iv) Markten waarbij de noteringen afhankelijk zijn van/gebaseerd zijn op een volledig gespeeld wedstrijdschema (bijvoorbeeld: Meer dan/Minder dan in het reguliere seizoen/punten in de competitie), worden ongeldig verklaard als het aantal gespeelde wedstrijden anders blijkt te zijn dan oorspronkelijk gepland op het moment van plaatsing van de weddenschap, tenzij de uitkomst al vaststaat en de wijziging in het aantal van toepassing zijnde wedstrijden geen invloed heeft op de uitkomst van de aanbieding.

3) Gebeurtenissen die niet zijn goedgekeurd en/of erkend door de officials van de wedstrijd/het evenement (bijv. afgekeurde doelpunten) worden niet meegeteld bij het afhandelen van de weddenschap. Als algemene regel, en tenzij ander vermeld in de aanbieding, zal Betent B.V. aanbiedingen afhandelen op basis van de exacte tijd waarop het spelverloop onderbroken/hervat werd (welke van toepassing is) door de betreffende gebeurtenis (bijv. bal ging over de lijn voor een inworp, doeltrap of doelpunt) of waarop het spel onderbroken werd door de scheidsrechter, welke als eerste plaatsvond. Bij weddenschappen die verwijzen naar een totaal van een bepaalde gebeurtenis (bijv. totaal aantal hoekschoppen) en/of de uitvoering van een bepaalde handeling, moeten dergelijke gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden tijdens de genoemde tijdsinterval (bijv. de hoekschop wordt genomen). In dergelijke gevallen, mocht de gebeurtenis alleen toegekend maar niet uitgevoerd worden, wordt deze niet meegerekend bij de afhandeling.

 

4) Alle wedaanbiedingen met betrekking tot de wedstrijden/evenementen die niet plaatsvinden of die worden toegekend via een walk-over-beslissing, worden ongeldig verklaard

 

5) In het geval van afbreken van een evenement, worden alle wedaanbiedingen die beslist werden voor het afbreken en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Indien het afgebroken evenement niet binnen 12 uur van de aanvangstijd wordt hervat, worden alle lopende aanbiedingen met betrekking tot het evenement als ongeldig beschouwd.

 

6) Als een evenement wordt afgebroken en opnieuw zal worden gespeeld, worden alle weddenschappen die voor de eerste wedstrijd zijn geplaatst en niet konden worden afgehandeld vóór het stopzetten van de eerste wedstrijd ongeldig verklaard, ongeacht of en wanneer de wedstrijd hervat wordt.

 

7) Tenzij anders vermeld in de Sport-specifieke regels of in samenhang met de wedaanbieding, zullen specifieke evenementen die deel uitmaken van toernooien/competities die niet doorgaan, worden uitgesteld en/of verplaatst naar een tijd/datum langer dan 12 uur vanaf de laatste geplande tijd door de overkoepelende bond als gevolg van slecht weer, problemen met publiek of soortgelijke scenario's, ongeldig worden verklaard met de volgende uitzonderingen waarbij weddenschappen geldig zullen blijven:

 

a. Evenementen waarvan de aanvangstijden nog niet officieel zijn bevestigd door de overkoepelende bond op het moment van plaatsing van de weddenschap;
b. Evenementen die worden verplaatst als gevolg van planningsconflicten/tv-uitzendingen, maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (zoals van toepassing) worden gespeeld en waarbij de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding verandert;
c. Evenementen waarvan de aanvangstijd naar voren wordt verschoven (vervroegd), maar die nog steeds binnen dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde (zoals van toepassing) gespeeld zullen worden, en, zonder afbreuk te doen aan in het verleden geplaatste en soortgelijke gebeurtenissen zoals beschreven in <Sectie A, paragraaf 5.6>, de wijziging de volgorde van de officiële wedstrijden voor geen van de deelnemers aan de aanbieding wijzigt.

 

Om twijfel te voorkomen moet de definitie van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde worden geïnterpreteerd als de volgorde van de wedstrijden zoals opgelegd door de overkoepelende bond, waarbij elke specifieke wedstrijd een wedstrijddag/speelweek/ronde vertegenwoordigt. Indien deze volgorde niet wordt aangehouden en de volgorde van de wedstrijden zodanig verandert dat er tussendoor wedstrijden tegen andere teams worden gepland, dat de vermelde wedstrijd voor alle betrokken teams niet langer de eerstvolgende officiële verbintenis van dat/de toernooi/league/competitie is, zal dat worden beschouwd als geen deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag/speelweek/ronde en zullen de aanbiedingen ongeldig worden verklaard. Het bovenstaande is niet van toepassing op seizoensweddenschappen, die geldig blijven mits het/de toernooi/league/competitie wordt gehouden en beslist tijdens het seizoen/het jaar waarop de weddenschap betrekking heeft, ongeacht eventuele datumwijzigingen. In geval van play-off reeksen of andere reeksen van wedstrijden die zijn gepland om twee teams over twee of meer wedstrijden te confronteren, zal elke herplanning van een enkele wedstrijd worden beschouwd als deel uitmakend van dezelfde wedstrijddag ongeacht de duur van de herplanning, op voorwaarde dat de volgorde van thuis- en uitwedstrijden in de reeks niet wordt gewijzigd en de opgesomde wedstrijd binnen de reeks plaats heeft. Anders worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

 

8) In het geval van evenementen die niet voor het natuurlijke einde van het evenement zijn voltooid en waarvoor niet meer dan 12 uur na aanvang van het evenement een uitslag wordt afgegeven bij besluit van de gezaghebbende organisatie, gebruikt Betent B.V. het afgegeven besluit als officieel resultaat voor aanbiedingen die verband houden met de uitslag van het evenement, zoals Wedstrijd, Ongeldig bij gelijkspel en Dubbele kans, mits het afgegeven besluit de uitslag van de genoemde weddenschappen op het moment van afbreken niet wijzigt. In dat geval worden de inzetten geretourneerd. Alle aanbiedingen die betrekking hebben op de telling van bepaalde voorvallen (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten, Handicap, enz.) worden ongeldig verklaard, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de afbreking en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

9) Alle weddenschappen met betrekking tot de onvoltooide wedstrijden/evenementen waarover de betreffende gezaghebbende organisatie niet direct bij betrokken is (bijv. vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs) worden ongeldig verklaard, tenzij ten minste 90% van de officiële speeltijd wordt voltooid. Zie <Sectie B, paragraaf 1.1>. Indien de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken nadat 90% is voltooid, wordt het afhandelen gebaseerd op de score op het moment dat de wedstrijd/het evenement wordt afgebroken.

 

10) Het afhandelen van wedaanbiedingen, zoals schoten, schoten op doel, balbezit, assists, rebounds, enz. wordt gebaseerd op de definitie waarmee de gezaghebbende organisatie de betreffende statistieken bijhoudt. Tenzij ondersteund door onweerlegbaar bewijs, zal Betent B.V. geen enkele klacht erkennen die ontstaat uit persoonlijke interpretatie van dergelijke termen.

 

11) Met uitzondering van draverijen (trotting) en paardenrennen, zullen weddenschappen op deelnemers/teams die niet aan een evenement deelnemen, ongeldig worden verklaard. Kwalificatiewedstrijden en dergelijke moeten echter beschouwd worden als een onderdeel van het hoofdevenement, en elke deelname daaraan wordt beschouwd als een geldige weddenschap en zal niet nietig worden verklaard. Betent B.V. behoud zich het recht voor om Tattersalls regel 4, zoals uitgelegd in <Sectie B, paragraaf 6>, toe te passen op enige competitie. Dit wordt vermeld in samenhang met het reglement van de wedaanbieding en/of de betreffende sportspecifieke regel.

 

12) Er worden geen inzetten geretourneerd, zelfs niet als de winnende uitkomst van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitkomst is die niet vermeld is om op te wedden. Bij elke wedaanbieding kan de accounthouder een notering aanvragen op een deelnemer/uitkomst die niet in de lijst staat. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om een dergelijk verzoek naar eigen inzicht te weigeren.

 

13) Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd/geschorst of geweigerd voor deelname aan een volgend stadium van een evenement/competitie, dan wordt een dergelijke diskwalificatie geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de deelnemer uit het evenement verwijderd werd. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan eerdere resultaten, ongeacht enige aanpassingen wegens de genoemde actie. Weddenschappen die geplaatst zijn nadat de gediskwalificeerde deelnemer voor het laatst aan het evenement heeft deelgenomen, worden ongeldig verklaard.

 

14) Als twee of meer deelnemers dezelfde eindklassering delen en er werden geen noteringen aangeboden voor een gelijke uitkomst, wordt de uitbetaling berekend door de noteringen te delen door het aantal deelnemers dat de betreffende klassering deelt en dienovereenkomstig afgehandeld. De uitbetaling is altijd ten minste gelijk aan de inzet, behalve in het geval van "Head-to-Heads", zie <sectie B, paragraaf 2.5> en <sectie B, paragraaf 5.19>.

 

15) Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moeten alle genoemde deelnemers het evenement starten.

 

16) Om een "Groepweddenschap" ("Beste van X") geldig te laten zijn, moet ten minste één deelnemer het evenement voltooien. Indien dit niet het geval is, en de gezaghebbende organisatie niet de specifieke criteria voor het beslissen van een wedstrijd volgt, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

17) In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moeten alle genoemde deelnemers de in de weddenschap bepaalde ronde/evenement starten, om weddenschappen geldig te laten zijn.

 

18) In een "Head-to-Head" tussen twee deelnemers worden alle inzetten geretourneerd als beide deelnemers dezelfde positie/score delen of in hetzelfde stadium worden uitgeschakeld, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval deze geldig worden geacht.

 

19) In een "Head-to-Head" tussen drie deelnemers en meer dan één winnende uitkomst, worden de noteringen verdeeld onder de uitkomsten die de winnende positie delen, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 

20) Als er een "Head-to-Head" wordt aangeboden in verschillende rondes/fases, moeten alle deelnemers meedoen aan de komende ronde/fase om geldig te zijn. Indien een in de aanbieding vermelde deelnemer later niet meer deelneemt, zullen weddenschappen die zijn geplaatst na de laatste keer dat de deelnemer actief was in het evenement, ongeldig worden verklaard.

 

21) Wanneer de gezaghebbende organisatie het nodig acht om na het reguliere seizoen extra rondes, wedstrijden of series wedstrijden (play-offs, play-outs, naseizoen, enz.) toe te voegen om de ranglijst, competitiewinnaars, promotie/degradatie, enz. te bepalen, zal Betent B.V., tenzij anders vermeld, rekening houden met de resultaten en uitkomsten van deze wedstrijden voor het afhandelen van weddenschappen die verwijzen naar de competitiestand, promotie, degradatie, enz. Weddenschappen op de winnaar van het NHL-seizoen, verwijzen bijvoorbeeld naar de winnaar van de Stanley Cup.

 

22) Aanbiedingen die de prestaties van twee of meer individuen/teams over een bepaalde periode tegen elkaar afzetten, worden uitsluitend afgehandeld op basis van de resultaten van de genoemde deelnemers, ongeacht alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/evenement.

 

23) Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in competitie Y) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in een nationale competitie, geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

 

24) Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel team in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie (bijv. het team dat de meeste gele kaarten haalt in competitie X), geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen.

 

25) Tenzij anders vermeld, wordt bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar het aantal gebeurtenissen/punten dat wordt gescoord/verzameld door een bepaald team, zowel betreffende de prestaties van een enkel team in een bepaalde nationale competitie (zoals Totaal aantal doelpunten van team X) als "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee teams in een nationale competitie (bijv. het team dat de meeste gele kaarten haalt in competitie X), geen rekening gehouden met eventuele wedstrijden voor play-offs/play-outs/naseizoen enz., die plaats kunnen vinden na het reguliere seizoen. In een weddenschap op prestaties van één speler in een specifieke nationale competitie (zoals Totaal aantal gescoorde doelpunten door speler X in competitie Y) of "Head to Head"-weddenschappen op prestaties van twee spelers in nationale competities, tenzij er al een uitslag is behaald, zullen de inzetten worden terugbetaald in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers: (i) maakt om welke reden dan ook geen deel uit van de wedstrijdselectie van de club/het team waarvoor hij/zij op het moment van de plaatsing van de weddenschap in aanmerking komt in 50% of meer van de resterende van toepassing zijnde wedstrijden, (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden. Er kunnen andere sportspecifieke voorwaarden van toepassing zijn. Zie de sectie van de betreffende sport.

 

26) Bij het afhandelen van aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties van een enkele speler in een bepaald evenement (zoals Totaal aantal doelpunten van speler X in internationaal toernooi) of "Head-to-Head"-weddenschappen aangaande de prestaties van twee spelers in bepaalde evenementen, worden in elk van de volgende gevallen aangaande een van de betrokken spelers alle weddenschappen ongeldig verklaard: (i) neemt niet deel aan het evenement; (ii) neemt niet deel aan ten minste één wedstrijd na het plaatsen van de weddenschap; (iii) behaalt hetzelfde aantal als de andere deelnemer, tenzij een gelijkspeloptie is aangeboden.

 

27) Tijdens bepaalde evenementen kan Betent B.V. ertoe besluiten het aantal deelnemers waarop gewed kan worden te beperken en/of wedopties als "elke andere", "het veld" en dergelijke aan te bieden. Deze opties omvatten alle niet vermelde deelnemers, behalve die deelnemers waarvan specifiek vermeld wordt dat ze beschikbaar zijn.

 

28) Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar (de prestaties van) een bepaalde deelnemer in een bepaald evenement (bijv. speler X tegen het veld) dienen ongeldig te worden geacht als de betreffende deelnemer(s) niet meedoen met de competitie.

 

29) Enige vorm van kwalificatie vóór een hoofdtoernooi telt mee als een geldig deel van die competitie. Dus deelnemers die tijdens de kwalificatiefase worden uitgeschakeld verliezen van geplaatste spelers of spelers die de kwalificatie hebben overleefd.

 

30) Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met twee of meer fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, blijven geldig, ongeacht uitstel/verplaatsing van de daadwerkelijke wedstrijddata, mits de betreffende wedstrijden daadwerkelijk plaatsvinden in het kader van de competitie.

 

31) Wedaanbiedingen waarvoor de deelnemer(s) moeten meedoen met maar één fases/rondes om door te gaan naar de daaropvolgende fase/ronde van een competitie, worden ongeldig verklaard als de betreffende wedstrijd niet binnen 12 uur van de aanvankelijk aanvangstijd worden beslist.

 

32) Indien een evenement wordt verplaatst van de oorspronkelijk aangekondigde locatie en/of het speelveld wordt gewijzigd, zal dit niet worden beschouwd als een reden voor ongeldigverklaring van de aanbiedingen, tenzij (i) de sportspecifieke regels dit voorschrijven en/of de nieuwe locatie waar het evenement plaatsvindt het gebruikelijke "thuis"-veld is van een van beide deelnemers die betrokken zijn bij de wedstrijd, behalve zoals hieronder bepaald. Als algemeen principe zal Betent B.V. verwijzen naar het Thuisspelende team (ontvanger) en het Uitspelende team (bezoeker) in overeenstemming met de definitie die de overkoepelende organisatie voor die specifieke wedstrijd/competitie heeft gegeven. Weddenschappen op wedstrijden die gespeeld worden op zogenaamde "Neutrale velden" blijven geldig, ongeacht of deze informatie is opgenomen in het aanbod en/of de positionering van de teams op de weddenschappenbord/-display. In die gevallen waarin er een discrepantie is tussen de positionering van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op de weddenschappenbord/-display, en een dergelijke discrepantie veroorzaakt een significant effect op de kansen van de wedstrijd/competitie, zal Betent B.V. de betreffende weddenschappen ongeldig verklaren. Een dergelijke eventualiteit wordt alleen overwogen in gevallen waarin de discrepantie een materiële en zichtbare invloed heeft op de noteringen. Als in een ijshockeywedstrijd bijvoorbeeld het Thuis- en Uitspelende team verwisseld worden, zal Betent B.V. de weddenschappen ongeldig verklaren. Niettemin zal Betent B.V. geldige weddenschappen in overweging nemen op evenementen waar het zogenaamde thuisveldvoordeel niet in aanmerking wordt genomen en in gevallen van neutrale locaties. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn onder andere, maar niet beperkt tot tennistoernooien, MMA-gevechten, enkelspelcompetities in het algemeen, of specifieke evenementen zoals de laatste fase van teamcompetities die worden gehouden in vooraf vastgestelde locaties, zoals de Superbowl, de NCAA Final 4 of de finale van de Italiaanse voetbalbeker, zelfs als de locatie kan worden beschouwd als een potentieel gebruikelijk thuisveld voor een van de betrokken teams. In dergelijke gevallen worden deze evenementen beschouwd als zijnde gespeeld op neutrale locaties en staan alle weddenschappen op de officiële website, ongeacht de positie van de teams/deelnemers op de officiële website en hun plaatsing op het weddenschappenbord.

 

33) Informatie aangaande het geslacht van het team, leeftijdsgroepen of jeugdteams, alsmede de verschillende definities voor reserveteams (bijv. B- en C-teams) worden behandeld als extra informatie. De vermelding of juistheid van dergelijke informatie wordt niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit geen grote inconsistentie in de aangeboden noteringen veroorzaakt.

 

34) Hoewel Betent B.V. alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft om een getrouwe weergave te bieden van alle bij een weddenschap betrokken componenten, kan het voorkomen dat bepaalde benamingen, vanwege een verschillende interpretatie ontstaan uit de aanpassing voor een andere taal, anders worden weergegeven.

 

35) Dergelijke linguïstische discrepanties worden niet gezien als voldoende grond om aanbiedingen met betrekking tot de wedstrijd/het evenement ongeldig te verklaren, aangezien dit niet leidt tot onzekerheid bij andere klanten. Hetzelfde geldt voor benamingen die verwijzen naar evenementen, teamnamen, sponsornamen, enz.

 

36) Tenzij óf in combinatie genoemd met de wedaanbieding, óf anders in de sport-specifieke regels, moeten voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 rondes) het volledige genoemde getal voltooid zijn om te worden beschouwd als gewonnen. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 88,5 minuten in een tenniswedstrijd wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als ten minste 89 volle minuten voorbij zijn.

 

37) Voor weddenschappen die verwijzen naar een evenement/wedstrijd-duur met een decimaal erin (bijv. X,5 minuten of X,5 ronde), moet het volledig genoemde getal voltooid zijn om gewonnen te worden. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan / minder dan 6,5 rondes in een bokspartij wordt pas afgehandeld als 'meer dan' als de 6e ronde voltooid wordt.

 

38) Betent B.V. erkent dat het bij bepaalde weddenschappen nodig kan zijn om percentages, eenheden of andere criteria af te ronden die beslissend zijn voor de weddenschap. In dat geval behoudt Betent B.V. zich het recht voor om dienovereenkomstig aan te passen en af te handelen.

 

39) Enige verwijzing naar doelpunten die gescoord zijn door bepaalde spelers worden niet meegeteld als het eigen doelpunten betreffen (doelpunten die in het eigen doel gescoord zijn), tenzij anders vermeld.

 

40) Enige verwijzing naar confederatie, nationaliteit of dergelijke is onderhevig aan de definitie van de gezaghebbende organisatie.

 

41) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaalde periode/toernooi (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten van speler X tijdens het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende het seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens het seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na aankondigingen van blessures, transfers, transacties, enz. of enig nieuws dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

42) Aanbiedingen op de vraag of bepaalde individuen een specifieke positie/titel/functie bekleden op een bepaalde datum (bijv. minister X is nog steeds minister op datum Y, speler/coach is nog steeds bij team Y op datum Z) hebben betrekking op het feit of de betreffende persoon de genoemde positie ononderbroken bekleedt (of als alternatief daarvoor wordt aangesteld) tussen het moment dat de weddenschap wordt geplaatst en de gespecificeerde deadline. Wanneer het individu de positie om wat voor reden dan ook verlaat vóór de gespecificeerde deadline, dan is de uitkomst van de weddenschap dat er geen sprake is van de genoemde situatie. Dit geldt zelfs wanneer het individu opnieuw wordt aangesteld/aangenomen voor dezelfde positie/titel/functie en zelfs als op de gespecificeerde datum het individu dezelfde positie/titel/functie waarnaar de weddenschap verwijst opnieuw bekleedt. Bij het afhandelen van weddenschappen wordt ook rekening gehouden met spelers met een uitleencontract.

 

43) Alle weddenschappen die verwijzen naar het "breken" van records vereisen dat de vermelde gebeurtenis volledig wordt bereikt. Het evenaren van het record zal niet worden beschouwd als een prestatie die volledig is bereikt. Alleen het genoemde voorval telt mee voor de afhandeling.

 

 

6. Tattersall's Rule 4

 

1) In het geval van één niet-loper of één niet-deelnemer, worden de noteringen op de resterende lopers of resterende deelnemers verlaagd, in overeenstemming met de zogenoemde Tattersalls regel 4.


a. Win Betting:

 

Huidige noteringen van de teruggetrokken loper Aftrekpercentage van de nettowinst
1,30 en lager 75%
1,31 op 1,40 70%
1,41 op 1,53 65%
1,54 op 1,62 60%
1,63 op 1,80 55%
1,81 op 1,95 50%
1,96 op 2,20 45%
2,21 op 2,50 40%
2,51 op 2,75 35%
2,76 op 3,25 30%
3,26 op 4,00 25%
4,01 op 5,00 20%
5,01 op 6,50 15%
6,51 op 10,00 10%
10,01 op 15,00  5%
15,01 en hoger  Geen aftrek

 

 

b. Plaats weddenschap:

 

Huidige noteringen van de teruggetrokken loper Aftrekpercentage van de nettowinst
1,06 en lager 50%
1,07 op 1,14 45%
1,15 op 1,25 40%
1,26 op 1,52 30%
1,53 op 1,85 25%
1,86 op 2,40 20%
2,41 op 3,15 15%
3,16 op 4,00 10%
4,01 op 5,00 5%
5,01 en hoger Geen aftrek


(v) In het geval van twee of meer niet-lopers of niet-deelnemers zal de totale aftrek niet groter zijn dan 75%. De aftrek wordt in dit geval gebaseerd op de opgetelde noteringen van de teruggetrokken lopers.

 

C. Regels en limieten sportwedden

 

1. Olympische evenementen en kampioenschappen


1) Alle voorwaarden in deze sectie hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

 

2) Alle weddenschappen zijn geldig, mits het evenement gehouden en beslist wordt tijdens het kampioenschap en het jaar waarnaar het verwijst, en ongeacht enige wijzigingen in de locatie waar het gehouden wordt.

 

3) Deze clausule is van toepassing op aanbiedingen die redelijkerwijs voldoen aan de volgende criteria:


a. de weddenschappen verwijzen naar evenementen die gepland staan voor de laatste fase van evenementen die deel uitmaken van Olympische toernooien, wereldkampioenschappen of continentale kampioenschappen.

b. de laatste fase van het evenement heeft een tijdsbeperking.

 

 

2. American Football
 

1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op American Football vastgesteld op basis van de Uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

 

2) Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

3) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal Passing Yards gegooid door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste Passing Yards zal gooien) vereisen dat alle vermelde individuen een verdere actieve rol spelen in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

4) Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens NFL.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing).

 

5) Tenzij anders vermeld, wordt een typisch NFL week-/rondeschema beschouwd als lopende van donderdag tot en met de volgende woensdag, volgens de lokale stadiontijd. Enige evenementen/aanbiedingen die niet voltooid worden in het genoemde tijdsbestek worden ongeldig verklaard, behalve die aanbiedingen waarvan de uitkomsten al beslist zijn en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Weddenschappen die betrekking hebben op evenementen die binnen dezelfde week/ronde zijn verplaatst, blijven geldig voor zover deze evenementen binnen het bovenstaande tijdsbestek worden gespeeld.

 

6) Met wedstrijddag-/wekelijkse props is het mogelijk om in te zetten op de prestaties en resultaten van een vooraf gedefinieerde selectie van teams en/of individuele spelers die plaatsvinden in een verzameling van wedstrijden/evenementen op een bepaalde week/ronde/dag/wedstrijddag (voorbeeld: Totaal aantal gescoorde punten in wedstrijden van een bepaalde conferentie, Hoogst-/laagst-scorende ploeg, Yardage-markten spelers etc.). Alle toepasselijke wedstrijden/evenementen (inclusief enige verplaatsingen die gespeeld worden binnen het genoemde tijdsbestek) moeten voor de betreffende week/ronde/dag/wedstrijddag voltooid en goedgekeurd zijn voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Bovendien vereisen aanbiedingen met betrekking tot de prestaties van gespecificeerde spelers dat alle gespecificeerde spelers actieve deelnemers zijn op enig moment van de toepasselijke wedstrijd om geldig te zijn.

 

7) Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Playoffs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of playoff-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 

8) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal Passing Yards van speler X tijdens de Playoffs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste touchdowns zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

9) Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

 

10) Markten voor Eerste/Volgende aanvallende actie worden afgehandeld op basis van het eerste/volgende aanvallende actie vanaf de scrimmage (zoals van toepassing), exclusief penalty's. Indien een kick-off wordt geretourneerd voor een touchdown, worden de weddenschappen afgehandeld met de uitkomst van de volgende kick-off. Voor afhandelingsdoeleinden worden onvolledige/onderschepte passes, sacks van quarterback of fumbles beschouwd als "Pass Play", tenzij de quarterback de scrimmagelijn heeft gepasseerd, op welk punt het zou worden beschouwd als "Run Play". Fumbles bij exchanges naar de runningback worden beschouwd als "Run Play".

 

11) De afhandeling van aanbiedingen die verwijzen naar "Offensieve yards" wordt gebaseerd op het netto aantal yards, inclusief verloren gegane yards door sacks.

 

12) Voor aanbiedingen die betrekking hebben op of een team een bepaald aantal keren achtereenvolgens scoort, tellen scores die tijdens een eventuele extra tijd wordt behaald, maar exclusief enige PAT's (punten na touchdowns of 2-punts conversies).

 

13) "Team dat eerste/volgende timeout aanvraagt"-aanbiedingen zullen geen rekening houden met eventuele timeouts die verloren zijn gegaan door andere oorzaken, zoals mislukte challenges, coach-challenges en/of blessures.

 

14) De afhandeling van alle penalty-aanbiedingen is gebaseerd op het accepteren van de penalty. Afgewezen penalty's tellen niet mee.

 

15) Weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een bepaalde drive worden als ongeldig afgehandeld in geval van een onvolledige drive. In gevallen waarin Team A de bal heeft en flumblet, waarna de bal wordt overgenomen door Team B, die vervolgens de bal weer fumblet naar Team A, zal de uitkomst worden afgehandeld als een "Turnover". Turnover op Downs (mislukte 4e down-poging) wordt ook beschouwd als een "Turnover". Mocht een punt door het ontvangende team gefumbled worden en overgenomen worden door het trappende team, dan worden de weddenschappen afgehandeld als "Punt".

 

16) Aanbiedingen over het al dan niet maken van een 1e down hebben alleen betrekking op het team dat op dat moment in balbezit is en die prestatie bereikt. Markt zal worden afgehandeld als “JA” indien er een nieuwe set "Downs" wordt bereikt met Run, Pass (inclusief de gevallen waarin als resultaat een touchdown wordt gescoord) of een automatische 1e down-penalty. Bij een "Safety", "Field goal" (ongeacht of de field goal wordt gescoord of niet), fumble of andere balbezitwijziging, wordt het aanbod als "NEE" afgehandeld. Elke Down die opnieuw gespeeld wordt als gevolg van niet-automatische penalty's zal niet in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden, tenzij gepleegd met 5 yards of minder te gaan.

 

17) De afhandeling van welk team de meeste Passing/Rushing yards haalt gebeurt op basis van het bruto aantal yards dat gegooid/gelopen is, inclusief eventuele negatieve yarding voor rushing.

 

18) Voor afhandelingsdoeleinden is voor weddenschappen op touchdown-scorers vereist dat de vermelde speler deel uitmaakt van de actieve selectie voor die wedstrijd. Inzetten op spelers die geen deel uitmaken van de actieve selectie worden geretourneerd. In het geval van "passing touchdowns" en "touchdown-passes" wordt alleen de speler die de pass vangt beschouwd als de touchdown-scorer.

 

19) Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de gezagdragende organisatie worden gepubliceerd.

 

20) Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

 

 

3. Atletiek


1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op atletiek vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

 

2) Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Desondanks, Betent B.V. houdt hier echter rekening mee, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen, als er binnen 24 uur na het voltooien van het evenement wijzigingen worden aangebracht in de officiële resultaten. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, duwen of foutieve aflossing, etc. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 

3) Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

 

4) Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

 

 

4. Australian Rules Football


1) Tenzij expliciet vermeld worden alle weddenschappen, wanneer een wedstrijd of anders een gespecificeerde periode (bijv. 1ste helft, 3e kwart, etc.) in gelijkspel eindigt, afgehandeld overeenkomstig de zogenaamde “dead-heat”-regel. In dat geval wordt de uitbetaling berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder.

 

2) Tenzij anders vermeld worden alle weddenschappen op wedstrijden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van het 4e kwart (reguliere speeltijd).

 

3) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 

4) Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt van de wedstrijd/1e kwart - Inzet op spelers die niet bij de basis-21 zitten, wordt terugbetaald. Bij weddenschappen op de maker van het eerste doelpunt in de wedstrijd hoeft het doelpunt niet in het 1e kwart gescoord te worden. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in de genoemde periode, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

5) Weddenschappen op Maker van het eerste doelpunt in het 2e, 3e of 4e kwart - Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler in het betreffende kwart of de wedstrijd. Indien er geen doelpunt gescoord wordt in het genoemde kwart, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

6) "Wire-to-Wire"-weddenschappen verwijzen naar welk team leidt aan het einde van elk kwart.

 

7) Mocht een replay/extra wedstrijd(en) nodig zijn om een positie op de ranglijst, winnaar van de competitie, enz. te bepalen, dan wordt de uitslag van deze replay/extra wedstrijd(en) gebruikt om de betreffende weddenschap af te handelen.

 

8) Bij weddenschappen op een Grand Final, is de weddenschap specifiek van toepassing op de aankomende wedstrijd of op de wedstrijd die bezig is, in geval van live wedden. Weddenschappen worden niet overgedragen op enige replay. Voor eventuele extra wedstrijden wordt een nieuwe markt toegevoegd.

 

9) Bij het afhandelen van weddenschappen op de prestaties van twee of meer individuen/teams in een bepaalde periode/competitie, worden uitschakelingsfases binnen de "finale" meegeteld voor het afhandelen. Mochten twee teams in dezelfde fase uitgeschakeld worden, dan is het team dat het hoogste eindigde op de AFL-ladder aan het einde van het reguliere seizoen het team met de hogere positie.

 

10) Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

 

11) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Playoffs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

 

5. Badminton


1) De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

 

6. Honkbal


1) Tenzij anders vermeld, worden weddenschappen op honkbal beslist op basis van het resultaat na eventuele extra innings, en ongeacht het aantal innings dat gespeeld is, zoals bepaald door de gezaghebbende organisatie.

 

2) Een weddenschap wordt ongeldig verklaard wanneer een wedstrijd afgelast of uitgesteld wordt, of als er geen uitslag wordt gepubliceerd binnen twaalf uur na de geplande starttijd.

 

3) "Wedstrijd”-weddenschappen (ook wel Moneyline genoemd) vereisen dat het minimale aantal innings wordt gespeeld, volgens de regels van de betreffende overkoepelende bond, om geldig te zijn en worden als nietig afgewikkeld in geval van een gelijkspel na de eventuele extra innings. Alle andere aanbiedingen die redelijkerwijs afgehandeld zouden kunnen worden (bijv. "Meer dan / Minder dan", "Handicap" en "Oneven / Even"), worden afgehandeld op basis van het resultaat na de extra innings.

 

4) Om "Handicap", "Meer dan/Minder dan", "Oneven/Even" weddenschappen geldig te laten zijn, moeten alle geplande innings voltooid zijn, of tenminste ½ inning minder dan het aantal geplande innings indien de thuisploeg voor staat. Dit is van toepassing op alle aanbiedingen, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetten, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

5) Met uitzondering van die aanbiedingen waar de start/deelname van de vermelde werper(s) specifiek vereist is om de markt als geldig te beschouwen, (voorbeeld: vermelde pitcher Moneyline), heeft wie er ook gekozen wordt als startende werper van één van beide ploegen geen invloed op hoe de aanbiedingen afgewikkeld worden.

 

6) Voor afhandelingsdoeleinden wordt onder "Eerste helft" de eerste 5 innings verstaan. Alle 5 innings moeten voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

7) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal hits door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste hits haalt) vereisen dat alle vermelde individuen een verdere actieve rol spelen in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

8) Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen en toernooi- en playoff-totalen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens MLB.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing). Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (extra innings) meegeteld.

 

9) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal runs gescoord door speler X tijdens de Playoffs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste hits noteert tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

10) Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Playoffs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of playoff-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 

11) Weddenschappen over het resultaat van een bepaalde periode (voorbeeld Inning X) of over gebeurtenissen die gedurende een bepaalde periode zijn bereikt, vereisen dat de gespecificeerde periode wordt voltooid, met uitzondering van die aanbiedingen waarvan het resultaat al is vastgesteld voordat een onderbreking en/of een verdere voortzetting van het spel onmogelijk een ander resultaat kan opleveren dan de genoemde aanbiedingen, die dienovereenkomstig zullen worden afgewikkeld. Voor afhandelingsdoeleinden wordt elke inning (inclusief eventuele extra innings) die niet vereist dat het thuisspelende team verder of helemaal niet hoeft te slaan , beschouwd als zijnde van nature afgesloten en alle weddenschappen die verwijzen naar de inning (voorbeeld: Resultaat van Inning X, Handicap (Spread) van Inning X, Meer dan/Minder dan (totaal aantal) runs of hits in inning X) staan met uitzondering van die welke specifiek verwijzen naar de enkele prestaties van het thuisspelende team binnen de betreffende inning (voorbeeld: Meer dan/Minder dan (totaal aantal) punten gescoord door het thuisspelende team in inning X) die als ongeldig zullen worden afgehandeld indien het thuisspelende team helemaal niet zou slaan tijdens de betreffende inning.

 

12) Tijdens bepaalde evenementen kan Betent B.V. besluiten om markten aan te bieden die verband houden met de uitkomst van een reeks opeenvolgende reguliere seizoenswedstrijden tussen de genoemde teams gedurende de betreffende tijdsbestekken. De afhandeling zal resultaten bevatten die afkomstig zijn van eventuele doubleheaders, voor zover deze binnen het betreffende tijdsbestek worden gespeeld. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams hetzelfde aantal wedstrijden winnen. Alle geplande wedstrijden moeten volgens de reglementen van de gezagdragende organisatie voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

13) Aanbiedingen resultaten en gebeurtenissen vergelijke of tellen van teams of spelers die deelnemen aan verschillende wedstrijden die niet met elkaar te maken hebben (voorbeeld: Team dat de meeste runs scoort in de betreffende wedstrijd) vereisen dat alle betreffende wedstrijden voltooid moeten worden volgens de reglementen van de gezagdragende organisatie voor een geldige weddenschap, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. In gevallen waarin er geen gelijkspelresultaat beschikbaar is gesteld om op te wedden, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld indien beide genoemde teams/deelnemers hetzelfde aantal behalen/bereiken.

 

7. Basketbal


1) Een Weddenschap op Basketbal wordt vastgesteld op basis van de Uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime), tenzij anders vermeld.

 

2) Bij weddenschappen die verwijzen naar het resultaat van een wedstrijd (“Moneyline”) voor ontmoetingen die worden beslist over twee of meer confrontaties, is de "Inclusief overtime"-aanbieding niet geldig wanneer de wedstrijd eindigt in een gelijkspel en er niet meer gespeeld wordt tijdens die wedstrijd.

 

3) In ontmoetingen over meerderen wedstrijden, tellen alle punten die zijn gescoord tijdens overtime geldig voor de uiteindelijke afhandeling van de betreffende wedstrijd.

 

4) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds maakt) vereisen dat alle vermelde individuen een verdere actieve rol spelen in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

5) Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals punten, rebounds, assists, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (overtime) meegeteld.

 

6) Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NBA en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in het 4e kwart/2e helft, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

7) Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens NBA.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing).

 

8) Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Playoffs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen, naamswijzigingen, seizoenslengte- of playoff-formatwijzigingen op enig moment tijdens het seizoen.

 

9) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door speler X tijdens de Playoffs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste rebounds wint tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

10) Bij weddenschappen op dubbele resultaten (d.w.z. het voorspellen van de uitkomst bij de rust in combinatie met het resultaat aan het einde van het 4e kwart) wordt geen rekening gehouden met de resultaten die voortvloeien uit extra tijd.

 

11) Tenzij anders vermeld in combinatie met de weddenschapsaanbieding, zullen weddenschappen op resultaten met betrekking tot de 2e helft alleen rekening houden met punten en gebeurtenissen die gedurende het gespecificeerde tijdsbestek zijn geteld/verworven en geen rekening houden met punten en gebeurtenissen die zijn geteld/verworven tijdens de eventuele extra tijd.

 

12) Voor afhandelingsdoeleinden wordt een 'double-double' geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 2 van deze categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd): gescoorde punten, gewonnen rebounds, assists, steals en/of geblokkeerde schoten. Een 'triple-double' wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de speler 10 of meer noteert in minstens 3 van de eerder genoemde categorieën in één enkele wedstrijd (inclusief eventuele extra tijd).

 

8. Beach Volleybal


1) Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht wijzigingen in het programma, de condities etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 

2) "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. Het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

 

3) "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is vóór de stopzetting en/of waarbij hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

4) Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

5) Voor alle geldige "correcte score"- en "oneven / even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welk team wint de 1e set?") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

 

9. Boksen

 

1) Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële resultaten van de betreffende gezaghebbende organisatie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

 

2) Voor afhandelingsdoeleinden wordt de wedstrijd, ingeval van een interruptie tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

 

3) Aanbiedingen op wedstrijden "Geen wedstrijd" of "Technisch gelijkspel" worden verklaard, zijn ongeldig, behalve die uitkomsten die beslist zijn vóór de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

4) Als om welke reden dan ook het aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan / Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Haalt het einde van het gevecht" ongeldig verklaard.

 

5) Voor afhandelingsdoeleinden verwijzen weddenschappen op rondes of groepen rondes naar een bokser die wint met een KO (knock-out), TKO (technische knock-out), of diskwalificatie tijdens die ronde of groep rondes. Als om welke reden dan ook een overwinning op punten wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande rondes voorbij is, of als een bokser gediskwalificeerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op basis van de ronde waarin het gevecht gestopt werd. Weddenschappen die verwijzen naar een 'overwinning op punten' zijn alleen winnend als het volledige aantal rondes wordt voltooid.

 

6) Een wedstrijd wordt pas geacht beslist te zijn op punten (de andere definitie van "beslissing") als alle geplande rondes voltooid zijn. Alle andere beslissingen (bijv. KO, TKO, opgave, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, een kopstoot, een stoot onder de gordel, enz.) worden afgehandeld alsof de bokser de wedstrijd gewonnen heeft zonder dat een beslissing nodig was, d.w.z. "vóór de bel".

 

7) Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van een ronde/gevecht hebben betrekking op de werkelijke tijd die is verstreken in de ronde/het gevecht, welke van toepassing, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld: een weddenschap op meer dan 4,5 totale rondes in een bokspartij wordt afgehandeld als 'meer dan' nadat anderhalve minuut in de vijfde ronde is verstreken.

 

8) Elk bevestigde gevecht moet voor 23:59 uur lokale tijd van de volgende dag zijn voltooid voor geldige weddenschappen. Eventuele wijzigingen in locatie worden niet beschouwd als geldige reden voor het ongeldig verklaren van de aanbiedingen.

 

9) Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor afhandelingsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 

10) Afhandeling van op statistieken gebaseerde aanbiedingen zoals "Bokser X wordt neer geslagen" of dergelijke geschiedt op basis van de door de scheidsrechter aangegeven resultaten en er zal geen persoonlijke interpretatie worden erkend.

 

 

10. Cricket


a. Algemene regels Cricket


1) In gevallen waar geen noteringen geboden worden voor een gelijkspel, en de wedstrijd/aanbieding eindigt in een gelijkspel, worden weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "gelijkspelregels", waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en vermenigvuldigd met de inzet, ongeacht of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de Accounthouder. In competities waar andere methodes gebruikt worden om de winnaar te bepalen bij een gelijkspel (zoals ‘Bowl out’ of ‘Super over’) wordt de aanbieding afgehandeld op basis van het resultaat nadat een dergelijke verlenging voltooid is. De enige uitzondering op deze regel is voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3, 4 of 5 daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel (waarbij beide teams elk twee innings hebben voltooid en dezelfde score hebben) weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig worden afgehandeld.

 

2) Voor "Totaal aantal runs Meer dan X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" en "penalty runs" (volgens de scorekaarten van de wedstrijd) inbegrepen voor afhandelingsdoeleinden. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings/declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

 

3) Voor "Totaal aantal runs Delivery X"-weddenschappen (Meer dan/Minder dan en Oneven/Even) zijn "extra's" (maar niet "penalty runs") volgens de scorekaart van de wedstrijd inbegrepen voor afhandelingsdoeleinden. Delivery's worden geteld vanaf het begin van de over en extra delivery's (als gevolg van 'extra's') worden achtereenvolgens en afzonderlijk geteld (bijv. Als delivery's 1 een wide is, wordt de volgende bal als delivery 2 beschouwd).

 

4) Voor "Boundary Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen zal elk geval van het raken van de bal of het verlaten van de boundary, ongeacht of de bal van de bat komt, worden beschouwd als een boundary. Dit geldt ook voor wides, byes, leg byes en overthrows (bijv. elk geval van een bal in het spel die de boundary raakt of verlaat zal worden afgehandeld als ja voor die over). 4 runs die "all runs" zijn tussen het wicket, worden niet geteld als een boundary. Weddenschappen zijn ongeldig als de over niet voltooid wordt, tenzij er al een resultaat bepaald is of de over tot een natuurlijk einde is gekomen (bijv. einde innings, declaratie). De markt verwijst alleen naar de genoemde over (bijv. "5e over" verwijst naar over nummer 5, d.w.z. de over direct na over nummer 4).

 

5) Voor "Wicket Over X" (Ja/Nee)-weddenschappen moet de over worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij er al een wicket is gevallen of de innings tot een natuurlijke conclusie komen (bijv. einde innings, declaratie).

 

6) Voor "Totaal aantal wides" (Meer dan/Minder dan)-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op de "Runs" die gescoord zijn uit "Wides" en niet op het aantal "Wides" dat geworpen is. Als bijvoorbeeld één enkele wide-delivery de boundary bereikt, telt deze als 5 totale wides.

 

7) Voor weddenschappen op "Manier van uitschakeling" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere reden voordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn.

 

8) Voor "Meeste run outs"-weddenschappen wordt de afhandeling gebaseerd op het team dat aan slag is en niet op het veldteam. (Bijv. run outs tellen voor het team van de speler die wordt uitgeschakeld).

 

9) Voor geldige "Oneven/Even"-weddenschappen moet een bal gebowld worden.

 

10) Voor alle weddenschappen waarbij "ducks" betrokken zijn, wordt een "duck" gedefinieerd als wanneer een speler wordt uitgeschakeld voor een score van nul runs. Elke speler die niet uit is voor nul runs wordt niet als een duck beschouwd.

 

11) Voor "Maiden in Match"-weddenschappen wordt een maiden beschouwd als een over die gebowld is zonder gescoorde punten. Alleen voltooide overs met nul runs tellen mee. Er moet minimaal 1over worden gegooid voor een geldige weddenschap. Voor afhandelingsdoeleinden worden leg-byes en byes niet toegepast op deze weddenschapsaanbieding, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd.

 

12) Voor alle "4s" weddenschappen inclusief maar niet beperkt tot totaal aantal 4s, meeste 4s & totaal aantal 4s speler; tellen 'all run' 4s niet mee voor het totaal. Over-worpen die de boundary bereiken en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld. Leg-byes, byes die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen.

 

13) Toegekende penalty-runs worden meegeteld voor de over, interval en innings voor afhandelingsdoeleinden, zoals aangegeven op de scorekaart van de wedstrijd. Als er geen penalty-runs worden toegekend aan een bepaalde over, tellen ze alleen mee voor innings runs.

 

14) "Beste batsman"- en "Beste bowler"-weddenschappen die zijn geplaatst op een speler die niet met de startende 11 meespeelt worden ongeldig verklaard. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komen worden verloren.

 

15) Het afhandelen van weddenschappen op "Wides" is gebaseerd op de gescoorde "Runs" uit "Wides" en niet het aantal gegooide "Wides".

 


b. Beperkte overs (inclusief eendaagse internationale wedstrijden, Twenty20's en nationale eendaagse cricketwedstrijden)


1) "Beste run-scorer"- en "Beste wicket-taker"-weddenschappen (inclusief alle varianten door "Thuisploeg", " Uitploeg", "1e inning" en "2e inning") die zijn geplaatst op een speler die niet met de startende 11 meespeelt, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen op spelers die geselecteerd zijn, gelmaar geen slagbeurt krijgen of niet in het veld komen, zullen als verliezers worden afgewikkeld.In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1> van toepassing.

 

a) Daarnaast geldt voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs het volgende.
Voor weddenschappen is een minimum van 20 overs per innings voor een wedstrijd van één dag vereist, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid, of een minimum van 5 overs per innings voor een Twenty 20-wedstrijd, T10 of Hundred-wedstrijd, tenzij een team all-out is of de wedstrijd is voltooid

b) Daarnaast geldt voor alle Testmatches en 4/5-daagse wedstrijden het volgende.
Voor geldige weddenschappen moeten 50 overs voltooid worden, tenzij de innings tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief 'gedeclareerde innings').

c) Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld op het aantal wickets dat wordt genomen, ongeacht het aantal runs tegen.

d) Alle "Beste wicket-taker"-weddenschappen zijn ongeldig als er geen wicket wordt genomen door een bowler in die innings.

e) Deze regel geldt niet voor toernooi- of seriemarkten zoals beschreven in <sectie C, paragraaf 10€.5>”

 

2) "Man van de Wedstrijd/Speler van de Wedstrijd"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. Inzetten op spelers die wel geselecteerd zijn, maar niet aan slag komt of of bowlt worden verloren. In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

3) Voor weddenschappen op "Volgende man uit" en "Eerste uitgeschakelde batsman" komen weddenschappen te vervallen als een van de spelers het veld verlaat vanwege een blessure of enige andere redenvoordat de wicket valt of als er geen verdere wickets zijn. Beide genoemde batsmen moeten batten aan het einde van de betreffende wicket voor een geldige weddenschap.

 

4) "Meeste runs" (2-way en 3-way) matchups vereisen dat beide/alle spelers de batting crease bereiken terwijl een bal wordt gebowld (hoewel het niet nodig is dat de betreffende spelers een bal krijgen of samen aan slag zijn geweest), anders zijn de weddenschappen ongeldig. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

5) Voor "Meeste wickets" (2-way en 3-way) matchups moeten beide spelers ten minste 1 bal bowlen. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

6) "Prestaties speler"-weddenschappen op een speler die geen startende speler is, worden ongeldig verklaard. De afhandeling is gebaseerd op het volgende puntensysteem:


• 1 punt per gescoorde run (alleen batsman);
• 10 punten per vangbal (alleen veldspeler of wicket keeper);
• 20 punten per wicket (alleen bowler);
• 25 punten per stumping (alleen wicket keeper).

 

Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

7) "Speler neemt 5 of meer wickets/Totaal aantal wickets speler/Speler neemt een wicket"-weddenschappen op een speler die niet in de startende 11 staat, worden ongeldig verklaard. Weddenschappen zijn ook ongeldig als de speler geen bal bowlt.

 

8) "Speler maakt een duck" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt.

 

9) Voor "Speler die de snelste 50/century scoort"-weddenschappen is afhandeling gebaseerd op het minste aantal ballen om de mijlpaal te bereiken (50 runs of 100 runs). In geval van een gelijkspel zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

10) Voor "Race naar X runs"-weddenschappen moeten beide spelers de slagbeurt openen voor een geldige weddenschap.

 

11) "Totaal aantal runs speler/Totaal 4's speler/Totaal aantal 6's speler" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer een batsman het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap, wanneer hij is vervangen of wanneer een inning gedeclareerd is of een innings voltooid/declaratie gemaakt is. Als een batsman blijft steken op 50 ‘Not-Out’ op het moment dat de wedstrijd of inning afgebroken wordt vanwege weer of duisternis, dan komen alle weddenschappen op 50,5 runs te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen. Alle weddenschappen op Meer dan 49,5 Runs worden gewonnen en alle weddenschappen op Minder dan 49,5 Runs worden afgehandeld als verloren. Mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap. Bovendien worden voor alle wedstrijden met gelimiteerde overs alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

12) "Speler scoort een 50/century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 50 of een 'halve century' te hebben gescoord als zijn score 50 of meer runs is, ongeacht of de speler een century of meer scoort. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen, tenzij de wedstrijd tot een natuurlijk einde is gekomen.. Mocht de batsman vanwege een blessure het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap.
Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 50) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, tenzij die vermindering 10% of meer is. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

13) "Speler scoort 100/century/200/dubbele century" (Ja/Nee) weddenschappen vereisen dat de speler de batten crease bereikt terwijl een bal wordt gebowld, hoewel het niet nodig is dat de speler een bal krijgt. Een speler wordt geacht een 100 of een 'century' te hebben gescoord als zijn score 100 of meer runs is, ongeacht of de speler een dubbele century of meer scoort. Op dezelfde manier wordt een speler geacht 200 of een "dubbele century" te hebben gescoord als zijn score 200 of meer runs is. In het geval de innings van een batsman worden afgebroken vanwege het weer of invallende duisternis, komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Mocht de batsman vanwege een blessure het veld verlaten, dan wordt zijn score aan het einde van de inning van zijn team geldig geacht voor de betreffende weddenschap.
Bovendien geldt dat alle open weddenschappen op wedstrijden met gelimiteerde overs (speler scoort 100/200) ongeldig worden verklaard indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, tenzij die vermindering 10% of meer is. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

 

c. Test matches/First Class matches (inclusief nationaal cricket, bijv. Sheffield Shield)


1) Mocht een wedstrijd verplaatst worden naar een 'reservedag', dan blijven alle weddenschappen geldig, zolang de wedstrijd begint binnen 48 uur van de oorspronkelijk geplande starttijd.

 

2) Wedstrijdnoteringen (head-to-head) weddenschappen betalen uit op de officiële resultaten. In geval van een gelijkspel zijn, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels, gelijkspelregels van toepassing, tenzij een andere methode wordt gebruikt om een winnaar te bepalen (bijv. super over, bowl-off), in welk geval de uitslag wordt bepaald aan de hand van het resultaat van deze methode. Mocht de weddenschap een 'no-result' worden verklaard, dan komen alle lopende weddenschappen te vervallen.

 

3) Als een 'Super over' of tie-breaker is vereist; alle runs, wickets of andere statussen die kunnen voorkomen in de super over/tie-breaker tellen niet mee voor wedmarkten (behalve wedstrijduitslag), inclusief spelersaanbiedingen en teamtotalen (bijv. Beste batsman/bowler, Aantal runs speler, Totaal aantal 6's, Neemt ten minste X wickets). Deze regel is niet van toepassing op specifieke aanbiedingen met betrekking tot 'Super overs' (bijv. Totaal aantal runs Super over).

 

4) Voor "Wedstrijdhandicap/Winstmarge"-weddenschappen hangt de afhandeling af van de vraag of het winnende team de 1e of 2e slagbeurt heeft. Als het team met de eerste slagbeurt wint, wordt de runshandicap gebruikt voor de afhandeling. Als het team met de tweede slagbeurt wint, wordt de wicketshandicap gebruikt voor de afhandeling. Alle weddenschappen worden als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs.

 

5) Voor "Hoogste 1e 6/15 overs" worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 

6) De "Hoogste totale 1e X overs"-weddenschappen zijn ongeldig indien een regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs in de wedstrijd ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer kan veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

7) Voor "Hoogste openende partnership" moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Een openende partnership wordt geacht te zijn begonnen zodra de eerste bal wordt gebowld in een team innings en duurt tot de val van het 1e wicket of, indien er geen 1e wicket valt, de innings tot zijn natuurlijke conclusie komt. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels. Bovendien worden alle (hoogste openende partnerships weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

8) Alle weddenschappen op "Val van volgende wicket" en "Openende partnership" die voor de blessure geplaatst zijn komen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Weddenschappen die na de eerste bal van de nieuwe partnership geplaatst zijn, blijven geldig. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal partnerships het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke delivery in over 6 en later'). Bovendien worden alle (F.O.W.) weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

9) Voor "Totaal aantal runs – Innings X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs team) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

 

10) Voor "Totaal aantal runs – Innings X over X-X" (Meer dan/Minder dan) (bijv. Totaal aantal runs – Thuisspelende team, overs 1-15) worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Om twijfel te voorkomen: Alle weddenschappen die worden aangegaan nadat het aantal overs is verminderd blijven geldig, tenzij er een verdere vermindering is.

 

11) Voor "Totaal aantal 4's/6's/boundary's/wickets" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen reeds voor de onderbreking is vastgesteld, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s. Overthrows toegekend aan de batsman tellen mee. Wides die de boundary bereiken, zijn niet inbegrepen. No-balls die de boundary bereiken vanaf de bat en worden toegekend aan de batsman worden meegeteld.
12) Indien de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, worden alle lopende "Meeste fours/sixes/wides/run-outs/boundary's/ducks/extra's"-weddenschappen bovendien ongeldig verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (meeste 'x’) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Leg-bye en byes die de boundary bereiken/passeren tellen niet mee voor het totaal aan 4s/6s. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 

13) Voor "Totaal aantal wides/run-outs/ducks/extra's/stumpings" (Meer dan/Minder dan) worden alle weddenschappen ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het geplande aantal overs in de wedstrijd op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. Voor wides en extra's, worden de runs die gescoord zijn uit wides in de afwikkeling meegeteld en niet alleen het aantal wides dat geworpen is.

 

14) Voor "Hoogste individuele score" worden alle weddenschappen als ongeldig verklaard indien het aantal overs wordt verminderd als gevolg van het weer (of een andere reden) van het standaard geplande aantal overs in Twenty 20-wedstrijden of een andere wedstrijd met gelimiteerde overs.

 

15) Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen reeds voor de onderbreking is vastgesteld, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

16) Voor “Team van beste run-scorer”-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (team of beste run-scorer) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in clausule 1 van de algemene cricketregels.

 

17) Voor “Fifty/Century in wedstrijd" (Ja/Nee)-weddenschappen geldt dat als de regenonderbreking (of een andere vertraging) resulteert in een vermindering van het aantal overs ten opzichte van het aantal overs dat oorspronkelijk gepland was op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd, alle lopende (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig worden verklaard als de vermindering 10% of meer bedraagt van de geplande overs. Indien de vermindering minder is dan 10% van de geplande overs ten tijde van de aanvaarding van de weddenschap, dan blijven de weddenschappen staan. Indien een team innings 10 overs of minder is, dan zal elke vermindering in overs (Fifty/Century in wedstrijd) weddenschappen ongeldig maken. Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

18) Voor "Hoogste totaal aantal runs in een over/Maximum aantal runs in een over" (Meer dan/Minder dan) worden de weddenschappen afgehandeld op het grootste aantal runs (inclusief extra's) dat in een van beide innings in de wedstrijd wordt gescoord. Alle weddenschappen worden ongeldig verklaard indien het aantal overs in de wedstrijd als gevolg van het weer (of een andere reden) wordt verminderd van het geplande aantal overs op het moment dat de weddenschap werd geaccepteerd (standaard of reeds verminderd). Indien de uitkomst van dergelijke aanbiedingen al voor de onderbreking is beslist en het resultaat van dergelijke weddenschappen niet meer zou veranderen, worden deze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

 

d. Serie-/Toernooiwedden


1) Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle niet-besliste weddenschappen te vervallen.

 

2) Voor "Noteringen wedstrijd"-weddenschappen in Test/First Class/3, 4 of 5 daagse wedstrijden, waarbij bij een gelijkspel (waarbij beide teams elk twee innings hebben voltooid en dezelfde score hebben) weddenschappen op "Noteringen wedstrijd" als ongeldig worden afgehandeld, en wordt de inzet geretourneerd.

 

3) "Draw No Bet"-weddenschappen zijn ongeldig in het geval van een gelijkspel. Inzetten worden in dat geval geretourneerd.

 

4) "Dubbele kans" weddenschappen zijn ongeldig in het geval van een gelijkspel. Inzetten worden in dat geval geretourneerd.

 

5) Het afhandelen van "Meeste punten"-weddenschappen wordt gebaseerd op wie de meeste punten haalt voor de wedstrijd (bijv. Sheffield Shield). In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

6) Voor "Hoogste openende partnership"-weddenschappen moeten beide teams hun openende partnership voltooien, met uitzondering van situaties waarin een uitkomst al bepaald is. Tenzij anders vermeld, heeft het hoogste openende partnership alleen betrekking op de eerste innings van elk team. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

7) Bij weddenschappen op "Val van volgende wicket" komen alle weddenschappen te vervallen mocht de batsman vanwege een blessure of enige andere reden het veld verlaten voordat een resultaat bepaald is. Een resultaat wordt bepaald geacht wanneer het totaal aantal innings het totaal aantal runs heeft bereikt dat nodig was voor de weddenschap. Als een team declareert of hun doel bereikt, wordt het totaal van het team dat aan slag was gebruikt als het resultaat van de markt. Als een partnership onderbroken wordt vanwege het weer, dan blijven alle weddenschappen staan, tenzij de wedstrijd niet uitgespeeld wordt. In dergelijke gevallen komen alle weddenschappen waarvoor het resultaat nog niet bepaald is te vervallen. Extra's en penalty's die worden toegekend voor de val van het wicket of tijdens het partnership, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.
Met betrekking tot het overnummer bij de val van het volgende wicket, verwijst elke genoteerde helft naar het gehele overnummer en niet naar de specifieke ballen die in elke over worden geworpen (bv. Meer dan/Minder dan 5,5 verwijst naar 'elke delivery in over 5 eerder' of 'elke levering in over 6 en later').

 

8) Voor "Totaal aantal runs - Innings X" (Meer dan/Minder dan) weddenschappen (bijv. Totaal aantal runs team) komen alle weddenschappen te vervallen als er geen 50 overs gebowld worden, tenzij een inning tot een natuurlijk einde komt of gedeclareerd wordt. Als een inning op enig moment gedeclareerd wordt, worden weddenschappen afgehandeld op het totaal van de declaratie. Extra's en penalty's die tijdens de innings worden toegekend, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

 

9) Voor geldige "Runs sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal runs in de sessie, ongeacht welk team de runs scoort. Extra's en penalty's die worden toegekend tijdens de sessie, volgens de scorekaart van de wedstrijd, worden meegeteld.

 

10) Voor geldige "Wickets sessie"-weddenschappen moeten 20 overs gebowld worden in een sessie. Weddenschappen worden afgehandeld op het totale aantal verloren wickets in de sessie, ongeacht het team dat ze verliest.

 

11) Voor alle weddenschappen met betrekking tot een "Sessie" is de volgende definitie van elke sessie van toepassing op dagwedstrijden.


• Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de lunch)
• Dag X, Sessie 2 (Lunch tot aan de thee)
• Dag X, Sessie 3 (Thee tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)

 

De volgende definitie van elke sessie is van toepassing op dag-/nachtwedstrijden.


• Dag X, Sessie 1 (Begin van het spel tot aan de thee)
• Dag X, Sessie 2 (Thee tot aan het avondeten)
• Dag X, Sessie 3 (Avondeten tot stumps/afsluiting van het spel voor de dag)

 

12) Als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt, wordt de winnaar voor "Resultaat test match"-weddenschappen geacht 'Dag 5, Sessie 3' te zijn. Als een wedstrijd officieel wordt onderbroken (bijv. vanwege slechte staat van het veld), dan komen alle weddenschappen te vervallen.

 

13) Voor geldige "Team aan de leiding na eerste innings"-weddenschappen moeten beide teams uitgebowld worden of hun eerste inning declareren. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

14) Voor "Century eerste inning"-aanbiedingen moeten 50 overs gebowld worden, tenzij er al een resultaat bepaald is of de inning tot een natuurlijk einde is gekomen (inclusief gedeclareerde innings).

 

15) Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in Test- of First Class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard bij wedstrijden die in een gelijkspel eindigen en waarin minder dan 200 overs gebowld zijn, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

 

16) Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '1e Innings Thuis/Uit' van Test- of First class-wedstrijden, zijn weddenschappen ongeldig tenzij de Innings tot een natuurlijke conclusie komt (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is vastgesteld.

 

17) Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in een van de 1e innings van Test- of First class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij beide Innings tot hun natuurlijke conclusie komen (inclusief 'Gedeclareerde innings') of als er al een resultaat is bepaald.

 

18) Voor "Fifty/Century/Dubbele century in wedstrijd" in '2e Innings Thuis/Uit' van Test- of First Class-wedstrijden, worden weddenschappen ongeldig verklaard in het geval dat het gebowlde aantal overs voor die innings minder is dan 200, tenzij reeds een resultaat is bepaald.

 

19) "Team van beste run-scorer"-weddenschappen worden afgehandeld op basis van de speler met de meeste runs voor de 1e of 2e innings van beide teams, d.w.z. het team van de hoogste individuele runscorer in de wedstrijd, ongeacht de uitslag van de wedstrijd. Weddenschappen zijn ongeldig bij wedstrijden die eindigen in een gelijkspel en waarin het aantal gebowlde overs minder is dan 200. In geval van een gelijkspel, als er geen gelijkspelprijs werd aangeboden, zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>..

 

 

e. Serie-/toernooiweddenschappen

 

1) Mochten er geen noteringen voor een gelijkspel aangeboden worden voor een "Winnaar serie"-weddenschap, en de serie is een gelijkspel, komen alle weddenschappen te vervallen, tenzij gelijkspelregels gespecificeerd waren (zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>.

 

2) Als een toernooi niet voltooid is maar er wordt een winnaar uitgeroepen door de gezaghebbende organisatie, dan worden weddenschappen op de uitgeroepen winnaar(s) uitbetaald. De gelijkspelregels, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>, zijn mogelijk van toepassing. Indien er geen winnaar uitgeroepen wordt, komen alle weddenschappen te vervallen,

 

3) Alle toernooiweddenschappen zijn inclusief de finale/play-offs, tenzij anders vermeld.

 

4) Als bij "Score serie" (Correcte score serie) weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie gewijzigd wordt en dit niet overeenkomt met het aantal in de aanbieding, dan worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

5) Voor "Spelers met de meeste runs/genomen wickets van de serie" en "Beste batsman/bowler van het toernooi" weddenschappen in wedstrijden die in een gelijkspel eindigen zijn de gelijkspelregels van toepassing, zoals uitgelegd in <sectie C, paragraaf 10(a).1>. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor spelers die niet deelnemen. Voor een geldige weddenschap moet ten minste één wedstrijd gespeeld worden in het toernooi/de serie.

 

6) Voor weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een bepaalde speler/team in een serie/toernooi wordt geen rekening gehouden met statistieken die zijn verzameld in opwarmingswedstrijden.

 

7) Alle "Serie handicap"-weddenschappen worden afgehandeld op de "seriescore" en niet op de runs die in de serie zijn gescoord. Als om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

8) Als bij "Wint een test in de series" en “Totaal aantal test overwinningen/gelijkspellen”-weddenschappen om welke reden dan ook het aantal wedstrijden in een serie verandert, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, met uitzondering van die situaties waarin de uitkomst al is vastgesteld.

 

 

11. Curling


1) Het afhandelen van alle weddenschappen op Curling gebeuren op basis van het resultaat na eventuele extra innings, tenzij anders vermeld.

 

12. Wielrennen (baan en weg)


1) Het afhandelen van aanbiedingen vindt plaats op basis van het behalen van de hoogste positie van de renner/ploeg aan het einde van een etappe/evenement.

 

2) De beslissende factor in het afhandelen van weddenschappen is de hoogste positie in het betreffende evenement, zoals gepubliceerd door de gezaghebbende organisatie aan het einde van de podiumpresentatie, ongeacht later volgende diskwalificaties, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 

3) Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meerderen renners tijdens een etappe/evenement worden geldig geacht als alle genoemde renners van start gaan in de betreffende etappe/evenement en als ten minste één van die renners de betreffende etappe/evenement uitrijdt.

 

4) Voor weddenschappen die verwijzen naar de uitslag na voltooiing van een bepaald evenement, moet het betreffende evenement volledig voltooid zijn en moet de uitslag bekend zijn gemaakt, anders worden weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij het resultaat al bepaald is. Wanneer het aantal etappes van een evenement niet volledig is doorlopen, of wanneer de organisatoren besluiten resultaten uit bepaalde etappes van de competitie uit de officiële resultaten te verwijderen, dan blijven de weddenschappen geldig mits het aantal uitgesloten etappes niet meer dan 25% uitmaakt van het van tevoren bepaalde aantal etappes (exclusief de proloog) aan het begin van de competitie.

 

5) Alle weddenschappen worden geldig geacht onder de voorwaarde dat het evenement, of de relatieve etappe waarnaar de weddenschap verwijst, gespeeld wordt in hetzelfde jaar, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 

6) Weddenschappen op de prestaties in een bepaalde etappe zijn geldig, onafhankelijk van de wijzigingen in de route die de organisatoren nodig achten en toepassen in de etappe. Uitzondering hierop is wanneer een etappe met bepaalde kenmerken (bijv: een bergetappe) wordt gewijzigd door de organisatoren, voordat de etappe van start gaat, in een etappe met andere hoofdkenmerken (bijv.: tijdrit of een laaggelegen etappe). In dergelijke gevallen worden weddenschappen die zijn geplaatst voordat de wijziging in etappe was aangekondigd ongeldig verklaard.

 

7) Tenzij anders gespecificeerd worden gebeurtenissen in evenementen, in het geval van een wedaanbieding over de prestaties van een team/renner bij een bepaald evenement (zoals totaal aantal gewonnen etappes door team/wielrenner X in tour Y) of "Head to Head"-wedaanbiedingen met betrekking tot twee renners/teams bij bepaalde evenementen, die één van de volgende aanduidingen krijgen niet meegerekend bij de afhandeling: proloog, ploegentijdrit.

 

 

13. Veldrijden


1) De voorwaarden en bepalingen voor wielrennen zijn waar mogelijk van toepassing.

 

14. Voetbal


1) Maker van het eerste/volgende doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het genoemde doelpunt maakt binnen het toepasselijke tijdsbestek, of anders als maker van het eerste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker eerste doelpunt – team X)”. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen of in het veld komen nadat het genoemde doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft gescoord is, worden teruggestort. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de volgende speler die een doelpunt scoort, dat geen eigen doelpunt is en dat voldoet aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen volgende doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen als verloren beschouwd, tenzij in de aanbieding een toepasselijke optie is opgenomen.

 

2) Maker van het laatste doelpunt – de weddenschap heeft betrekking op een bepaalde speler die het laatste doelpunt maakt, óf tijdens een bepaalde periode van het evenement (bijv. “laatste doelpunt van de wedstrijd” of “laatste doelpunt in de tweede helft”), óf anders als maker van het laatste doelpunt voor zijn team (bijv. “maker laatste doelpunt – team X)”. Alleen inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden teruggestort. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding. Wanneer het doelpunt waarop de weddenschap betrekking heeft wordt beschouwd als eigen doelpunt, wordt de speler die daarvóór een doelpunt scoorde, dat geen eigen doelpunt was en dat voldeed aan de parameters van de weddenschap, beschouwd als de winnende uitslag. Wanneer geen doelpunten (of geen voorgaande doelpunten, welke van toepassing is) worden gescoord die geen eigen doelpunten zijn of niet voldoen aan de overige parameters van de weddenschap, dan worden alle weddenschappen beschouwd als verloren.

 

3) Een "scorecast" en een "matchcast" zijn weddenschappen waarmee gelijktijdig kan worden gewed op een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld eerst doelpuntenmaker) in combinatie met een andere weddenschap op hetzelfde of gerelateerd evenement (bijv. correcte score in de wedstrijd of uitslag van de wedstrijd). Wanneer de weddenschap betrekking heeft op de eerste of laatste doelpuntmaker, dan zijn de voorwaarden zoals genoemd in <Sectie C, para 14.1> en <Sectie C, para 14.2> van toepassing, wanneer van toepassing. Inzetten op spelers die niet aan de wedstrijd meedoen worden geretourneerd. In alle andere gevallen blijven weddenschappen geldig, onafhankelijk van de speeltijd of wissel van de speler. Eigen doelpunten tellen niet mee voor de afhandeling van deze aanbieding.

 

4) Tenzij anders aangegeven of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten alle weddenschappen die voor aanvang van de wedstrijd zijn geplaatst, gerelateerd zijn aan de vraag of een of meer specifieke spelers een bepaald aantal doelpunten zullen scoren, en moeten de vermelde spelers vanaf het begin van de wedstrijd spelen om geldig te zijn. Soortgelijke weddenschappen die na de start van de betreffende wedstrijd worden geplaatst, zullen als ongeldig worden afgehandeld indien de vermelde spelers om welke reden dan ook na de aanvaarding van de weddenschap niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Eigen doelpunten tellen nooit als een door een speler gescoord doelpunt.

 

5) Op alle weddenschappen met betrekking tot gele/rode kaarten, kaartpunten, enz., worden uitsluitend kaarten aan spelers die op het veld staan meegeteld voor het afhandelen. Kaarten, disciplinaire maatregelen, schorsingen van enig individu dat op het moment van de sanctie niet actief aan het spel deelneemt, of dat niet zou moeten doen, alsmede disciplinaire maatregelen die na de officiële afloop van de wedstrijd genomen worden, worden niet meegeteld.

 

6) Tenzij anders aangegeven of aangegeven in combinatie met de wedaanbieding, moeten voor alle weddenschappen in verband met disciplinaire zaken aangaande individuen (gele kaarten, rode kaarten, overtredingen, enz.) de genoemde spelers aan de aftrap staan om geldig te zijn. Soortgelijke weddenschappen die na de start van de betreffende wedstrijd worden geplaatst, zullen als ongeldig worden afgehandeld indien de vermelde spelers om welke reden dan ook na de aanvaarding van de weddenschap niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

 

7) "Kaartpunten" worden in wedden vóór de wedstrijd volgens deze regels berekend: Gele kaart = 10 punten, rode kaart = 25 punten. Het maximum aantal punten dat een speler kan halen is 35.

 

8) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 

9) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal doelpunten gescoord door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens de reguliere competitie) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

10) Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen (zoals doelpunten, hoekschoppen, kaarten, strafschoppen, enz.) worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 

11) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op dat een bepaald team een aantal/selectie bekers wint tijdens hetzelfde seizoen gebaseerd op de prestaties van het betreffende team in de volgende competities: nationale competitie, het equivalent van de FA Cup en de League Cup en de Champions League of de Europa League. Andere bekers (bijv. nationale supercup, Europese supercup en mondiale supercup) tellen niet mee.

 

12) De "Nationale dubbel" wordt gedefinieerd als de overwinning van een team in zowel de nationale competitie als het nationale bekertoernooi.


13) Voor afhandelingsdoeleinden worden weddenschappen die verwijzen naar het aantal kaarten dat een scheidsrechter geeft als volgt geteld:

 

• Gele kaart = 1
• Rode kaart = 2
• Een gele en een rode kaart = 3
• Twee gele en een rode kaart = 3

 

Het maximumaantal kaarten dat een speler kan krijgen is 3. Alleen kaarten die gegeven worden aan spelers die in aanmerking komen volgens C.14.5 worden in aanmerking genomen.

 

14) Weddenschappen op de vraag of een bepaalde speler(s) kan scoren vanuit bepaalde gebieden van het veld (bijv. van buiten het 'strafschopgebied') worden afgehandeld op basis van de plaats van de bal op het moment dat de speler de bal schopt, waarbij het niet relevant is of de bal op zijn traject nog van richting verandert na het eerste schot. Voor de duidelijkheid, de lijnen die het 'strafschopgebied' aangeven worden beschouwd als integraal onderdeel van dat deel van het veld. Wanneer een schot de bal dus raakt op het moment dat hij boven de betreffende lijn zweeft of de lijn, zelfs al is het gedeeltelijk, raakt, dan wordt de bal beschouwd als niet zijn geschopt buiten het gebied.

 

15) Weddenschappen over of een bepaalde speler(s) de lat, doelpaal of een ander onderdeel van het kader zal raken, worden alleen afgewikkeld als volbracht indien het schot niet direct tot een toegekend doelpunt leidt gelijk nadat de bal een deel van het doelkader raakt. Bij de afwikkeling worden alleen schoten op het doelkader in aanmerking genomen die door de tegenstanders van het vermelde speler(s)team worden verdedigd. Indien een speler een schot plaatst dat een paal raakt die door hun team wordt verdedigd, wordt dit niet beschouwd als volbracht.

 

16) Tijdens bepaalde evenementen kan Betent B.V. een gereduceerd aantal deelnemers aanbieden voor een weddenschap (bijv. alle niet genoemde spelers van team X) of anders één enkele speler als vertegenwoordiger van een heel team (bijv. “iedere speler van team X”). In beide gevallen worden alle niet genoemde teamleden ten behoeve van de afhandeling beschouwd als starters (en ook als zodanig afgehandeld), inclusief wissels, ongeacht het feit of ze wel of niet deelnamen aan de wedstrijd.

 

17) Weddenschappen op de prestaties van spelers die de wedstrijd op de bank beginnen worden afgehandeld als ongeldig, als de speler niet staat genoemd bij het startende elftal of helemaal niet deelneemt aan de wedstrijd.

 

18) Op aanbiedingen zoals Volgende doelpuntenmaker, Volgende speler die een kaart krijgt, Volgende assist en Man van de wedstrijd, zal de inzet worden terugbetaald indien de gekozen speler helemaal niet aan de wedstrijd deelneemt of geen mogelijkheid had om een dergelijke prestatie te leveren gedurende het gespecificeerde tijdsbestek.

 

19) Weddenschappen op “Volgende assist” voor een bepaald doelpunt worden als ongeldig afgewikkeld indien de gezaghebbende organisatie het betreffende doelpunt uitroept tot doelpunt zonder assist, het betreffende doelpunt een eigen doelpunt is en/of er geen doelpunten meer worden gescoord in de wedstrijd gedureende het gespecificeerde tijdsbestek.

 

20) Weddenschappen die verwijzen naar de conversie en/of resultaten van strafschoppen worden afgewikkeld volgende de regels die voor dat specifieke scenario gelden en blijven in geval van strafschoppen geldig ongeacht de formule die door de gezaghebbende organisatie wordt gehanteerd tijdens de strafschoppenserie. Weddenschappen blijven van kracht indien de strafschop opnieuw moet worden genomen en worden afgewikkeld volgens de uitslag na de opnieuw genomen strafschop.
Als algemeen uitgangspunt wordt de afwikkeling gebaseerd op het concept dat tenzij de strafschop uitmondt in een toegekend doelpunt, (en als zodanig wordt afgehandeld), de eerste persoon/object/locatie (zoals van toepassing) die de bal in eerste instantie raakt na te zijn geschoten wordt beschouwd als de winnende uitkomst, ongeacht welke andere personen/objecten de bal raakt in zijn daarop volgende baan na eventueel eerder van richting te zijn veranderd. De volgende voorbeelden dienen als algemene richtlijn voor afwikkeling:


"Doelpunt" is het winnende resultaat in geval van de volgende scenario's voor gescoorde strafschoppen:


• elke strafschop die uitmondt in een doelpunt zonder van richting te zijn veranderd;
• keeper raakt de strafschop maar de bal eindigt toch in het doel;
• strafschop raakt het houtwerk voordat de bal in het doel verdwijnt.


"Redding" is de winnende uitkomst in geval van de volgende scenario's voor gemiste strafschoppen:


• keeper werkt de strafschop buiten het doelkader;
• keeper werkt de strafschop tegen de paal of lat.


"Houtwerk" is de winnende uitkomst in geval van de volgende scenario's voor gemiste strafschoppen:


1) strafschop raakt het houtwerk voordat hij wordt aangeraakt/gered door de keeper;
2) strafschop raakt het houtwerk en de bal komt buiten het doelkader terecht.


"Elke andere misser" is de winnende uitkomst in geval van een strafschop die zonder door de keeper of het houtwerk van richting te worden veranderd buiten het doelkader eindigt:


Uitzondering op de bovenstaande scenario's is als bij een strafschoppenserie de bal het houtwerk zou raken, tegen de keeper aankomt en in het doel eindigt. Een dergelijke strafschop wordt beschouwd als een doelpunt terwijl als deze situatie zich voor zou doen in elk ander deel van de wedstrijd dan de strafschoppenserie, de genomen strafschop beschouwd zou worden als gemist en "het houtwerk raken" gezien zou worden als de winnende uitkomst.

 

21) Elke beslissing van de video assistent-scheidsrechter (VAR) die in strijd is met de oorspronkelijke beslissing van de officials op het veld (met inbegrip van niet-beslissingen zoals het toestaan van doorspelen voordat de video wordt bekeken), en die de kennelijke staat van de wedstrijd op het moment van het plaatsen van de weddenschap wijzigt, heeft tot gevolg dat alle weddenschappen die geplaatst worden in de periode tussen het moment waarop het oorspronkelijke incident zich voordoet en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter over het incident als nietig worden beschouwd, tenzij de kansen (odds) die op de specifieke wedaanbieding aangeboden worden, niet beïnvloed worden door het gebruik van de VAR of reeds in de aangeboden kansen op het moment van de aanvaarding van de weddenschap in aanmerking genomen zijn. De afwikkeling van alle andere niet-verwante wedaanbiedingen, met inbegrip van die welke zijn bepaald door enig spel tussen het tijdstip van het oorspronkelijke incident en de beslissing na de VAR-herziening, die niet door de VAR-beslissing worden beïnvloed/gewijzigd, blijven van kracht.
Voor de daaruit voortvloeiende doeleinden moeten VAR-herzieningen, en de beslissingen die daaruit voorkomen, worden beschouwd als zijnde gebeurd op het moment van het oorspronkelijke incident waarvoor de VAR uiteindelijk zou worden gebruikt, zelfs als het spel niet onmiddellijk werd onderbroken. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met <Sectie A, paragraaf 6.2>, alle eventueel eerder afgewikkelde aanbiedingen terug te draaien waarvan de afwikkeling onjuist wordt als gevolg van de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter, op voorwaarde dat genoemde beslissing is genomen en gecommuniceerd vóór afloop van de wedstrijd en/of de opgegeven tijdsperiode.
Om twijfel te voorkomen, beschouwt Betent B.V. de VAR als zijnde gebruikt als dit kan worden opgemaakt uit de gebaren van de scheidsrechter (bijv. handgebaren, stilleggen van de wedstrijd om het voorval zelf te beoordelen), en/of het gebruik van de VAR wordt bevestigd in het wedstrijdverslag dat door de officiële organisatie wordt afgegeven. In gevallen waarbij het onduidelijk is of de VAR is gebruikt vanwege ontbrekende televisieverslaggeving en/of strijdige verslagen, zal Betent B.V. de weddenschappen afwikkelen op basis van de verkregen informatie van feed-providers en algemeen gerespecteerde online bronnen op basis van billijkheid.

 

22) Ten behoeve van de afwikkeling wordt bij markten met betrekking tot het team dat de volgende kaart krijgt en/of het “Totaal aantal kaarten”, een rode kaart altijd beschouwd als tweemaal een kaart getoond en als zodanig gerekend. De volgende voorbeelden worden als richtlijn gegeven:

 

• Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een directe rode kaart. Het team dat de kaart krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1 en #2;
• Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een gele kaart gevolgd door een directe rode kaart aan dezelfde speler zonder dat een tweede gele kaart wordt getoond. Het team dat de kaarten krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1, #2 en #3;
• Eerste getoonde kaart in een wedstrijd is een gele kaart gevolgd door een tweede gele kaart met de daaropvolgende rode kaart aan dezelfde speler. Het team dat de kaarten krijgt wordt afgehandeld als de winnende keuze voor de aanbiedingen: Kaarten #1, #2 en #3.

 

23) Markten die gaan over welke specifieke speler de volgende is die een kaart krijgt, dienen te worden begrepen en afgewikkeld in de volgorde van het voorval waarbij elke individuele speler een kaart krijgt of van het veld wordt gestuurd door de scheidsrechter. De kleur van de getoonde kaart door de scheidsrechter blijft buiten beschouwing bij de afwikkeling van deze aanbieding. Het beslissende criterium is altijd de volgorde waarin de individuele speler wordt opgeschreven in het boekje van de scheidsrechter. Ten behoeve van de afwikkeling is het mogelijk dat een individuele speler tweemaal voorkomt als de “Volgende speler die een kaart krijgt” indien beide kaarten worden opgelopen tijdens verschillende spelonderbrekingen. Mochten twee of meer spelers tijdens dezelfde spelonderbreking een kaart krijgen, worden de weddenschappen voor deze aanbieding ongeldig verklaard.

 

24) Bij elke verwijzing naar “Vrije schoppen” gepresenteerd als één uitkomst maar ook als een gebeurtenis, wordt ook rekening gehouden met gevallen van buitenspel en andere overtredingen behalve die waarvoor een strafschop wordt gegeven.

 

25) Aanbiedingen die verwijzen naar specifieke spelers die de hele wedstrijd spelen, vereisen dat de betreffende spelers de wedstrijd starten voor geldige weddenschappen. Voor afhandelingsdoeleinden worden weddenschappen alleen als JA afgewikkeld als de betreffende spelers alleen tijdens de reguliere tijd niet zijn gewisseld of weggestuurd. Eventuele extra tijd telt niet mee.

 

15. Golf


1) Alle weddenschappen worden geacht geldig te zijn voor zover het toernooi, of de betreffende ronde waarop de weddenschap betrekking heeft, gespeeld wordt binnen hetzelfde sportseizoen en binnen 3 maanden vanaf de laatste geplande datum (volgens de plaatselijke baantijd), zoals bekendgemaakt door de overkoepelende bond, ongeacht eventuele tijdsvertragingen, tenzij andere regelingen zijn overeengekomen.

 

2) Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooiprestaties, waaronder maar niet beperkt tot Winnaar, Plaats, Each-way, Winnaar zonder X, Groepwedden, Beste nationaliteit, Individuele eindstand, enz., zolang het minimumaantal holes dat volgens de regels van de overkoepelende bond op de aanbieding van toepassing is (bv. 36 holes voor door de European Tour erkende evenementen en 54 holes voor door de PGA Tour erkende evenementen), door de in aanmerking komende spelers is voltooid, en een officiële uitslag door de overkoepelende bond is bekendgemaakt.

 

3) Weddenschappen die al beslist zijn, worden geldig geacht, ook als niet alle 36 holes van het toernooi gespeeld zijn en/of het officiële resultaat niet is gepubliceerd door de organisatie.

 

4) Enig resultaat dat afkomstig is uit officiële play-offs telt alleen mee voor het afhandelen van toernooiaanbiedingen. Tenzij anders vermeld, zullen aanbiedingen die verwijzen naar de prestaties binnen een specifieke ronde of hole geen rekening houden met de resultaten van play-offs.

 

5) Weddenschappen op spelers die een toernooi starten maar zich vrijwillig terugtrekken of worden gediskwalificeerd, worden afgehandeld als verliezend, tenzij het resultaat van de aanbieding waarnaar de weddenschap verwijst al bepaald is.

 

6) Alle weddenschappen op deelnemers die helemaal niet meedoen worden geretourneerd.

 

7) In Winnaar-weddenschappen waarin een beperkte selectie deelnemers is opgenomen, zoals Beste nationaliteit, Groepwedden, enz. behoudt Betent B.V. zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen op enige niet-starter. Mocht het zo zijn dat alle spelers die in het aanbod "de cut" missen, wordt de speler met de beste positie op het moment dat de cut werd gemaakt als winnaar beschouwd. Gelijkspelregels zijn van toepassing in gevallen waar een play-off een betere eindstand heeft opgeleverd, indien van toepassing.

 

8) Voor alle "Head-to-Head"-wedaanbiedingen moeten alle deelnemers van start gaan in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

 

9) In "Head-to-Head"-weddenschappen met maar twee spelers wordt de inzet geretourneerd als beide spelers dezelfde eindpositie bereiken en er geen optie voor een gelijke stand geboden werd. In "Head-to-Head"-weddenschappen met drie spelers waarin twee of meer spelers dezelfde eindpositie bezetten, wordt de inzet verdeeld in overeenstemming met <Sectie B, paragraaf 5.19>.

 

10) Het afhandelen van "Head-to-Head"-wedaanbiedingen aangaande de prestaties van twee of meer spelers (bijv. beste eindstand in het toernooi) worden gebaseerd op de beste eindpositie/laagste score (welke van toepassing is) die wordt behaald in het evenement/de ronde waarnaar de weddenschap verwijst.

 

11) Voor enige verwijzing naar de "Cut" wel of niet halen, is een officiële beslissing van de organisatie nodig om de weddenschap geldig te maken. Bij een toernooi waarin spelers tijdens meer dan een fase kunnen worden uitgeschakeld, wordt de afhandeling gebaseerd op het zich al dan niet kwalificeren van de speler tijdens de eerste "Cut".

 

12) Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt voordat de "Cut" is gedaan, wordt de speler geacht de "Cut" te hebben gemist. Als een speler gediskwalificeerd wordt/zich terugtrekt nadat de "Cut" is gedaan, is niet van invloed op de originele afhandeling van de "Haalt de cut"-aanbiedingen.

 

13) In "Head-to-Heads" op basis van de beste eindklassering in het toernooi, wordt in het geval een van de spelers de cut mist, de andere speler uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, dan wordt de speler met de laagste score op de cut uitgeroepen tot winnaar. Als geen van beide deelnemers de cut haalt, en beide spelers hebben hetzelfde aantal punten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard. Een speler die na de cut gediskwalificeerd wordt, verslaat een speler die de cut niet gehaald heeft.

 

14) Enige verwijzing naar "Majors" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de PGA de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

 

15) Als het spel wordt gestopt nadat een ronde is begonnen en de gezaghebbende organisatie besluit om alle actie die betrekking heeft op die ronde te annuleren en vanaf nul te beginnen of deze ronde helemaal te annuleren, dan zijn alle weddenschappen die na het begin van die ronde op Toernooiwinnaar, Leider na ronde en De cut halen/missen ongeldig.

 

16) Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke deelnemer die zich binnen een vooraf bepaalde positie plaatst (voorbeeld: Top 5/10/20/40) tijdens een toernooi, wordt de selectie van toernooien of een bepaalde classificatie vastgesteld volgens de gelijkspelregels als de deelnemer voor die specifieke positie gelijk staat met een andere speler.

 

17) Aanbiedingen met betrekking tot een deelnemer die op een bepaald tijdstip een bepaalde positie in het klassement bekleedt (voorbeeld: Leider aan het einde van ronde X) worden afgehandeld in overeenstemming met het resultaat aan het einde van de betreffende ronde/tijd. Gelijkspelregels zijn van toepassing op alle gelijke plaatsingen.

 

18) In toernooien waar de "aangepaste Stableford puntentelling" wordt gebruikt, worden de weddenschappen afgehandeld op de gescoorde punten en niet op de genomen slagen. Genoemde spelers moeten ten minste 1 hole voltooien voor geldige weddenschappen, anders worden de weddenschappen ongeldig verklaard.

 

19) Afwikkeling van zogenaamde "Actiewedden"-aanbiedingen en dergelijke, inclusief maar niet beperkt tot "Fairways/Greens in voorgeschreven aantal slagen/Bunkers/Water Hazards", worden afgehandeld op de exacte locatie waar de bal geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen. Weddenschappen worden afgehandeld volgens de officiële website van de betreffende tour/evenement, en indien er geen informatie voor een dergelijke afhandeling wordt gepubliceerd, worden er tv-afbeeldingen gebruikt om de uitkomst te bepalen. De volgende beschrijving en afhandelingsregels gelden voor "Actiewedden"-aanbiedingen:


• Fairway in voorgeschreven aantal slagen – Weddenschap verwijst naar een tee shot van een speler op een Par 4 of Par 5 hole, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "fairway" in het voorgeschreven aantal slagen;
• Green in voorgeschreven aantal slagen – Weddenschap verwijst naar de approach van een speler, die geacht wordt tot stilstand te zijn gekomen op het gemaaide stuk gras dat bekend staat als de "green" in het voorgeschreven aantal slagen:

 

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

 

• Water hazard op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt terecht te zijn gekomen in een water hazard of voorbij de rode grens van een water hazard en dus binnen de hazard.
• Bunker op hole – Weddenschap verwijst naar de slag van een speler, die geacht wordt in een zandbunker te zijn terechtgekomen. Indien een speler in een zandbunker moet staan om een slag te spelen die buiten de zandbunker ligt, wordt dit geacht NIET in een Zandbunker tot stilstand te zijn gekomen.
• Dichtst bij de pin in voorgeschreven aantal slagen – Weddenschap verwijst naar de speler die de bal het dichtst bij de pin heeft geslagen in het voorgeschreven aantal slagen. De bal moet op de green tot stilstand komen om te tellen. Mochten beide spelers de green niet halen in het voorgeschreven aantal slagen, dan zijn de weddenschappen ongeldig.

 

Voorgeschreven aantal slagen voor Par 3 holes: 1 slag
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 4 holes: 2 slagen
Voorgeschreven aantal slagen voor Par 5 holes: 3 slagen

 

20) De "Gelijkspelregels" zijn van toepassing op "Winnaar zonder X/genoemde speler(s)"-aanbiedingen indien 2 of meer deelnemers de betreffende posities delen. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als de genoemde speler niet deelnemen aan de competitie.

 

21) Voor "Winstmarge"-weddenschappen moeten ten minste 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen.

 

22) In "Straight Forecast"-aanbiedingen moeten de geselecteerde deelnemers het toernooi beëindigen op de 1e en 2e plaats, in de volgorde waarin ze zijn genoemd. Gelijkspelregels zijn van toepassing in het geval van gelijke standen. Beide genoemde spelers moeten ten minste één keer afslaan na acceptatie van weddenschappen voor geldige weddenschappen.

 

23) "Winnende score"-weddenschappen vereisen dat alle geplande holes in het toernooi voltooid worden. Elke vermindering van het aantal holes leidt tot het ongeldig verklaren van het aanbod.

 

24) Voor "Hole in One tijdens het toernooi" moeten er minstens 36 holes van het toernooi gespeeld worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitslag al bepaald is en in een dergelijk geval zal deze dienovereenkomstig afgehandeld worden. Voor "Hole in One tijdens ronde X" moet de volledige ronde door alle spelers worden voltooid voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al is bepaald. In dat geval worden ze dienovereenkomstig afgehandeld.

 

25) Weddenschappen die verwijzen naar een specifieke speler die de "Wire to Wire-winnaar" wordt, vereisen dat de genoemde persoon aan het eind van elke geplande ronde van het toernooi het klassement leidt (inclusief eventuele gelijke standen). Elke vermindering van het geplande aantal holes/rondes zal weddenschappen ongeldig maken.

 

26) "Winnaar slaat Birdie/Par/Bogey op de 72e hole" verwijst naar de prestaties van de uiteindelijke winnaar van het toernooi op de 18e hole in ronde 4. Weddenschappen worden ongeldig verklaard als er sprake mocht zijn van een vermindering van het geplande aantal holes/rondes van het toernooi. In situaties waar het spel wordt gespeeld door door middel van "gunshot start" in ronde 4, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

 

27) "Winnaar speelt in finaleronde groep" verwijst naar de vraag of de uiteindelijke toernooiwinnaar afkomstig is uit de 2-bals of 3-bals koppelingen die gepland zijn om als laatste af te slaan volgens de afslagtijden uitgegeven door de officiële organisatie.

 

 

16. Handbal


1) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

2) Alle weddenschappen die verwijzen naar toernooitotalen worden afgehandeld op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld worden bij cumulatieve totalen van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 

3) Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in een specifieke wedstrijd wordt gebaseerd op het resultaat na het einde van de 2e helft (reguliere speeltijd), tenzij anders vermeld.

 

4) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal doelpunten gescoord door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

 

17. Paardenrennen (Ren- & Drafsport):

 

1) Een Head-to-Head-weddenschap waarbij ten minste één paard de race voltooid wordt afgehandeld op basis van de officiële resultaten zoals die gepubliceerd worden door de gezaghebbende organisatie.

 

2) Een Eén-tegen-Eén Weddenschap waarbij beide paarden geen officiële uitslag halen wordt ongeldig verklaard.

 

3) Een Head-to-Head-weddenschap waarbij beide paarden dezelfde officiële tijd noteren wordt bepaald op basis van welk paard in de resultaten vóór het andere paard geplaatst wordt; als het onmogelijk is om te beslissen welk paard voor het andere paard geëindigd op basis van de resultaten, dan wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

 

4) Een Head-to-Head en/of Triple Head weddenschap wordt ongeldig verklaard in het geval dat:


a. Alle deelnemende paarden de race niet uitlopen; en/of

b. Geen van de deelnemende paarden prijzengeld ontvangt. Onder 'prijzengeld' moet de geldschaal worden verstaan die wordt toegekend afhankelijk van de prestaties van de deelnemer in de vermelde race. Ten behoeve van de afwikkeling worden bedragen die deelnemers ontvangen voor elke andere reden dan hun klassering (bijv. deelname, verschijning) niet beschouwd als 'prijzengeld'.

 

5) In het geval dat de resultaten foutief worden gepubliceerd, zoals fouten in race- en startnummers, racenamen, startmethodes of afstanden, wordt de weddenschap geldig geacht, aangezien alle genoemde paarden deelnemen aan dezelfde race tijdens dezelfde ontmoeting.

 

6) Alle weddenschappen hebben betrekking op de genoemde wedstrijd. Wanneer de race/ontmoeting niet wordt gehouden/voltooid binnen de geplande tijd, worden alle weddenschappen die zijn geplaatst na 00:00 CET van de geplande datum beschouwd als ongeldig. Weddenschappen geplaatst voor 00:00 CET van de geplande datum blijven geldig, mits de race/ontmoeting wordt gehouden binnen het geplande jaar.

 

 

18. IJshockey

 

1) Tenzij anders vermeld, zullen de markten worden afgewikkeld volgens resultaten en statistieken aan het einde van eventuele overtime, strafschoppenseries of andere verlengingen die de betrokken overkoepelende bond hanteert.

 

2) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste doelpunten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn aan de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

3) Afwikkeling van speler of teamtotalen gerelateerde weddenschappen (zoals doelpunten, assists, punten, strafschopminuten, schoten op doel, etc.) vindt plaats op basis van de officiële statistieken van de gezaghebbende organisatie. Tenzij ander vermeld, worden bij de afhandeling van dergelijke weddenschappen de eventuele verlengingen (bijv. overtime) meegeteld, maar strafschoppenseries niet.

 

4) Ten behoeve van de afhandeling worden “meer/minder”-weddenschappen die betrekking hebben op het totale aantal doelpunten in de wedstrijd, inclusief eventuele doelpunten gescoord in overtime en de strafschoppenserie, geteld als slechts “1” doelpunt gescoord door één van beide teams tijdens een willekeurig aantal overtimes en eventuele strafschoppenseries. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:


• Voorbeeld 1 - meer/minder (reguliere speeltijd): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 2-2 (4 doelpunten in totaal).


• Voorbeeld 2 - meer/minder (inclusief verlenging en strafschoppenserie): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode en team A scoort tijdens de verlenging. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 3-2 (5 doelpunten in totaal).


• Voorbeeld 3 - meer/minder (inclusief verlenging en strafschoppenserie): wedstrijd eindigt in 2-2 aan het einde van de 3e periode. De verlenging eindigt in 0-0 terwijl team A tijdens de strafschoppenserie 1 en team B 2 punten scoort. Het totale aantal doelpunten wordt afgehandeld op basis van de score 2-3 (5 doelpunten in totaal)..

 

5) Alle 'wedstrijd'-aanbiedingen voor NHL en NCAA worden alleen als geldig beschouwd als er minder dan 5 minuten van de geplande wedstrijd over zijn in de 3e periode, zoals van toepassing. Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitkomsten die beslist zijn vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

6) Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in het aanbod, worden alle "wedstrijd"-weddenschappen op ijshockey bepaald op basis van het resultaat aan het einde van de reguliere speeltijd (d.w.z. einde van de 3e periode).

 

7) Tenzij specifiek vermeld of geïmpliceerd in de kenmerken van het aanbod, zal de afhandeling van seizoensweddenschappen gebaseerd zijn op de classificaties, definities en tie-breakregels volgens NHL.com, of de officiële website van de wedstrijd (zoals van toepassing).

 

8) Seizoensweddenschappen, ongeacht of deze resultaten tijdens de Playoffs of op een andere manier zijn verkregen, evenals aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde teams of spelersprestaties, blijven geldig ongeacht eventuele spelershandel, teambewegingen of naamswijzigingen op enig moment tijdens het seizoen. .

 

9) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal doelpunten gescoord door speler X tijdens de Playoffs) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

10) Spelersprops en andere op statistieken gebaseerde aanbiedingen worden afgehandeld aan de hand van de officiële wedstrijdverslagen die na afloop van de wedstrijd door de gezagdragende organisatie worden gepubliceerd.

 

 

19. Motorsport


1) Deze sectie is van toepassing op alle sporten die verband hebben met gemotoriseerde races, zoals: Formule 1, A1 GP, CART, Indy Car, Nascar, Circuitracen, Touring Cars, DTM, Endurance, Rally, Rally-cross, Motorraces, Superbike.

 

2) De weddenschappen worden afgehandeld op basis van de live timing en classificatie die op tv wordt uitgezonden ten tijde van de podiumpresentatie, of aan het einde van de sessie/race/evenement (welke van toepassing is). Als de benodigde informatie voor het afhandelen van de aanbieding niet beschikbaar is/niet getoond wordt/incompleet is, wordt de eerste officiële informatie op de officiële website bindend geacht, ongeacht latere promoties, demoties, beroepen en/of straffen die plaatsvinden na de sessie/race waarnaar de weddenschap verwijst.

 

3) Evenementen die wegens weersomstandigheden of om andere redenen worden verkort, maar die door de gezaghebbende organisatie als officieel worden bestempeld, worden dienovereenkomstig afgehandeld, ongeacht enige wijzigingen die de betreffende organisatie kan aanbrengen vanwege het niet voltooien van de race.

 

4) Indien een evenement/race/sessie/ronde/heat opnieuw moet worden gestart vanaf het begin, dan blijven de weddenschappen geldig, en worden ze afgehandeld op basis van de resultaten na de herstart, met uitzondering van die uitkomsten die al bepaald zijn.

 

5) Voor afhandelingsdoeleinden wordt een coureur die heeft deelgenomen aan een officiële training of kwalificatie geacht te hebben deelgenomen aan het evenement, ongeacht zijn eventuele deelname aan de daadwerkelijke race.

 

6) In "Head-to-Head"-weddenschappen moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de sessie waarnaar de weddenschap verwijst, om de weddenschap geldig te laten zijn, ongeacht of de coureur een officiële tijd weet te noteren.

 

7) In "Winnaar"- of "Geplaatst"-weddenschappen worden inzetten niet geretourneerd in het geval de betreffende deelnemers om welke reden dan ook niet meedoen aan de sessie/evenement/kampioenschap waarnaar de aanbieding verwijst.

 

8) Het afhandelen van aanbiedingen met betrekking tot "Race uitrijden" wordt gebaseerd op de officiële reglementen, zoals die worden uitgegeven door de gezaghebbende organisatie.

 

9) Een "Head-to-Head"-weddenschap waarbij geen van beide coureurs de race uitrijdt, wordt bepaald op basis van het hoogste aantal gereden rondes. In het geval de deelnemers de race niet uitrijden en beide evenveel rondes voltooien, wordt de weddenschap ongeldig verklaard. In het geval van een Rally moet ten minste één van de deelnemers het evenement voltooien, anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

 

10) Tijdstraffen die worden uitgedeeld door de gezaghebbende organisatie tijdens kwalificatiesessie(s) tellen mee. Andere promoties/demoties op de grid worden genegeerd.

 

11) Een race wordt geacht te zijn gestart wanneer de opwarmronde start (indien van toepassing), dus alle coureurs die meedoen met de opwarmronde, worden geacht te zijn gestart. In het geval een deelnemer vertraagd start, of de race begint vanuit de pitstraat, wordt deze ook geacht te hebben deelgenomen.

 

12) Bij het afhandelen van seizoenmarkets wordt rekening gehouden met de classificatie die direct na de laatste race van het seizoen wordt gepubliceerd, inclusief beslissingen die tijdens het seizoen zijn genomen door de organisatie, mits deze beslissingen zijn genomen voor aanvang van de laatste race van het seizoen. Enige beslissing (zelfs een beroep) die na het einde van de laatste geplande race van het seizoen genomen wordt, wordt irrelevant geacht.

 

13) Alle weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van een team blijven geldig, ongeacht wijzigingen in coureurbezetting.

 

14) Weddenschappen blijven geldig, ongeacht wijzigingen in schema/locatie/circuit voor zover de race/het evenement tijdens hetzelfde jaar/seizoen (ongeacht enig uitstel) verreden wordt, behalve voor die weddenschappen die geplaatst zijn na 00:00 CET op de maandag van de week waarop de race/het evenement gepland staat. Deze zullen worden geretourneerd indien de race/evenement/sessie waarnaar de aanbieding verwijst niet binnen 7 dagen van de geplande startdatum gehouden wordt.

 

15) Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar de prestaties van bepaalde teams moet het vastgestelde aantal voertuigen van elk team de race starten. Is dit niet het geval, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard (bijv. in Formule 1 moeten twee teams van elke team de race starten).

 

16) Bij het afhandelen van weddenschappen die betrekking hebben op de opname van de "Safety Car" hebben geen betrekkingen op deze gebeurtenissen waarbij de feitelijke wedstrijd start achter de "Safety Car".

 

17) Het afhandelen van weddenschappen op de eerste coureur/auto die de race verlaat is gebaseerd op de werkelijke ronde waarin de coureur wordt beschouwd als zijnde uit de race gestapt. Als er dus twee of meer coureurs in dezelfde ronde uit de race stappen, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig <Sectie B, para 5, clausule 14>.

 

18) Weddenschappen op de eerste/volgende coureur die banden wisselt tijdens de race omvatten uitsluitend de resultaten die na de officiële start van de race ontstaan. Elke bandenwissel/terugtrekking voorafgaande aan de feitelijke start van de GP (inclusief die tijdens de warm-up ronde) worden niet in aanmerking genomen bij de afwikkeling.

 

 

20. Netball


1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Netbal afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime).

 

2) “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

 

3) Een wedstrijd moet voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve wat betreft die aanbiedingen waarvan de uitkomst al beslist was vóór de stopzetting, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kon veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

4) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten scoort) vereisen dat alle vermelde individuen een verdere actieve rol spelen in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

5) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een bepaalde periode (voorbeeld: Totaal aantal doelpunten van speler X tijdens het reguliere seizoen) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende het seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschap om geldig te zijn.

 

 

21. Pesäpallo (Fins honkbal)


1) Alle weddenschappen op Pesäpallo worden bepaald op basis van de resultaten na de eerste twee rondes (innings). Tenzij anders vermeld worden scores in eventuele verlengingen (Supervuoropari) niet meegerekend.

 

 

22. Rugby League


1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op Rugby League afgehandeld op basis van de uitslag na de zogenaamde extra tijd (overtime) of Golden Point-regel, indien van toepassing.

 

2) “Margeweddenschappen” en “Rust-/Eindstand”-aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de uitslag aan het einde van de speeltijd van 80 minuten.

 

3) Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

 

4) Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 17 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 17 worden terugbetaald.

 

5) Tenzij anders vermeld, vereisen aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort) vereisen dat alle vermelde individuen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 

6) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal Try's gescoord door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

 

7) Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht enige wijzigingen in speellocaties.

 

 

23. Rugby Union


1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden en teamprestaties afgehandeld op basis van het resultaat aan het einde van de 2e helft (na 80 minuten spelen).

 

2) Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor een bepaalde periode/wedstrijd die in gelijkspel kan eindigen, of aan het einde van de normale 80 speelminuten of zelfs nadat de eventuele verlenging (extra tijd) is gespeeld. In dergelijke gevallen worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

 

3) Try-scorers (eerste/laatste/altijd/team) – Voor alle weddenschappen wordt eventuele extra tijd (overtime) meegeteld. Enige weddenschappen op spelers op speeldag 22 zijn geldig, ongeacht de deelname van de speler (of het gebrek hieraan) aan de wedstrijd. Inzetten op spelers die niet starten op speeldag 22 worden terugbetaald.

 

4) Tenzij anders vermeld, vereisen aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal try's gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's scoort) vereisen dat alle vermelde individuen de betreffende wedstrijd spelen vanaf de aftrap om geldig te zijn.

 

5) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal Try's gescoord door speler X op het WK) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste try's zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard. De afhandeling van soortgelijke weddenschappen wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

 

6) Alle weddenschappen blijven geldig, ongeacht eventuele wijzigingen in speellocaties.

 

 

24. Squash


1) De voorwaarden en bepalingen van Tennis zijn waar mogelijk van toepassing.

 

 

25. Speedway


1) Alle aanbiedingen worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten die gepubliceerd worden door de gezaghebbende organisatie na afloop van de laatste geplande heat. Promoties, demoties, beroepen en/of straffen die worden ingediend na afloop van het evenement waarnaar de weddenschap verwijst, worden genegeerd.

 

2) "Wedstrijd"-weddenschappen tussen twee teams/coureurs worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten, ongeacht het aantal voltooide heats.

 

3) "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

 

4) Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande heats voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de tennis-sectie ter referentie.

 

5) Alle "Head-to-Head"- en “meer dan / minder dan”-weddenschappen aangaande de prestatie van een of meer coureurs in een evenement/heat worden geacht geldig te zijn, wanneer alle genoemde coureurs deelnemen aan ten minste één heat.

 

6) Voor geldige weddenschappen die verwijzen naar een bepaalde heat, moet de betreffende heat voltooid worden, en moeten alle genoemde deelnemers meedoen aan de betreffende heat.

 

 

26. Surfen


1) Alle weddenschappen zijn geldig, ongeacht uitstel, verandering van locatie, enz., mits het evenement binnen de officiële periode wordt gehouden, zoals vastgesteld door de organisatie.

 

2) Een duel dat verwijst naar de prestaties van een of meerdere surfers zijn geldig als alle ingeschreven surfers in de betreffende heat/evenement starten.

 

3) Bepaalde competities/evenementen kunnen aanbiedingen hebben die relevant zijn voor de prestaties in een evenement waar twee of meer genoemde surfers worden uitgeschakeld in dezelfde ronde. In dit geval worden de weddenschappen afgehandeld volgens de zogenaamde "dead-heat"-regel, waarbij de uitbetaling wordt berekend nadat de noteringen zijn verdeeld en dan vermenigvuldigd met de inzet, onafhankelijk van het feit of de netto uitbetaling lager is dan de inzet van de accounthouder. Wanneer sprake is van een dergelijke bepaling, dan wordt dit vermeld in combinatie met de wedaanbieding.

 

 

27. Zwemmen


1) Tenzij anders vermeld, worden alle weddenschappen op zwemmen vastgesteld op basis van de resultaten na de laatste fase van de betreffende competitie. Als geen van de genoemde deelnemers meedoet aan de laatste fase, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij de gezaghebbende organisatie specifieke beslissende procedures volgt, in welk geval de weddenschap geldig wordt geacht.

 

2) Alle wedaanbiedingen worden afgehandeld op basis van de eerste officiële resultaten die worden gepubliceerd. Betent B.V. houdt echter rekening met wijzigingen die binnen 24 uur na het voltooien van het evenement worden aangebracht in de officiële resultaten, en zal dienovereenkomstig (opnieuw) afhandelen. Om dergelijke situaties in behandeling te nemen, moet een protest uitsluitend van toepassing zijn op incidenten die plaatsvinden tijdens het evenement, zoals een lijnfout, of een valse start bij een estafette. Dopingzaken worden niet in behandeling genomen. De beschikbare resultaten aan het einde van de eerder genoemde 24 uur worden als bindend beschouwd, ongeacht enige nadere protesten, wijzigingen in de officiële uitslag, enz.

 

3) Als twee of meer deelnemers deelnemen in verschillende heats tijdens een competitie, worden alle Head-To-Head-aanbiedingen tussen deze twee deelnemers ongeldig geacht, tenzij er een volgend stadium van de competitie is, waar ten minste één van de deelnemers zich voor kwalificeert.

 

4) Een deelnemer die wordt gediskwalificeerd wegens een overtreding van de startprocedure (valse start) wordt geacht te hebben deelgenomen aan het evenement.

 

 

28. Tennis en racketsporten (badminton, rackleton, squash & tafeltennis)


1) Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht enige wijzigingen (voor dan wel tijdens de wedstrijd) in condities (binnen/buiten) en/of type ondergrond, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

 

2) "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler/het team dat doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

 

3) "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. De volgende voorbeelden zijn ter illustratie:


• Voorbeeld 1 - Meer dan / minder dan: Er vindt een opgave plaats in een wedstrijd over drie sets met een score van 7-6, 4-4) De aanbiedingen: “Totaal aantal games set 2 – 9,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) en “Totaal aantal games in wedstrijd – 22,5” (of enige lagere lijn dan dat aantal) worden zo afgehandeld dat “Meer dan”-weddenschappen winnen en “Minder dan”-weddenschappen verliezen. Weddenschappen op hogere lijnen worden ongeldig verklaard.

• Voorbeeld 2 - Handicap: Er vindt een opgave plaats aan het begin van de 3e set in een wedstrijd over 5 sets op een stand van 1-1) Weddenschappen op +2,5/-2,5 sets worden respectievelijk afgehandeld als winnend en verliezend. Aanbiedingen op lagere lijnen worden ongeldig verklaard.

 

4) Voor alle geldige "correcte score" (namelijk setwedden en gamewedden), "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de eerste set?" en "Set 2 – Game 6: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

5) Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

6) In dubbelpartijen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, als enige van de genoemde spelers wordt vervangen.

 

7) Enige verwijzing naar "Grand Slams" zijn gebaseerd op de toernooien in het betreffende seizoen, waaraan de ITF de genoemde definitie toeschrijft, ongeacht van de locatie, datum of enige andere wijzigingen.

 

8) Tenzij dit expliciet vermeld wordt, worden alle weddenschappen op Davis Cup-partijen ongeldig verklaard, als wordt besloten de wedstrijden in een ander formaat te spelen dan "beste van 5 sets", (bijv. beste van 3 sets).

 

9) Aanbiedingen met betrekking tot de Davis Cup worden aangeboden onder de expliciete veronderstelling dat de betreffende confrontatie onderdeel uitmaakt van de zogenoemde "rubbers" voor de volgende beschikbare enkelspelsessie, die normaliter bestaat uit twee enkelspelpartijen per sessie. Alle weddenschappen worden geannuleerd op wedstrijden die bedoeld zijn voor de eerste of tweede rubber (normaliter de enkelspelpartijen op vrijdag) waarvoor de deelnemers gewijzigd zijn, ongeacht het feit dat dezelfde ontmoeting zou kunnen plaatsvinden tijdens dezelfde ronde.

 

10) Resultaten uit een "Pro Set" zijn alleen geldig voor de volgende wedaanbiedingen: "Wedstrijd", "Set handicap", "Setwedden" en "Totaal aantal sets". Alle andere soorten aanbiedingen worden ongeldig verklaard, met uitzondering van wedaanbiedingen waarvan de uitslag al is bepaald.

 

11) Als algemene regel worden "tie-breaks" altijd beschouwd als 1 game, ongeacht het aantal punten dat nodig is om te winnen of het format van de "tie-break". De volgende tie-breakscenario's worden als volgt afgehandeld:

 

• Tie-break om de wedstrijd: Normaliter wordt gespeeld in plaats van de beslissende set wanneer beide deelnemers hetzelfde aantal sets hebben gewonnen. Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als een volledige set en als een game en wordt het als zodanig geteld. Het zal echter niet worden beschouwd als een tie-break voor de afwikkeling van de desbetreffende aanbiedingen;

• Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 7 punten: Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

• Tiebreak bij 6-6 in een set, eerste op 10 punten: Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

• Tiebreak bij 12-12 in een set, eerste op 7 punten: Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

• Tiebreak bij 3-3 in een set, eerst tot 7 punten (ook wel Fast 4-format): Voor afhandelingsdoeleinden wordt dit beschouwd als 1 game en als een tie-break voor de afhandeling van de betreffende aanbiedingen;

• Tiebreak Tens: Een wedstrijd die uitsluitend bestaat uit een tie-break waarbij de winnende deelnemer als eerste 10 punten bereikt en met een marge van 2 leidt. Dit wordt beschouwd als een tie-break en als een volledige match voor de afhandeling van de relevante aanbiedingen.

 

12) Win/Plaats en Each-Way-weddenschappen die verwijzen naar de toernooiwinnaar die geplaatst is tussen het moment van de eerste publicatie van de loting door de organiserende instantie en de start van de competitie, worden terugbetaald indien de vermelde deelnemer niet meer aan het toernooi deelneemt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor deelnemers die nog steeds betrokken zijn bij de kwalificatiefasen, aangezien deze als actieve deelnemers worden beschouwd.

 

 

29. Volleybal


1) Alle punten die worden verzameld tijdens de zogenaamde “Gouden set” tellen niet mee bij de afhandeling van wedaanbiedingen die betrekking hebben op die bepaalde wedstrijd, met uitzondering van weddenschappen die betrekking hebben op toernooivoortgang en toernooitotalen.

 

2) Het afhandelen van spelergerelateerde weddenschappen in wedstrijden/evenementen/toernooien wordt gebaseerd op het resultaat na een eventuele verlenging (overtime), tenzij anders vermeld.

 

3) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers in een enkele wedstrijd (voorbeeld: Totaal aantal punten gescoord door Speler X) of optredens van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers tijdens een wedstrijd (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in de betreffende wedstrijd om geldig te zijn.

 

4) "Meer dan / minder dan" en "Handicap"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de onderbreking. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal sets waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de afdeling Tennis ter referentie.

 

5) Voor alle geldige "correcte score"-aanbiedingen, "Oneven / Even" en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke team wint de 1e set?" en "Set 2 – Race naar 15 punten: winnaar") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

6) Alle soorten aanbiedingen welke niet hierboven zijn genoemd, eisen dat er minimaal één set wordt voltooid anders wordt de weddenschap ongeldig verklaard, met uitzondering van weddenschappen waarvan de uitkomst al vóór de onderbreking en eventuele verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitkomst kan produceren.

 

7) Aanbiedingen met betrekking tot prestaties van individuele spelers (voorbeeld: Totaal punten gescoord door speler X op het wereldkampioenschap) of prestaties van 2 individuele, tegen elkaar spelende spelers gedurende een bepaalde periode/toernooi/seizoen (voorbeeld: of Speler X of Speler Y de meeste punten zal scoren tijdens het reguliere seizoen) vereisen dat alle vermelde individuen een actieve deelnemer zijn in ten minste nog één voor het aanbod toepasselijke wedstrijd na aanvaarding van de weddenschappen om geldig te zijn. Weddenschappen die geplaatst zijn na enig nieuws (bijv. over blessure/transfer/handel) dat zelfs het aantal wedstrijden kan verminderen waarvoor een van de spelers in de competitie in aanmerking komt (waardoor noteringen, zelfs in theorie, kunnen veranderen ten gunste van een bepaalde uitkomst zonder dat deze kansen zijn aangepast aan de huidige staat van de weddenschap) worden ongeldig verklaard.

 

 

 

30. Wintersporten


1) De volgende sectie is geldig voor de volgende sporten: Alpineskiën, biatlon, langlaufen, freestyle, Noordse combinatie, shorttrack, schansspringen, snowboarden en schaatsen.

 

2) Resultaten van een competitie worden geldig geacht als het een geldige competitie wordt verklaard voor de betreffende categorie door de gezaghebbende organisatie van die sport. Dit is van toepassing in het geval een evenement wordt ingekort, zoals een wedstrijd met één sprong in plaats van twee, of als een evenement verplaatst worden naar een andere locatie.

 

3) In het geval van afgelaste/afgebroken evenementen, worden alle aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald waren voor de stopzetting en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst geldig geacht. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 

4) Alle aanbiedingen worden ongeldig geacht, als het originele/vermelde formaat van een evenement volledig wordt veranderd, zoals de hoogte van de schans bij schansspringen, de stijl bij langlaufen, enz.

 

5) Betent B.V. behoudt zich het recht voor Tattersalls regel 4 toe te passen in geval van een niet-starter in een “Groep”-wedaanbieding (“Beste van X”).

 

6) Aanbiedingen die betrekking hebben op bepaalde wintersportevenementen (met uitzondering van bijvoorbeeld weddenschappen die betrekking hebben op algemene classificaties, Olympische, wereldbeker- en regionale toernooien), worden aangeboden met de expliciete aanname dat het betreffende evenement wordt gehouden in die bepaalde sport/discipline. Wanneer een bepaald evenement om wat voor reden dan ook wordt verplaatst en een exact gelijk evenement voor die sport/discipline wordt gehouden op dezelfde locatie, niet meer dan 72 uur later, dan zijn de weddenschappen geldig voor het als volgende geplande evenement voor die sport/discipline. Als bijvoorbeeld twee verschillende wedstrijden voor dezelfde sport/discipline zijn gepland voor vrijdag en zaterdag, en de wedstrijd van vrijdag wordt verplaatst naar zaterdag of zondag, dan worden de weddenschappen voor de wedstrijd van vrijdag afgehandeld op basis van het eerstvolgende geplande evenement, in dit geval de wedstrijd op zaterdag. In gevallen waarbij slechts 1 evenement is gepland voor die sport/discipline en de starttijd wordt minder dan 72 uur verschoven, blijven weddenschappen geldig en worden dienovereenkomstig afgehandeld. Als er binnen 72 uur na de oorspronkelijke geplande tijd geen evenement met dezelfde eigenschappen worden gehouden, dan worden de weddenschappen ongeldig.

 

7) In een "Head-to-Head" tussen twee of drie deelnemers moet ten minste één van de genoemde deelnemers de laatste ronde/etappe/sprong waar de weddenschap betrekking op heeft voltooien, anders worden de weddenschappen ongeldig. Deze bepaling is niet van toepassing op Cross-country Sprint-evenementen die verschillende eliminatiefasen bevatten, en ook skispringen. In deze gevallen wordt de afhandeling bepaald door de officiële classificatie, ongeacht of er genoemde deelnemers zijn die de laatste ronde/etappe/sprong voltooien.

 

 

31. Overig (non-sport-/speciale weddenschappen)


1) De voorwaarden in deze sectie zijn van toepassing op alle aanbiedingen die niet redelijkerwijs kunnen worden geclassificeerd onder de verschillende sportcategorieën (bijv. tv-programma's, politiek, awards en prijzen, schoonheidsverkiezingen, entertainment en dergelijke). Wanneer van toepassing, en tenzij anders vermeld in deze sectie of in de aanbieding, worden deze aanbiedingen afgehandeld op basis van de regels van Betent B.V. onder <Sectie B, paragraaf 5>.

 

2) Tenzij hieronder anders vermeld of in verband met de wedaanbieding, zijn alle weddenschappen die onder deze sectie vallen geldig totdat een officieel resultaat wordt gepubliceerd, ongeacht enige vertraging in de aankondiging, extra stemrondes, enz. die nodig kunnen zijn om de uitkomst te bepalen.

 

3) Alle openstaande aanbiedingen aangaande deelnemers die zich hebben teruggetrokken uit/ zijn uitgeschakeld bij tv-shows (vrijwillig, dan wel beslist door de organisatie) worden afgehandeld als verloren. Mocht dezelfde deelnemer de competitie op een later tijdstip weer bij de competitie voegen, dan wordt hij/zij behandeld als een nieuwe deelnemer, dus eerdere weddenschappen blijven afgehandeld als verloren.

 

4) Weddenschappen over het vertrekken van een deelnemer zijn uitsluitend geldig voor de volgende geplande show. Enige wijzigingen in de methode van uitschakeling, het aantal deelnemers/de specifieke deelnemers die tijdens hetzelfde programma kunnen worden uitgeschakeld of enige andere factoren die niet redelijkerwijs verwacht konden worden, resulteren in het ongeldig verklaren van weddenschappen die verwijzen naar "Volgende uitschakeling", enz.

 

5) In het geval een show wordt beëindigd voordat een officiële winnaar bekend is gemaakt, dan worden de weddenschappen afgehandeld als gelijkspel tussen de deelnemers die nog niet zijn uitgeschakeld. Winst/Plaatsing-weddenschappen op deelnemers die al uitgeschakeld zijn, worden afgehandeld als verloren.

 

6) a. De politieke markten worden afgewikkeld overeenkomstig de uitslag zoals bevestigd 12 uur nadat deze voor het eerst door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het houden van de verkiezingen binnen dat specifieke rechtsgebied op haar officiële website/sociale media is bekendgemaakt. In wezen komt het erop neer dat, zodra een bevoegde overheidsinstantie een officiële uitslag afkondigt en deze gedurende 12 uur bevestigt, dit de basis vormt voor de afrekening, ongeacht eventuele bezwaren, geschillen, subjudiciële uitkomsten en/of daaropvolgende wijzigingen van de officiële uitslag.

 

b. Om de gebruikerservaring te maximaliseren, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, gebruik te maken van informatie verzameld uit algemeen gerenommeerde en historisch accurate bronnen, om markten af te wikkelen voordat de officiële uitslag zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 31, clausule 6(a)> is afgekondigd en bevestigd. In het uitzonderlijke geval dat na de uiteindelijke publicatie en bevestiging van de eerste officiële uitslag, een afwijking wordt geconstateerd die de uitkomst van de markt wijzigt, zal Betent B.V. de fout herstellen en de uiteindelijk winnende weddenschappen honoreren volgens de officiële uitslag en alle noodzakelijke wijzigingen doorvoeren in overeenstemming met clausule <Sectie A, paragraaf 6, clausule 2>. Wijzigingen die voortvloeien uit eventuele bezwaren, geschillen, subjudiciële uitkomsten en/of daaropvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat deze is afgegeven/bevestigd zullen niet in overweging worden genomen.

 

 

32. Limieten per sport

 

1) Zoals vermeld in <Sectie A, para 4.1> behoudt Betent B.V. zich het recht voor de netto uitbetaling (de uitbetaling met aftrek van de inzet) op weddenschappen of combinatie van weddenschappen van één accounthouder of een groep accounthouders die samenwerken te beperken.

 

2) Tenzij expliciet anders is overeengekomen, worden winsten boven deze limieten niet uitbetaald.

 

3) De limieten variëren per sport, type competitie en het type wedaanbieding. Indien een weddenschap een combinatie aanbiedingen van verschillende sporten/categorieën/wedstrijden en/of typen aanbiedingen bevat, wordt de uitbetaling beperkt tot de laagste limiet in de combinatie, zoals hieronder weergegeven:

 

1. Voetbal:

 

a. De limiet van €250.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Olympische, wereld- en continentale toernooien voor mannen, die worden gereguleerd door de FIFA of de UEFA, inclusief kwalificatierondes.
(ii) Internationale clubtoernooien voor mannen die worden gereguleerd door de FIFA of UEFA, inclusief kwalificatierondes;
(iii) Enige nationale competitie voor mannen op het hoogste niveau in een van de volgende landen: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Schotland, Zweden en Spanje;
(iv) Enig nationaal bekertoernooi voor mannen in een van de volgende landen: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Schotland, Zweden en Spanje.

 

De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(v) Alle overige internationale toernooien;
(vi) Alle overige internationale clubtoernooien;
(vii) Elke nationale competitie voor mannen in enig ander land;
(viii) Grote nationale bekertoernooien in enig ander land;
(ix) Enige nationale competitie voor mannen op het 2e niveau in een van de volgende landen: Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden en Spanje;
(x) Enige internationale vriendschappelijke wedstrijd die wordt gereguleerd door de FIFA.

 

De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden van enige ander vorm van voetbal, met uitzondering van strandvoetbal en zaalvoetbal.

 

b. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers (inclusief gele/rode kaarten), transfers, trainers, disciplinaire maatregelen, hoekschoppen, schoten op doel of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een competitie/wedstrijd worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de Betreffende/identieke limieten.

 

2. Basketbal

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:


(i) NBA-, Euroleague-, Olympische, wereld- en continentale toernooien voor mannen, die worden gereguleerd door de FIBA.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere basketbalaanbieding behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

3. IJshockey

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) NHL-, Olympische, wereld- en continentale toernooien voor mannen, die worden gereguleerd door de IIHF.
(ii) Enige nationale competitie voor mannen op het hoogste niveau in een van de volgende landen: Finland en Zweden.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot wedstrijden die tot elke andere vorm van ijshockey behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

4. Handbal

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Olympische, wereld- en continentale toernooien voor mannen, die worden gereguleerd door de IHF.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van handbal behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

5. Volleybal


a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Olympische, wereld- en continentale toernooien voor mannen, die worden gereguleerd door de FIVB.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van volleybal behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

6. Tennis


a. De limiet van €150.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Grand Slam toernooien vanaf de 3e ronde.

 

b. De limiet van €75.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(ii) ATP & WTA toernooien vanaf de kwartfinale.

 

c. De limiet van €40.000 is van toepassing op alle andere aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden.

 

7. American Football en honkbal

 

a. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) NFL & MLB.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van American Football of honkbal behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

8. Australian Rules

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) AFL.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Australian football behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

9. Cricket

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Internationale wedstrijden & nationale topliga's.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Cricket behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

10. Darten

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Eender welk evenement in het Verenigd Koninkrijk vertoond op tv.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Darts behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

11. Golf

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Majors, WGC, PGA, Europese en LPGA Tour-evenementen; Ryder & Solheim Cup.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van golf behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

12. Rugby League


a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Britse landelijke Top Leagues, NRL- en internationale toernooien voor mannen die worden gereguleerd door de RLIF.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Rugby League behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

13. Rugby Union


a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse landelijke Top Leagues en internationale toernooien voor mannen die worden gereguleerd door de IRB.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Rugby Union behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.


14. Snooker

 

a. De limiet van €100.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competitie/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Eender welk evenement in het Verenigd Koninkrijk vertoond op tv.

 

b. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van Snooker behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

15. Motorsport

 

a. De limiet van €50.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot een van de volgende categorieën behoren:

 

(i) Formule 1, MotoGP, Moto 2 & Moto 3.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden die tot enige andere vorm van motorsport behoren.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

16. Overige sporten

 

a. De limiet van €40.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden in de volgende sporten: atletiek, bandyspel, boksen, eSports, wielrennen, trotting & wintersporten.

 

b. De limiet van €25.000 is van toepassing op alle aanbiedingen met betrekking tot competities/wedstrijden in alle andere sporten.

 

c. Alle weddenschappen met betrekking tot spelers, transfers, trainers, disciplinaire maatregelen of andere aanbiedingen die niet beslissend zijn voor de uitkomst van een wedstrijd/competitie/toernooi worden behandeld als PR- en novelty-weddenschappen, en zijn onderhevig aan de betreffende limieten.

 

17. Non-sport, Poker, PR- en Novelty-weddenschappen


a. De limiet van €10.000 is van toepassing op alle aanbiedingen in deze categorie. Dit is met inbegrip van sport-gerelateerde aanbiedingen, zoals spelertransfers, volgende trainer, enz.

 

 

33. Gemengde vechtsporten

 

1) Alle aanbiedingen worden beslist volgens de officiële resultaten van de betreffende gezaghebbende organisatie, direct wanneer deze wordt aangekondigd door de omroeper aan het einde van de wedstrijd. Er wordt geen rekening gehouden met wijzigingen die na de eerste bekendmaking in het officiële resultaat worden aangebracht, met uitzondering van de wijzigingen die de officiële organisatie aanbrengt om duidelijke gevallen van menselijke fouten door de omroeper te corrigeren.

 

2) Tenzij duidelijk vermeld dat de gevechten onbevestigd zijn, zijn weddenschappen alleen geldig indien de gevechten plaatsvinden op de kaart/datum waarvoor ze werden aangekondigd, ongeacht de verandering van locatie. Weddenschappen worden afgehandeld als ongeldig als er een officiële aankondiging door de organiserende instantie van een uitstel van datum, herplanning naar een andere kaart of verandering in de vechters, zelfs als de betreffende wedstrijd uiteindelijk plaatsvindt zoals oorspronkelijk aangekondigd.

 

3) Met uitzondering van de gevallen zoals beschreven in <Sectie C, paragraaf 33, Clausule 4>, zal het toevoegen of verwijderen van titelbepalingen (bijvoorbeeld: een wedstrijd die aanvankelijk als niet-titelwedstrijd werd aangekondigd, wordt veranderd in een titelwedstrijd) of wijzigingen in de gewichtsklassen of een of beide vechters, niet leiden tot het ongeldig verklaren van de aanbiedingen zolang het gevecht plaatsvindt op de kaart waarvoor het werd aangekondigd.

 

4) Als om welke reden dan ook het geplande aantal rondes in een gevecht wordt gewijzigd tussen het moment van accepteren van een weddenschap en het daadwerkelijke gevecht, worden weddenschappen die specifiek verwijzen naar het aantal rondes , zoals "Ronde", "Groep rondes", "Meer dan / Minder dan", "Overwinningsmethode" en "Haalt het einde van het gevecht", of andere aanbiedingen die beïnvloed zouden worden door een dergelijke wijziging, ongeldig verklaard.

 

5) Voor afhandelingsdoeleinden wordt het gevecht, ingeval van een onderbreking tussen rondes om welke reden dan ook, zoals opgave voor de start van de volgende ronde, diskwalificatie, geen gehoor geven aan de bel, geacht afgelopen te zijn aan het einde van de vorige ronde.

 

6) Aanbiedingen op wedstrijden die verklaard worden als "Geen wedstrijd" of waarin geen van beide vechters tot winnaar wordt uitgeroepen, zijn ongeldig, behalve in gevallen waarin een dergelijke uitkomst werd aangeboden om op te wedden of voor die uitkomsten die bepaald zijn vóór de beslissing, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen. Deze worden beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

7) De volgende beschrijvingen moeten worden beschouwd als de toepasselijke resultaten voor de verschillende scenario's:


• "Finish": Een overwinning door KO (knockout), TKO (technische knockout), DQ (diskwalificatie), opgave, 'handdoek in de ring gooien' uit de hoek van een van beide vechters, elke beëindiging door de scheidsrechter die een van beide vechters tot enige winnaar van het gevecht uitroept;

• "Punten/beslissing": Elke overwinning op basis van de scorekaarten van de juryleden;

• "Unanieme beslissing": Een beslissing waarbij alle juryleden dezelfde vechter uitroepen als de winnaar;

• "Meerderheidsbesluit": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden dezelfde vechter als de winnaar aanwijst, terwijl de minderheid van de juryleden het gevecht als een gelijkspel verklaart;

• "Verdeelde beslissing": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden een bepaalde vechter tot winnaar uitroepen, terwijl de minderheid van de juryleden de andere vechter tot winnaar uitroepen;

• "Meerderheidsgelijkspel": Een besluit waarbij de meerderheid van de juryleden het gevecht als gelijkspel verklaart, terwijl de minderheid van de juryleden een bepaalde vechter als winnaar uitroept;

• "Gesplitst gelijkspel": Een beslissing waarbij de scorekaarten van elk van de juryleden een andere uitkomst van het gevecht aangeven en geen enkele uitkomst prevaleert boven de andere.

 

8) Een gevecht zal alleen worden geacht "het einde te hebben gehaald" als een beslissing op punten/door de jury wordt toegekend nadat de volledige duur van alle geplande ronden is voltooid. Elk scenario waarin een beslissing op punten/door de jury wordt toegekend voordat het volledige aantal geplande ronden is voltooid (bv. een gevecht wordt eerder onderbroken als gevolg van een botsing tussen hoofden), zal niet worden beschouwd als "het einde te hebben gehaald" en het gevecht zal worden beschouwd als te zijn beëindigd op het tijdstip/in de ronde waarin het gevecht werd gestopt en dienovereenkomstig worden afgewikkeld. Gevechten die eindigen met een beslissing op punten/door de jury voordat de volledige duur van alle geplande ronden is voltooid en/of gevechten die als "Geen wedstrijd" worden uitgeroepen, zullen worden afgewikkeld met de aanbieding "Methode van Beslissing" als ongeldig, tenzij een toepasselijke uitkomst beschikbaar is gesteld voor weddenschappen.

 

9) Bij aanbiedingen waarbij een gelijkspel mogelijk is en er geen noteringen zijn geboden voor een dergelijk resultaat, worden de weddenschappen als ongeldig afgehandeld indien het officiële resultaat als zodanig wordt gedeclareerd. Voor afhandelingsdoeleinden moeten gevechten waarvan de uitkomst als "Meerderheidsgelijkspel" of "Gesplitst gelijkspel" wordt verklaard, worden beschouwd als een gelijkspel en de aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld.

 

10) Weddenschappen die betrekking hebben op de duur van de ronde/het gevecht vertegenwoordigen de tijd die daadwerkelijk is verstreken in de ronde/het gevecht, afhankelijk van de geplande duur van de ronde/het gevecht. Bijvoorbeeld, een weddenschap op Meer dan 4,5 rondes in totaal zal worden afgehandeld als 'Meer dan' zodra twee minuten en 30 seconden zijn verstreken in de 5e ronde.

 

11) Afhandeling van statistische aanbiedingen zoals "Vechter met de meeste takedowns" of "Vechter met de meeste belangrijke treffers" gebeurt op basis van de resultaten van de gezaghebbende organisatie of haar erkende officiële partner voor dergelijke statistieken. Afhandeling wordt gebaseerd op de definitie waarmee de gezaghebbende organisatie de genoemde statistieken uitgeeft. Tenzij ondersteund door onweerlegbaar bewijs, zal Betent B.V. geen enkele klacht erkennen die ontstaat uit persoonlijke interpretatie van dergelijke termen. In gevallen waarin beide vechters worden verklaard hetzelfde resultaat te hebben bereikt en deze uitkomst niet beschikbaar was als een mogelijke uitkomst voor weddenschappen, worden de weddenschappen terugbetaald.

 

12) Markten die verschillende gevechten van dezelfde kaart vergelijken of optellen, zoals "Totaal aantal KO's/TKO's op de kaart" of "Totaal aantal gevechten op de kaart die eindigen op beslissing" geeft het aantal gevechten aan dat plaats moet vinden op een kaart of geeft specifiek het deel van de kaart aan waarop de weddenschap betrekking heeft. Weddenschappen blijven geldig als een gevecht wordt geannuleerd, maar het aantal gevechten op de kaart of het specifieke deel ervan blijft hetzelfde (bijvoorbeeld: herboeking, vervanging van een vechter of gevechten van onderkaart/voorrondegevechten die naar de hoofdkaart wordt verplaatst). Mocht, om welke reden dan ook, het aantal gevechten niet plaatsvinden tijdens de kaart of het specifieke deel van de kaart waarop de weddenschap betrekking heeft, dan zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld.

 

 

34. Snooker

 

1) Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het programma etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 

2) "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz. Deze weddenschappen zijn geldig wanneer er minimaal één set wordt voltooid.

 

3) "Meer/minder"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voordat de onderbreking plaatsvond. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal frames waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

4) Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande frames voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

5) Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X frames bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

6) Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet genoemd worden moet ten minste één frame voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij enige hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

7) In geval van een re-rack worden alle lopende weddenschappen op dat specifieke frame als ongeldig afgehandeld en zal er een nieuwe markt worden geopend. Er wordt een uitzondering gemaakt voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al voor de re-rack is vastgesteld en een eventuele voortzetting van het spel onmogelijk tot een ander resultaat kan leiden.

 

 

35) Darten

 

1) Alle weddenschappen blijven geldig mits de wedstrijd/aanbieding in het kader van het toernooi wordt gespeeld, ongeacht eventuele wijzigingen in het programma etc., tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 

2) "Wedstrijd"-weddenschappen zijn gebaseerd op het algemene principe van voortgang in of winst van een toernooi, afhankelijk van naar welke fase van de competitie de wedstrijd verwijst. De speler die doorgaat naar de volgende ronde of het toernooi wint, wordt geacht de winnaar te zijn van de weddenschap, ongeacht de duur van de wedstrijd, opgaves, diskwalificaties, enz.

 

3) "Meer dan / minder dan"-aanbiedingen op niet voltooide wedstrijden/evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is vóór de stopzetting en/of waarbij hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding, worden afgehandeld op basis van het behaalde resultaat voor de stopzetting. Voor de berekening van deze afhandelingen, wordt het minimaal aantal gebeurtenissen dat nodig zou zijn om de aanbieding normaal te laten eindigen, waar nodig toegevoegd, afhankelijk van het aantal rondes waaruit de wedstrijd zou moeten bestaan. Mocht deze berekening een situatie creëren waar geen mogelijke wijziging de uitkomst van de aanbieding zou kunnen beïnvloeden, dan wordt deze dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

4) Voor geldige "Handicap"-aanbiedingen moeten alle geplande sets voltooid worden behalve voor evenementen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de stopzetting en/of waarbij de hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst voor de betreffende aanbieding. Deze aanbiedingen worden dienovereenkomstig afgehandeld. Bekijk de voorbeelden in de sectie Tennis ter referentie.

 

5) Voor alle geldige "correcte score"- en "Oneven / Even"-aanbiedingen en aanbiedingen die verwijzen naar de winnaar van een bepaalde periode/termijn in een wedstrijd (bijv. "Welke speler wint de 1e set?" of "Eerste speler die X sets bereikt") moet het betreffende deel van de wedstrijd voltooid zijn.

 

6) Voor alle typen aanbiedingen die hierboven niet zijn genoemd moet ten minste één set voltooid worden voor een geldige weddenschap, behalve voor aanbiedingen waarvan de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking en waarbij eventuele hervatting niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

7) Aanbiedingen die een aantal gebeurtenissen door een specifieke speler binnen een wedstrijd/evenement combineren (voorbeeld: King of the Oche, enz.), vereisen dat alle connotaties in verband met de aanbieding volledig en onbetwistbaar moeten worden nageleefd. Indien 1 of meer onderdelen van de aanbieding in een gelijkspel eindigen, zullen de weddenschappen als VERLOREN worden afgewikkeld.

 

 

 

D. Racen

 

1. Paardenrennen

 

a. Algemene regels omtrent paardenrennen

 

1) Alle voorwaarden in deze sectie verwijzen enkel naar paardenrennen en hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

 

2) Alle weddenschappen worden beheerst door het Tattersalls reglement van weddenschappen zoals beschreven op http://www.tattersallscommittee.co.uk/. Dit reglement zal de afwikkeling van weddenschappen regelen moest er iets gebeuren dat niet wordt gedekt door de regels binnen deze sectie.

 

3) Afhandeling wordt gebaseerd op het officiële resultaat op het moment van de 'weigh in'. Enige wijzigingen na de bekendmaking van een dergelijk resultaat worden niet in aanmerking genomen. In het geval van een zogenaamde 'steward enquiry' in races die plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika, waarna het oorspronkelijke resultaat/finishvolgorde uiteindelijk wordt gewijzigd, zal Betent B.V. de resultaten afhandelen op basis van de 'first past the post'-regel. Latere wijzigingen worden niet in aanmerking genomen voor de afhandeling, met uitzondering van gevallen waarin een paard wordt gediskwalificeerd wegens te licht gewogen worden. In dergelijke gevallen telt het resultaat na 'weigh in'. Voor wedstrijden die in andere landen plaatsvinden dan de hierboven genoemde, telt de officiële uitslag van de 'weigh in' (of soortgelijke lokale procedure).

 

4) Een inzet, met uitzondering van een "Ante Post" inzet zal als nietig worden beschouwd indien de wedstrijd zou worden gestaakt/stopgezet of ongeldig worden verklaard. Mocht de race verplaatst worden naar een latere datum, en de 'slotverklaringen' worden bepaald, zullen alle weddenschappen als geldig worden beschouwd, mits de locatie voor de desbetreffende wedstrijd niet is veranderd. In alle andere gevallen worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

5) Elke verwijzing naar begintijden gepubliceerd in combinatie met een inzet, verwijzen naar de officiële geplande racetijd/tijdstip waarop de race plaatsvindt in lokale tijd. Tenzij anders vermeld in de regels van paardenrennen, worden alle weddenschappen geacht geldig te zijn onafhankelijk van eventuele wijzigingen aan de starttijd van de race.

 

6) In het geval van een valse start, of een andere gebeurtenis welke zou resulteren in het opnieuw laten lopen van de wedstrijd, zal de wedstrijd niet worden geacht plaats te hebben genomen 'onder startschot'. In een dergelijk geval worden weddenschappen terugbetaald op selecties die niet deelnemen aan de re-run. Alle opbrengsten op de overige keuzes worden onderworpen aan Tattersalls Regel 4. Het aantal deelnemers aan de re-run bepaalt de plaatsingsvoorwaarden. De normale Ante Post regels gelden echter voor Ante Post weddenschappen.

 

7) Wordt een wedstrijd uitgeroepen als zijnde een "No-Race" en er gebeurt een re-run, zullen alle weddenschappen nog steeds geldig zijn voor de paarden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden noteringen voor een "No-Race" blijven geldig voor de re-run wedstrijd tenzij er een niet-starter/niet deelnemer is, in welk geval alle weddenschappen worden afgehandeld volgens Tattersalls Regel 4.

 

8) Afwikkeling van weddenschappen op paarden die ofwel weigeren uit de startboxen te komen, of eventueel weigeren te starten in een National Hunt wedstrijd zal worden gebaseerd op de uitspraak van de officiële starter. Indien de officiële starter bepaalt dat het paard een renner is die deelneemt aan de race worden inzetten op dat paard afgehandeld als verloren.

 

9) Een wedstrijd wordt beschouwd als een 'Walk-over' wanneer slechts één paard deelneemt aan de race.

 

10) 'Walkovers' en ongeldige races tellen mee als wedstrijden maar elke betrokken selectie zal worden behandeld als een non-runner.

 

 

b. Win & Each Way - weddenschappen

 

1) Een "Win" weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie dat alleen zal worden beschouwd als gewonnen als het gekozen paard de race wint.

 

2) Een "Each Way" weddenschap (ook: EW) verwijst naar een weddenschap waarbij de gekozen selectie ofwel moet winnen ofwel moet geplaatst zijn binnen de voorwaarden voor uitbetaling. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet: dus een €1 EW inzet zal een totaal van €2 kosten.

 

3) Alle "Each Way" weddenschappen worden beheerst door de startnotering/notering(en) aan de start (ook: SP) plaatsingsvoorwaarden. Zo worden plaatsingsvoorwaarden (1/4, 1/5 en het aantal betaalde plaatsen) bepaald door het aantal paarden die 'onder orders van de starter' komen en niet door het aantal aangemelde paarden toen de weddenschap werd geplaatst.

 

4) De voorwaarden voor "Each Way" weddenschappen zijn:

1. Handicap wedstrijden:


2-4 runners = enkel win
5-7 lopers = 1/4 van de notering 1, 2
8-11 lopers = 1/5 van de notering 1, 2, 3
12-15 lopers = 1/4 van de notering 1, 2, 3
16 opers = 1/4 van de notering 1, 2, 3, 4


2. Niet-Handicap wedstrijden:


2-4 lopers = enkel win
5-7 lopers = 1/4 van de notering 1, 2
8 lopers of meer = 1/5 van de notering 1, 2, 3, 4

 

5) Alle Each-Way Doubles, Trebles, enz. worden win-to-win, place-to-place afgewikkeld.

 

6) "Wedden Zonder" verwijst naar de mogelijkheid om te wedden of een bepaald paard een bepaalde eindpositie zal kunnen bereiken/klassement zal behalen (winnen of plaatsen) mochten de vernoemde paarden uitgesloten worden van de berekening van de officiële resultaten.

 

7) "Each Way" -voorwaarden voor "Wedden Zonder"-markten zullen worden gebaseerd op het aantal lopers die daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd nadat de genoemde paarden worden uitgesloten van het totaal aantal lopers.

 

8) Inhoudingen op basis van Tattersalls Regel 4 zijn van toepassing in geval van niet-lopers binnen "Wedden Zonder"-markten.

 

 

c. Prijzen - Vroeg, Bord en Start

 

1) Het is mogelijk om te kiezen uit twee (2) opties voor noteringen: de notering op het moment van plaatsing of anders de startprijs/startnotering (SP). De SP verwijst naar de noteringen van de gekozen selectie bij het begin van de wedstrijd. Indien er tijdens de race kan gewed worden, zal de SP worden berekend op basis van de laatste beschikbare notering voor de selectie. Houd er rekening mee dat SP niet beschikbaar is voor Ante Post weddenschappen (AP).

2) Vroege prijzen (EP) zijn de noteringen aangeboden op de dag van het evenement. Deze worden meestal aangeboden tussen 8 en 10 uur 's ochtends op de dag van het evenement, tot 15 minuten voor de start van de race. Er zijn mogelijk gevallen (zoals wedstrijden op zaterdagen en high-profile bijeenkomsten), waarbij eens de slotverklaringen bekend zijn, EP worden aangeboden op andere tijdstippen/tijdschema’s dan hierboven vermeld.

 

3) De alternatieven voor SP, bordprijzen (BP) of sectorprijzen (IP) worden normaal ongeveer 15 minuten voor de race vertoond.

 

4) Een weddenschap, andere dan welke geplaatst zijn tegen SP, wordt afgewikkeld op basis van de prijs die ten tijde van het plaatsen van de inzet wordt bepaald, alsmede behoudens de andere regels vermeld in deze paragraaf.

 

5) Inzetten geplaatst tegen EP en BP zullen worden terugbetaald in geval een paard "niet onder orders" wordt ingetrokken; dus voor het onder de orders verschijnen van het paard/deelnemer. Noteringen op paarden in dezelfde race zijn onderworpen aan de verminderingen van Tattersalls Regel 4(c), indien van toepassing.

 

6) In gevallen van onttrekkingen/niet-starters of niet-deelnemers hetgeen resulteert in de vorming van een nieuwe markt. Alle weddenschappen tegen EP of BP voorafgaand aan de nieuwe markt zullen worden onderworpen aan de verminderingen van Tattersalls Regel 4(c), indien van toepassing.

 

7) Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer lopers voor genoemde selecties tegen de huidige "Bord/Show-prijzen" als overgebracht naar onze dienst door de officiële informatiedienst (PA),

 

8) Mocht een foutieve notering worden getoond/aangeboden, worden alle weddenschappen op resultaten met verkeerde noteringen afgehandeld als ongeldig en wordt de inzet terugbetaald.

 

9) In gevallen waarbij Tattersalls Regel 4 van toepassing is na de intrekking van een paard, zullen geen verdere weddenschappen worden aanvaard op "Bord/Show-prijzen", tenzij er een nieuwe markt is gevormd.

 

10) Paarden aangeboden als "Price Boosts", "Knockouts", enz., zijn ook onderworpen aan een aftrek van regel 4 indien er een toepasselijke non-runner in de race zou zijn.

 

11) Elke verwijzing naar tijdschema's, prijsbeschikbaarheid, enz. moet worden beschouwd als een indicatie en is niet bindend. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke termijnen/tijdstippen en noteringen te wijzigen evenals de beschikbaarheid van elk wedstrijd of mogelijkheid tot inzet op te schorten naar eigen goeddunken.

 

 

d. Naamloos Favoriet Wedden

 

De "naamloze favoriet" (fav) en de "naamloze tweede favoriet" (2fav) verwijzen naar selecties die worden bepaald op basis van het volgende:

 

1) Het paard dat is opgenomen in de SP tegen de laagste notering wordt beschouwd als de "naamloze favoriet".

 

2) Mocht de SP twee paarden opgeven als degene met de laagste notering is het paard met het laagste kaartnummer/nummer dat het paard draagt in de race/competitie van de wedstrijd de "naamloze favoriet".

 

3) Mocht een paard worden ingetrokken 'niet onder orders', maar nog steeds terugkomt als favoriet volgens de SP, zal het paard worden beschouwd als een non-runner.

 

4) In het geval van een 'walk-over', worden, na weergave van de markt, alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

 

e. Tattersalls regel 4

 

1) Tattersalls regel 4 is van toepassing in gevallen waarin een paard wordt ingetrokken dat niet onder het starters order komt, of er officieel door de starter bepaald wordt dat het niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd.

 

2) Tattersalls Regel 4 trekt een vaste waarde/waardeverhouding af van de winnende inzetten ter compensatie voor de intrekking van een paard in de specifieke wedstrijd. De grootte van de aftrek wordt bepaald door de notering (Vroeg of Bord/Show) dat het paard had op het moment van zijn terugtrekking.


3) Verminderingen op de noteringen van de resterende paarden zijn gebaseerd op wat volgt:

 

Decimale noteringen Fractionele noteringen Netto inhoudingen
1,12 of minder 1/9 of korter  90%
1,13 op 1,19 1/8 - 2/11  85%
1,20-1,27  1/5 - 1/4  80%
1,28-1,33  7/25 - 8/25   75%
1,34-1,44  1/3 - 11/25 70%
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25 65%
1,58 - 1,66 4/7 - 13/20 60%
1,67 - 1,83 4/6 - 4/5 55%
1,84 - 1,99 5/6 - 49 -50 50%
2,00 - 2,24 Evens - 31/25 45%
2,25 - 2,59 5/4 - 39/25 40%
2,60 - 2,79 8/5 - 7/4 35%
2,80 - 3,39 9/5 - 23/10 30%
3,40 - 4,19 12/5 - 3/1 25%
4,20 - 5,40 16/5 - 22/5 20%
5,50 - 6,99 9/2 - 23/4 15%
7,00 - 10,99 6/1 - 9/1 10%
11,00 en meer 10/1 en meer Geen aftrek

 

4) De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om de inhoudingen van Tattersalls Regel 4 toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

 

5) De toepassing van Tattersalls regel 4 op weddenschappen geplaatst tegen EP zal worden gebaseerd op de EP van het onttrokken paard op het moment dat de weddenschap werd geplaatst, ongeacht de notering op het moment van terugtrekking van het paard.

 

6) Wedstrijden waarbij meer dan één terugtrekking gebeurt zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90c per €1.

 

7) Wanneer de totale aftrek voor de markt waarin de weddenschap was geplaatst 5c in de € is, en slechts één paard trekt zich terug, zal als concessie worden afgezien van de aftrek. Als echter twee of meer paarden zich terugtrekken, wordt een accumulatieve Regel 4-aftrek toegepast.

 

 

f. Ante Post-weddenschappen

 

1) Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de nachtelijke vaststellingsfase. Doorgaans wordt dergelijke vaststelling uitgevoerd 48 uur voorafgaand aan de start van de wedstrijd voor een vlakke race (galoprace) en 24 uur voorafgaand aan de start van de wedstrijd voor een National Hunt wedstrijd.

 

2) AP-weddenschappen op paarden die niet deelnemen aan de race zullen niet worden terugbetaald en Tattersalls Regel 4 is niet van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

 

3) Indien er zich ten minste één van de volgende gebeurtenissen voordoet, worden alle AP weddenschappen als ongeldig verklaard:

 

i. De race wordt; gestaakt/stopgezet;

ii. De race wordt officieel ongeldig verklaard; *everywhere must be ongeldig

iii. De voorwaarden van de race worden gewijzigd nadat de weddenschappen werden afgesloten (zoals gedefinieerd volgens de Tattersalls Rules);

iv. Een paard wordt weggestemd volgens de Jockey Club Rules of Racing;

v. De hippodroom/renbaan of het type veld wordt gewijzigd (bijvoorbeeld turf naar grond /all-weather of omgekeerd);

vi. De inzendingen van de wedstrijd worden heropend.

 

4) Naast de in de sectie genoemde eventualiteiten zijn alle AP-weddenschappen geldig als de race wordt gereden binnen 14 volle dagen vanaf het tijdstip dat deze oorspronkelijk was gepland, zolang de omstandigheden van de race ongewijzigd zijn. Deze omstandigheden zijn onder andere dat de uitgestelde race op dezelfde baan en over dezelfde afstand wordt gereden en dat de race niet wordt heropend voor nieuwe deelnemers. Wanneer de uitgestelde race niet aan de bovengenoemde criteria voldoet, worden AP-weddenschappen ongeldig verklaard.

 

5) AP weddenschappen worden afgewikkeld tegen notering en plaatsingsvoorwaarden die gelden op het moment van aanvaarding, Mocht een weddenschap worden aanvaard tegen verkeerde noteringen of plaatsingsvoorwaarden, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de inzet(ten) als ongeldig te verklaren en terug te betalen.

 

 

g. –cast weddenschappen

 

1. Forecast & Tricast weddenschappen - Algemene regels


a. Forecast beschikbaar worden gesteld en in races met 3 of meer lopers geaccepteerd.

b. Tricasts worden in wedstrijden aanvaard wanneer een officiële Tricast dividend per computer wordt uitgeroepen.

c. Indien geen dividend wordt uitgeroepen, zullen weddenschappen worden beschouwd als een computer forecast van de keuzes voor eerste en tweede plaats waarbij de derde buiten beschouwing wordt gelaten.

d. Weddenschappen op voorspelling worden afgehandeld volgens de computer SP rendementsprognose. Mocht om welke reden ook een voorspelde SP uitkomst niet worden weergegeven, worden weddenschappen nietig verklaard.

e. Prognoseweddenschappen moeten altijd een naam dragen. Er worden geen weddenschappen aanvaard op naamloze favorieten, en als dit per ongeluk wordt gedaan, zullen ze nietig worden verklaard.

f. Inzetten zullen worden teruggestort voor Forecast en Tricast weddenschappen waarbij en een non-runner is betrokken.

 

2. Straight Forecast
Een Straight Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van het eerste en tweede geplaatste paard in een race.

 

3. Reverse Forecast
Een Reverse Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de aankomst van het eerste en tweede geplaatste paard in een race, onafhankelijk van de volgorde van beëindiging. De inzet is twee keer die van een Straight Forecast, aangezien dergelijke inzet kan worden beschouwd als 2 Straight Forecast weddenschappen (heen en weer).

 

4. Combination Forecast
Een Combination Forecast is waar het mogelijk is om 3 of meer selecties in een bepaalde race kiezen. Om te winnen, moeten 2 van de geselecteerde paarden eindigen in de eerste en tweede plaats, ongeacht welke volgorde.

 

5. Tricast
Een Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van het eerste, tweede en derde geplaatste paard in een race.

 

6. Combination Tricast
Een Combination Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op het eerste, tweede en derde geplaatste paard in een race, onafhankelijk van de volgorde van aankomst.

 

 

h. 'Place Only' weddenschappen

 

Betent B.V. behoudt zich het recht voor om een 'Place Only' markt aan te bieden bij bepaalde wedstrijden naar eigen inzicht Dergelijke weddenschappen worden op dezelfde wijze afgewikkeld als het onderdeel "Place" van een "Each Way" weddenschap.

 

1) Mocht een paard worden ingetrokken 'niet onder orders', worden alle inzetten op dat paard terugbetaald. Inhoudingen in overeenstemming met de tabellen voor regel 4 hieronder zijn van toepassing. Deze inhoudingen zullen worden gebaseerd op de 'Place Only' notering op het tijdstip van de intrekking en zijn van toepassing op de 'Place Only' markt.

 

2) Het aantal betaalde plaatsen wordt bepaald door de verklaringen op de dag van de race. Indien het aantal plaatsen zou worden verminderd als gevolg van een vermindering van het aantal lopers, blijft voor de 'Place Only' weddenschappen het aantal betaalde plaatsen ongewijzigd. Indien het aantal lopers echter gelijk aan of minder dan het aantal aangeboden plaatsen zou zijn, zullen weddenschappen op deze markt ongeldig worden verklaard en worden de inzetten terugbetaald.

 

3) Verminderingen op de noteringen van de resterende paarden zijn gebaseerd op wat volgt:

 

Decimale noteringen Fractionele noteringen Netto aftrek voor de 2e plaats Netto aftrek voor de 3e plaats Netto aftrek voor 4e plaats (of meer)
1,12 of minder  1/9 of korter  45%  30%  20%
1,13 op 1,19  1/8 - 2/11  40%  30%  20%
1,20-1,27  1/5 - 1/4  40%  25%  20%
1,28-1,33  7/25 - 8/25  35%  25%  20%
1,34-1,44  1/3 - 11/25  35%  25% 15%
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25  30%  20% 15%
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  30%  20% 15%
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  25%  20% 15%
1,84 - 1,99  5/6 - 49/50  25%  15% 10%
2,00 - 2,24  Evens - 31/25  20%  15% 10%
2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  20%  15% 10%
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  15%  10% 10%
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  15%  10% 0%
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  10%  10% 0%
4,20 - 5,19  16/5 - 4/1  10% 0% 0%
5,20 en hoger  21/5 en meer  Geen aftrek  Geen aftrek  Geen aftrek

 

4) De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om de 4 inhoudingen toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

 

 

i. Speciale weddenschappen

 

1. Jockey Specials
Bij Jockey Specials is het mogelijk is om te wedden op een jockey bij naam om paarden te berijden die ofwel winnen ofwel zich plaatsen in een bepaald aantal races/rennen bij een specifieke meeting/rendag voor zover van toepassing.

 

a. In het geval dat een jockey, die 3 of minder rennen/races zou rijden, minstens 1 non-runner heeft, zal de Jockey Accumulator markt worden afgewikkeld als nietig. Een dergelijke bepaling is geldig tenzij de aanbiedingen onafhankelijk van de uitkomst van de race m.b.t. de non-runner, zouden kunnen worden afgewikkeld. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

b. Jockey Accumulator markten voor jockeys gepland om minstens 4 rennen/races te rijden blijven geldig, tenzij de jockey heeft 2 of meer niet-lopers heeft. In een dergelijk geval worden weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Een dergelijke bepaling is geldig tenzij de aanbiedingen onafhankelijk van de uitkomst van de race m.b.t. de non-runner, zouden kunnen worden afgewikkeld. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

c. "Place" markten zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden/plaats-condities volgens reglement* geldig voor elke race worden afgewikkeld.

d. Bij noteringen op andere Jockey Specials, met uitzondering van de 'Jockey Accumulator', zal de Jockey alle genoemde races moeten winnen (of zich plaatsen, voor zover van toepassing).

e. In het geval van non-runners in Jockey Specials bij bepaalde races, worden weddenschappen ongeldig verklaard.

f. Jockey Specials zijn alleen gebaseerd op de geboekte races van de jockey. Wanneer een jockey extra races krijgt tijdens een ontmoeting, worden deze NIET opgenomen bij de afhandeling van de weddenschap.

 

2. Cross Card Jockey Specials
Bij Cross Card Jockey Specials is het mogelijk is om te wedden op jockeys bij naam, die allebei paarden moeten berijden die ofwel winnen ofwel zich plaatsen in een bepaald aantal races/rennen bij een specifieke bijeenkomst, voor zover van toepassing.

 

a. In het geval dat 1 of meer van de meetings/rendagen niet is voltooid, worden de weddenschappen ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

b. Jockey Specials geldende regels.

 

3. Trainer Specials
Bij Trainer Specials is het mogelijk is om te wedden op een trainer bij naam om paarden te hebben die ofwel winnen ofwel zich plaatsen bepaald aantal races/rennen bij een specifieke bijeenkomst, voor zover van toepassing.

 

a. Jockey Specials-regels zijn van toepassing.

 

4. Weddenschappen op afstand - Algemene regels (van toepassing op alle weddenschappen op afstand)

 

a. Resultaten voor het winnen van afstandsweddenschappen worden beschouwd als de officiële afstand tussen het eerste en het tweede geplaatste paard, uiteraard indien ze de juiste koers hebben gevolgd en het juiste gewicht droegen.

b. De volgende terminologie geldt bij de 'afstandsweddenschappen':

 

o "Nose" = 0,05 van een lengte

o "Short Head" = 0,1 van een lengte

o "Head" = 0,2 van een lengte

o "Neck" = 0,3 van een lengte

o "Half a length" = 0,5 van een lengte

o "Three quarters" = 0,75 van een lengte

 

c. Het maximum aantal 'lengtes' in elke race is 12 lengtes voor Flat Racing en 30 lengtes voor National Hunt Racing.

 

5. 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen


a. Bij 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de totale winnende afstanden in een bepaalde wedstrijd.

b. Bij een 'Walk-over', of indien geen officiële resultaten worden bekendgemaakt (bijvoorbeeld: alle paarden laten het na te concurreren/halen geen resultaat), wordt de volgende hoeveelheid lengten toegevoegd aan het totaal: 5 lengtes voor Flat Racing en 12 lengtes voor National Hunt Racing.

c. Mocht een wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden gestaakt/stopgezet of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

d. Betent B.V., heeft het recht, naar eigen goeddunken, om weddenschappen met betrekking tot een bepaald aantal bijeenkomsten op een genoteerde dag/periode aan te bieden. Mocht een opgegeven wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden gestaakt/stopgezet of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

6. 'Race Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Race Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de winnende afstand in een bepaalde race.

b. Bij een 'Walk-over', of indien geen officiële resultaten worden bekendgemaakt (bijvoorbeeld: alle paarden laten het na te concurreren), worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

 

7. 'Horse Winning' afstandsweddenschappen

a. Bij 'Horse Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op een bepaald paard die een opgegeven race wint met een bepaalde afstand/lengte.

b. Bij een 'Walk-over', of indien het paard waarvan sprake wordt uitgeroepen tot een non-runner, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

c. Indien het gekozen paard de race niet zou winnen, worden alle weddenschappen op deze markt als verloren beschouwd.

 

8. Paardenrennen in combinatie met alle andere sporten

 

a. Uitsluitend bij het goeddunken van Betent B.V., kan worden besloten om vooraf aangeboden combinaties tussen paardenrennen en andere sporten aan te bieden.

b. Tenzij anders aangegeven, zullen combinaties betrekking hebben op een winnend paard van een specifieke wedstrijd, samen met een team/sporter(s) die een specifieke wedstrijd winnen.

c. In het geval dat een van de gekozen paarden non-runners zijn, dan worden de weddenschappen beschouwd als nietig en wordt de inzet terugbetaald.

d. Tenzij uitdrukkelijk gespecificeerd zijn afhandelingsregels zoals beschreven in <Sectie B, para 5> van toepassing in het geval van afgebroken/uitgestelde sportevenementen (niet paardenrennen).

 

9. TV special markten


a. Alle TV special markten hebben alleen betrekking op wedstrijden die live worden getoond op de televisie in het VK/Verenigd Koninkrijk (GB).

b. Tenzij uitdrukkelijk in combinatie met het beste aanbod, gelden de normale regels voor paardenrennen.

 

10. Ante Post Specials


a. Naar het eigen goeddunken van Betent B.V. kunnen een verscheidenheid aan markten, vergelijkbaar, maar niet beperkt tot de "Daily Specials" worden aangeboden, op basis van de lange termijn Ante Post races.

b. Tenzij uitdrukkelijk in combinatie met het wedaanbod, gelden de normale regels voor Ante Post.

 

11. 'Wedstrijd' weddenschappen


a. Weddenschappen verwijzen naar welke van de genoemde paarden de beste eindpositie hebben aan het einde van de race, of na een vooraf gedefinieerde fase.

b. Alle markten worden afgehandeld op basis van de officiële resultaten.

c. Als geen van de genoemde paarden er in zou slagen om de race uit te rijden, dan worden alle weddenschappen op de markt ongeldig verklaard.

d. In het geval dat minstens één (1) van de genoemde paarden een non-runner is, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard.

 

12. 'Dagelijkse favorieten' weddenschappen

 

a. De dagelijkse favorieten verwijzen naar het wedden op een bepaald aantal favorieten, hetzij om te winnen of om te plaatsen (indien van toepassing) bij een genoteerde bijeenkomst.

b. Markten met verwijzing naar "plaats" favorieten zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden van de betrokken race van de bijeenkomst worden afgewikkeld.

c. Mocht de SP meer dan 1 paard opgeven als degene met de laagste notering is het paard met het laagste kaartnummer van de wedstrijd de "favoriet". In het geval dat de aangegeven "favoriet" terugtrekt en er geen nieuwe markt wordt gevormd, zal het tweede paard met de laagste wedstrijd kaartnummer worden beschouwd als de "favoriet".

d. In gevallen waar er 4 lopers of minder zijn, moet de "favoriet" de race voor "plaats"-doeleinden winnen/de oorspronkelijke ‘plaats’ telt dan niet voor uitbetaling.

e. In het geval dat één of meerdere races niet worden beëindigd, worden weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

13. 'Daily Accumulator' weddenschappen

 

a. De Daily Accumulator verwijst naar het wedden op de vraag of benoemde paarden/favorieten zullen winnen of zich plaatsen binnen hun respectieve races, zoals van toepassing.

b. Place Accumulators zullen volgens de plaatsingsvoorwaarden van de betrokken race van de bijeenkomst worden afgewikkeld.

c. In het geval dat een van selecties niet-starters zouden zijn, dan worden alle weddenschappen beschouwd als nietig en wordt de inzet terugbetaald.

 

 

j. Reserves

 

1) In wedstrijden waarbij reserves worden uitgeroepen die mogelijke niet-lopers vervangen, behoudt Betent B.V. het recht, vroege noteringen voor reservepaarden te vermelden, naar eigen goeddunken.

 

2) Noteringen op reserves die in de race lopen zullen worden gebruikt om enige aftrekken op basis van Tattersalls Regel 4 die van toepassing zijn op niet-lopers te compenseren.

 

3) Er zijn geen Tattersalls Regel 4 inhoudingen op de reserves die vroege noteringen beschikbaar hebben en uiteindelijk non-runners zouden worden. Een dergelijke bepaling is niet van toepassing in gevallen na de fase van vaststelling van de race (45 minuten voor de geplande start van de race); een reserve neemt de plaats in van een teruggetrokken paard, en wordt daarom beschouwd als een officiële loper. Volgend op deze termijn, indien ook/eveneens het 'reserve' paard zou terugtrekken, zijn de Tattersalls Regel 4 inhoudingen van toepassing.

 

 

k. Maximale Winst

 

1) Hoewel er wellicht gevallen zijn waarin de mogelijke uitbetaling van de geaccepteerde weddenschappen de maximale toegelaten winst overschrijdt, zal de uiteindelijke netto uitbetaling steeds beperkt zijn tot de hieronder genoemde limieten.

 

2) De volgende beperkingen zijn van toepassing op alle keuzes die worden gedekt door een volwaardige officiële informatiedienst (bijvoorbeeld: PA):

 

a. De limiet van €100.000 zal gelden voor races gehouden in Groot-Brittannië en Ierland;

b. De limiet van €100.000 zal gelden voor Groep 1 races niet gehouden in Groot-Brittannië en Ierland;

c. De limiet van €25.000 zal gelden voor races gehouden in alle andere landen;

d. De limiet van €25.000 zal gelden voor alle markten vermeld onder clausule "i" (Speciale weddenschappen);

 

3) De hieronder vermelde bedragen moeten worden beschouwd als de maximale netto bedragen die gewonnen kunnen worden op een enkele dag. Voor alle duidelijkheid, een enkele dag moet worden beschouwd als races die zijn gestart tussen 00:00 CET en 23:59 CET.

 

4) Mocht een weddenschap een combinatie van gebeurtenissen omvatten die in verschillende categorieën/landen vallen, of anders wordt gecombineerd met andere sporten die niet in dit onderdeel worden vermeld, zal de limiet van toepassing op die specifieke combinatie altijd worden beschouwd als de laagste tussen de betrokken limieten. Voor een overzicht van de sport gebonden limieten van Betent B.V. kunt u terecht op <klik hier> .

 

 

l. Internationale races

 

1) Deze sectie heeft betrekking op races die buiten Groot-Brittannië en Ierland worden gehouden. In gevallen waarin deze regels onduidelijk zijn of geen uitsluitsel geven, zullen weddenschappen worden afgehandeld op basis van de andere regels in de sectie Paardenrennen.

 

2) Alle races worden afgehandeld op basis van de officiële uitslagen zoals gepubliceerd door de plaatselijke autoriteit voor de paardenrennen op de dag van de race, inclusief eventuele wijzigingen doorgevoerd na onderzoeken van de hofmeester en bezwaren. De afhandeling houdt ook rekening met eventuele extra regels die zijn toegepast door de betreffende lokale autoriteit/organisatiecomissie.

 

3) Wanneer een Starting Price (SP) beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld overeenkomstig deze prijzen, met uitzondering van weddenschappen die zijn geplaatst tegen Early Prices (EP). In die gevallen worden de weddenschappen afgehandeld tegen EP. In gevallen waar geen SP beschikbaar is, worden weddenschappen afgehandeld tegen Pari-Mutuel/toto-noteringen.

 

 

m. USA Racing

 

1) Deze sectie heeft betrekking op races die in de VS worden gehouden. In gevallen waarin deze regels onduidelijk zijn of geen uitsluitsel geven, zullen weddenschappen worden afgehandeld op basis van de andere regels in de sectie Paardenrennen.

 

2) Alle races worden afgehandeld op basis van de officiële uitslagen zoals gepubliceerd door de plaatselijke autoriteit voor de paardenrennen op de dag van de race, inclusief eventuele wijzigingen doorgevoerd na onderzoeken en bezwaren van de steward. Eventuele wijzigingen in de officiële uitslag, waaronder latere wijzigingen in de uitslag, worden niet in aanmerking genomen.

 

3) Weddenschappen geplaatst tegen SP worden afgewikkeld tegen de sector startprijs (SP). Weddenschappen geplaatst tegen vroege prijzen (EP; Early Prices) worden afgewikkeld tegen de geaccepteerde vroege prijs (EP). In gevallen waar geen sector SP beschikbaar is, worden SP weddenschappen afgewikkeld tegen de laatst beschikbare EP notering voordat de wedstrijd werd gestart. Als er geen EP's beschikbaar waren, worden SP weddenschappen

 

4) Indien geen SP beschikbaar is, geen EP is geaccepteerd en/of geen dividend wordt vastgesteld door de US Pari-Mutuel/Tote, wordt de weddenschap ongeldig verklaard.

 

5) Alle US Racing-weddenschappen worden alleen afgehandeld op de naam van het paard en gekoppelde runners worden niet in aanmerking genomen bij de afwikkeling. Daarom geldt dat wanneer meerdere paarden met hetzelfde nummer rennen, een weddenschap op een dergelijk paard wordt beschouwd als een weddenschap op alleen de genoemde selectie en niet op andere selecties met hetzelfde nummer.

 

6) Each Way weddenschappen worden afgewikkeld onder dezelfde Each Way voorwaarden als gebruikt voor UK en Ierse races, toegepast op de desbetreffende SP of EP.

 

7) Indien nodig wordt Regel 4 (Rule 4) toegepast en vindt aftrek plaats onder dezelfde voorwaarden als gelden voor UK en Ierse races.

 

8) Weddenschappen blijven gelden in het geval races ‘off the turf’ worden genomen, en/of als races volgens planning op gras gelopen zouden worden maar dit wordt omgezet naar grond of een all-weather veld.

 

9) Forecast en Tricast weddenschappen worden afgewikkeld tegen het sectordividend (Industry Dividends). Als er geen sectordividend wordt uitgeroepen, worden Forecast en Tricast weddenschappen afgewikkeld volgens het plaatselijke US Pari-Mutuel/Tote-dividend.

 

 

2. Windhonden

 

a. Algemene regels omtrent windhonden

 

1) Alle voorwaarden in deze sectie verwijzen enkel naar windhonden en hebben prioriteit boven enige andere regel of voorwaarde.

 

2) Betent B.V. zal normaal gezien de noteringen op alle evenementen publiceren die door BAGS gedekt worden http://www.bagsracing.com/. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om een dergelijk wedaanbod te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van evenementen, ongeacht of de wedstrijden die worden toegevoegd/verwijderd worden gedekt door BAGS.

 

3) De afwikkeling wordt gebaseerd op het officiële resultaat verstrekt door de jury. Eventuele wijzigingen na aankondiging van dergelijk resultaat worden niet in aanmerking genomen.

 

4) Een inzet, met uitzondering van een "Ante Post" inzet zal als nietig worden beschouwd indien de wedstrijd zou worden opgegeven of ongeldig worden verklaard.

 

5) Elke verwijzing naar begintijden gepubliceerd in combinatie met een inzet, verwijzen naar de officiële geplande racetijd in tijd in lokale tijd. Tenzij anders vermeld in de regels van windhonden, worden alle weddenschappen geacht geldig te zijn onafhankelijk van eventuele wijzigingen aan de starttijd van de race.

 

6) Wordt een wedstrijd uitgeroepen als zijnde een "No-Race" en er gebeurt een re-run, zullen alle weddenschappen nog steeds geldig zijn voor de windhonden die deelnemen aan de re-run. De aangeboden prijzen voor een "No-Race" blijven geldig voor de re-run wedstrijd tenzij er een non-runner is, in welk geval alle weddenschappen worden afgehandeld volgens Tattersalls Regel 4.

 

 

b. Win & Each Way - weddenschappen

 

1) Een "Win" weddenschap is een enkele inzet op de gekozen selectie dat alleen zal worden beschouwd als gewonnen als de gekozen windhond de race wint.

 

2) Een "Each Way" weddenschap (ook: EW) verwijst naar een weddenschap waarbij de gekozen selectie ofwel moet winnen ofwel moet plaatsen binnen de voorwaarden voor uitbetaling. De inzet wordt verdeeld in twee delen (het "Win" gedeelte en het "Place" gedeelte) van een gelijke inzet. Dus een €1 EW inzet zal een totaal van €2 kosten.

 

3) Alle "Each Way" weddenschappen worden beheerst door de startprijs (ook: SP) plaatsingsvoorwaarden. Zo worden plaatsingsvoorwaarden (1/4, 1/5 en het aantal betaalde plaatsen) bepaald door het aantal windhonden die effectief aan de race beginnen en niet door het aantal aangemelde windhonden toen de weddenschap werd geplaatst.

 

4) De voorwaarden voor "Each Way" weddenschappen zijn:

 

2-4 lopers= enkel win

5-6 lopers = 1/4 van de notering 1, 2

 

5) Alle weddenschappen op honden die het einde niet halen worden als verloren beschouwd.

 

6) Indien het aantal windhonden die de race beëindigen minder zou zijn dan de plaatsingsvoorwaarden zoals eerder vermeld, zullen alleen die deelnemers die officieel geplaatst zijn worden behandeld als winnende keuzes.

 

7) Alle Each-Way Doubles, Trebles, enz. worden win-to-win, place-to-place afgewikkeld.

 

8) Each-Way weddenschappen worden ook geaccepteerd op naamloze favorieten.

 

9) "Wedden Zonder" verwijst naar de mogelijkheid om te wedden of een bepaalde windhond de hoogste eindpositie zal kunnen bereiken mochten de vernoemde windhonden uitgesloten worden van de berekening van de officiële resultaten.

 

10) "Each Way" -voorwaarden voor "Wedden Zonder"-markten zullen worden gebaseerd op het aantal lopers die daadwerkelijk deelnemen aan de wedstrijd nadat de genoemde windhonden worden uitgesloten van het totaal aantal lopers.

 

11) Inhoudingen op basis van Tattersalls Regel 4 zijn van toepassing in geval van niet-lopers binnen "Wedden Zonder"-markten.

 

12) Als een windhond een non-runner blijkt te zijn na de live show is doorgekomen vanaf de baan, worden weddenschappen op die keuze ongeldig verklaard. Inzetten op de overige lopers zullen worden onderworpen aan een regel 4 aftrek.

 

 

c. Prijzen - Bord en Start

 

1) Het is mogelijk om te kiezen uit twee (2) opties voor prijzen: de prijs op het moment van plaatsing of anders de startprijs (SP). De SP verwijst naar de noteringen van de gekozen selectie bij het begin van de wedstrijd. Indien er tijdens de race kan gewed worden, zal de SP worden berekend op basis van de laatste beschikbare notering voor de selectie. Het zij opgemerkt dat SP niet beschikbaar is voor Ante Post weddenschappen (AP).

2) De alternatieven voor SP, bordprijzen (BP) of sectorprijzen (IP) worden normaal ongeveer 15 minuten voor de race vertoond. Weddenschappen tegen BP of IP SP, worden afgewikkeld op basis van de prijs die ten tijde van het plaatsen van de inzet wordt bepaald, alsmede behoudens de andere regels vermeld in deze paragraaf.

 

3) Weddenschappen worden geaccepteerd in races van twee (2) of meer lopers voor genoemde selecties tegen de huidige "Bord/Show-prijzen" als overgebracht naar onze dienst door de officiële informatiedienst (PA),

 

4) Mocht een foutieve prijs worden overgedragen, worden alle weddenschappen op resultaten met verkeerde noteringen afgehandeld als ongeldig en wordt de inzet terugbetaald.

 

5) Elke verwijzing naar tijdschema's, prijsbeschikbaarheid, enz. moet worden beschouwd als een indicatie en is niet bindend. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke termijnen en uitgifteprijzen te wijzigen evenals de beschikbaarheid van elk wedstrijd of mogelijkheid tot inzet op te schorten naar eigen goeddunken.

 

 

d. Naamloos Favoriet Wedden

 

1) Weddenschappen worden enkel op de "naamloze favoriet" aanvaard. De "naamloze favoriet" (fav) verwijst naar selecties die worden bepaald op basis van het volgende:

 

a. De windhond dat is opgenomen in de SP tegen de laagste kans wordt beschouwd als de "naamloze favoriet".

b. Mocht de SP twee windhonden opgeven als degene met de kleinste notering is de windhond met het laagste trapnummer van de wedstrijd de "naamloze favoriet".

 

2) Tenzij anders vermeld, als een baan meer dan 1 bijeenkomst op dezelfde dag zou houden, zal de inzet verwijzen naar de volgende bijeenkomst die wordt gelopen nadat de weddenschap is geaccepteerd.

 

 

e. regel 4

 

1) Tattersalls regel 4 is van toepassing in gevallen waarin een windhond ofwel wordt ingetrokken ofwel er officieel door de starter bepaald wordt dat hij niet heeft deelgenomen aan de wedstrijd.

 

2) Tattersalls Regel 4 trekt een vast bedrag af van de winnende inzetten ter compensatie voor de intrekking van een paard in de specifieke wedstrijd. De grootte van de aftrek wordt bepaald door de notering (Vroeg of Bord/Show) dat het paard had op het moment van zijn terugtrekking.

 

3) Verminderingen op de noteringen van de resterende windhonden zijn gebaseerd op wat volgt:

 

Decimale noteringen Fractionele noteringen Netto inhoudingen
1,12 of minder 1/9 of korter 90%
1,13 op 1,19  1/8 - 2/11  85%
1,20-1,27  1/5 - 1/4  80%
1,28-1,33  7/25 - 8/25  75%
1,34-1,44  1/3 - 11/25  70%
1,45 - 1,57  4/9 - 14/25 65%
1,58 - 1,66  4/7 - 13/20  60%
1,67 - 1,83  4/6 - 4/5  55%
1,84 - 1,99  5/6 - 49 - 50 50%
2,00 - 2,24  Evens - 31/25  45%
2,25 - 2,59  5/4 - 39/25  40%
2,60 - 2,79  8/5 - 7/4  35%
2,80 - 3,39  9/5 - 23/10  30%
3,40 - 4,19  12/5 - 3/1  25%
4,20 - 5,40  16/5 - 22/5  20%
5,50 - 6,99  9/2 - 23/4  15%
7,00 - 10,99  6/1 - 9/1  10%
11,00 en meer  10/1 en meer  Geen aftrek

 

4) De tabellen hierboven omvatten zowel de noteringen uitgedrukt als decimale getallen als in breuken. In het geval dat de decimale mogelijkheden niet worden gedekt door hun breukequivalent, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om de inhoudingen van Tattersalls Regel 4 toe te passen op basis van de tabel met decimale getallen.

 

5) Wedstrijden waarbij meer dan één terugtrekking gebeurt zijn onderworpen aan een maximale aftrek van 90c per €1.

 

 

f. Ante Post-weddenschappen

 

1) Opdat een weddenschap wordt beschouwd als een ante post (AP) weddenschap, moet deze geplaatst worden vóór de uiteindelijke vaststellingen bekend zijn voor de race.

 

2) AP-weddenschappen op windhonden die niet deelnemen aan de race zullen niet worden terugbetaald en Tattersalls Regel 4 is niet van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

 

3) Indien er zich ten minste één van de volgende gebeurtenissen voordoet, worden alle AP weddenschappen als ongeldig verklaard:


a. De race wordt opgegeven;

b. De race wordt officieel nietig verklaard;

c. De voorwaarden van de race worden gewijzigd nadat de weddenschappen werden gemaakt (zoals gedefinieerd volgens de Tattersalls Rules).

 

4) Naast de mogelijkheden die hier worden vernoemd, worden alle AP weddenschappen geldig geacht als de wedstrijd waarnaar de weddenschap verwijst, gelopen wordt binnen de 14 dagen van de oorspronkelijke datum, ongeacht enige vertragingen, tenzij andere overeenkomsten zijn gesloten.

 

5) AP-weddenschappen worden afgehandeld tegen de prijs en plaatsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van acceptatie. Indien een weddenschap wordt geaccepteerd tegen verkeerde voorwaarden, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de weddenschap als ongeldig te beschouwen en de inzet terug te betalen.

 

 

g. –cast weddenschappen

 

1. Forecast & Tricast weddenschappen - Algemene regels

 

a. Prognoses beschikbaar worden gesteld en in races met 3 of meer lopers geaccepteerd. Elke weddenschap op wedstrijden met minder lopers zullen worden afgewikkeld als nietig.

b. Tricasts worden in wedstrijden aanvaard wanneer een officiële Tricast dividend per computer wordt uitgeroepen.

c. Indien geen dividend wordt uitgeroepen, zullen weddenschappen worden beschouwd als een straight computervoorspelling van de keuzes voor eerste en tweede plaats waarbij de derde buiten beschouwing wordt gelaten.

d. Weddenschappen op voorspelling worden afgehandeld volgens de computer SP rendementsprognose. Mocht om welke reden ook een voorspelde SP uitkomst niet worden weergegeven, worden weddenschappen nietig verklaard.

e. Forecast-weddenschappen moeten altijd op naam staan. Er worden geen weddenschappen op niet op naam genoemde favorieten geaccepteerd, en indien dergelijke weddenschappen per ongeluk worden geaccepteerd, worden ze ongeldig verklaard.

f. Inzetten zullen worden teruggestort voor Forecast en Tricast weddenschappen waarbij en een non-runner is betrokken.

 

2. Straight Forecast
Een Straight Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van de eerste en tweede geplaatste windhond in een race.

 

3. Reverse Forecast
Een Reverse Forecast is waar het mogelijk is om te wedden op de eerste en tweede geplaatste windhond in een race, onafhankelijk van de volgorde van beëindiging. De inzet is twee keer die van een Straight Forecast, aangezien dergelijke inzet kan worden beschouwd als 2 Straight Forecast weddenschappen.

 

4. Combination Forecast
Een Combination Forecast is waar het mogelijk is om 3 of meer selecties in een bepaalde race kiezen. Om te winnen, moeten 2 van de geselecteerde windhonden eindigen in de eerste en tweede plaats, ongeacht welke volgorde.

 

5. Tricast
Een Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de juiste volgorde van de eerste, tweede en derde geplaatste windhond in een race.

 

6. Combination Tricast
Een Combination Tricast is waar het mogelijk is om te wedden op de eerste, tweede en derde geplaatste windhond in een race, onafhankelijk van de volgorde van beëindiging.

 

 

h. Afstandsweddenschappen

 

1. Algemene regels (van toepassing op alle weddenschappen op afstand)

 

a. Resultaten voor het winnen van afstandsweddenschappen worden beschouwd als de officiële afstand tussen de eerste en de tweede geplaatste windhond die de race hebben beëindigd.

b. De volgende terminologie geldt bij de 'afstandsweddenschappen'

 

o "Nose" = 0,05 van een lengte
o "Short Head" = 0,1 van een lengte
o "Head" = 0,2 van een lengte
o "Neck" = 0,3 van een lengte
o "Half a length" = 0,5 van een lengte
o "Three quarters" = 0,75 van een lengte

 

c. Het maximum aantal 'lengtes' in elke race is 12 lengtes.

 

2. 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen

 

a. Bij 'Meeting Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de totale winnende afstanden in een bepaalde wedstrijd.

b. Mocht een wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden opgegeven of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

d. Betent B.V., heeft het recht, naar eigen goeddunken, om weddenschappen met betrekking tot een bepaald aantal bijeenkomsten op een genoteerde dag/periode aan te bieden. Mocht een opgegeven wedstrijd 1 of meer races omvatten die ofwel worden opgegeven of nietig wordt verklaard, dan worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard. Dergelijke voorwaarde blijft geldig tenzij alle aanbiedingen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, het mogelijk maken om dergelijke markten af te wikkelen. Desgevallend worden weddenschappen afgewikkeld aan de hand van het vastgestelde resultaat.

 

3. 'Race Winning' afstandsweddenschappen

 

a. Bij 'Race Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op de winnende afstand in een bepaalde race.

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt uitgeroepen, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

 

4. 'Windhond Winning' afstandsweddenschappen


a. Bij 'Windhond Winning' afstandsweddenschappen is het mogelijk om te wedden op een bepaalde windhond die een opgegeven race wint met een bepaalde afstand.

b. In het geval dat geen officieel resultaat wordt uitgeroepen, worden alle weddenschappen op deze markt ongeldig verklaard.

c. Indien de gekozen windhond de race niet zou winnen, worden alle weddenschappen op deze markt gerekend als verloren.

 

 

i. Maximale Winst

 

1) Hoewel er wellicht gevallen zijn waarin de mogelijke uitbetaling van de geaccepteerde weddenschappen de maximale winst toegelaten overschrijdt, zal de uiteindelijke netto uitbetaling steeds beperkt zijn tot de hieronder genoemde grenzen.

 

2) De beperking van €25.000 is van toepassing op races die worden gedekt door een volwaardige officiële informatiedienst (bijvoorbeeld: PA).

 

3) De hierboven vermelde bedragen moeten worden beschouwd als de maximale netto bedragen die gewonnen kunnen worden op een enkele dag. Voor alle duidelijkheid, een enkele dag moet worden beschouwd als races die zijn gestart tussen 00:00 CET en 23:59 CET.

 

 

j. Trap Challenge

 

1) Bij "Trap Challenge" is het mogelijk te wedden op welke startbox de meeste winnende greyhounds oplevert tijdens een genoemde ontmoeting en/of een bepaald aantal races.

 

2) Alle weddenschappen die betrekking hebben op de "Trap Challenge" zijn geldig, ongeacht lege startboxen, 'Reserves' of ongeldige races onder de voorwaarde dat ten minste de helft van de genoemde races zijn voltooid en de resultaten bekend zijn gemaakt.

 

3) Voor afhandeling van een "Trap Challenge" geldt dat wanneer twee greyhounds winnaars van de race zijn, all greyhounds op de 1ste plaats (en hun betreffende startboxen) worden beschouwd als winnaar van die betreffende race.

 

4) Als er twee of meer startboxen op dezelfde positie eindigen, dan wordt de weddenschap afgehandeld volgens de zogenaamde "Dead Heat-regel" zoals gedefinieerd in <Sectie B, para 5.14>.

 

5) Weddenschappen die verwijzen naar de Racing Post Greyhound TV (RPGTV) Flying Four Selections worden ongeldig verklaard indien een van de betrokken races als ongeldig wordt beschouwd, tenzij het resultaat al is vastgesteld. Gelijk eindigende deelnemers op de eerste plaats worden ook als winnaar beschouwd.

 

 

 

E. eSports

 

1. Voorwaarden van overeenkomst

 

A. Inleiding

 

1) eSports wedden omvat competitief single- of multi-player videogamen in zowel een online en/of een offline opzet. In <Sectie 2> van deze Algemene Voorwaarden staat een overzicht van de games die in deze sectie worden behandeld.

 

2) Betent B.V. behoudt zich het recht voor om aanbiedingen voor evenementen met betrekking tot games die niet in de hiervoor genoemde bepaling zijn opgenomen maar die redelijkerwijs passen in voornoemde beschrijving, op te nemen en te behandelen als eSports. Eerdere of toekomstige delen van games die deel uitmaken van dezelfde serie zullen worden behandeld volgens de regels met betrekking tot die specifieke game zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht een andere nummering en/of benaming. Indien een game, evenement en/of aanbieding die daarmee verband houdt niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen, zal de afwikkeling van deze aanbiedingen geschieden op basis van de algemene beginselen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd.

 

3) Bij het plaatsen van een weddenschap bij Betent B.V. stemt de Rekeninghouder ermee in dat hij de Algemene Voorwaarden in deze sectie en de andere Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website van Betent B.V. heeft gelezen, begrepen en zal naleven.

 

4) Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze sectie, zijn de regels opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Betent B.V. van toepassing. In geval van dubbelzinnigheid zal de prioriteit in de volgende volgorde worden vastgesteld:

 

i. Regels en voorwaarden die samen met een aanbieding en/of actie worden gepubliceerd;

ii. Game-specifieke regels voor eSports;

iii. Algemene regels voor de afwikkeling van resultaten bij eSports;

iv. Algemene Voorwaarden van Betent B.V..

 

5) Indien geen van het bovenstaande tot een adequate afwikkeling leidt, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om naar eigen goeddunken aanbiedingen op individuele basis af te wikkelen op basis van billijkheid, waarbij hij zich houdt aan algemeen aanvaarde kansspelnormen, gewoonten en definities.

 

 

B. Algemene regels voor de afwikkeling van resultaten

 

1) Bij het afwikkelen van de resultaten zal Betent B.V. alles in het werk stellen om zich te baseren op informatie die uit de eerste hand (tijdens of precies na afloop van het evenement) is verkregen van de organiserende vereniging via de uitzending van de game en eventuele relevante tellers die daar eventueel bij worden weergeven, de game-API en de officiële website. Mocht deze informatie tegenstrijdig zijn, worden betwist en/of uit het eerste hand bekijken evenals uit officiële bronnen worden weggelaten en/of is er een duidelijke Fout in de informatie opgenomen in de bronnen hierboven, zal de afwikkeling van de aangeboden weddenschap worden gebaseerd op andere openbare bronnen.

 

2) Bij de afwikkeling van weddenschappen worden geen wijzigingen betrokken die voortvloeien uit en/of zijn toe te rekenen aan, maar niet beperkt tot: diskwalificatie, strafbaarstelling, protesten, sub judice uitslagen en/of opeenvolgende wijzigingen in de officiële uitslag nadat het evenement heeft plaatsgevonden en een uitslag, zij het voorlopig, is bekendgemaakt. Voor weddenschappen die betrekking hebben op weddenschappen die meer dan één ronde/fase beslaan (bijv. toernooiweddenschappen), worden alleen de wijzigingen die weddenschappen betreffen waarover nog geen besluit is genomen in aanmerking genomen Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op een team om de halve finales van een toernooi te bereiken zal worden beschouwd als te zijn behaald zodra de organiserende vereniging het als zodanig beschouwt, zelfs als hetzelfde team in een later stadium wordt gediskwalificeerd voor het toernooi om welke reden dan ook.

 

3) Elke verwijzing naar woorden/voorwerpen die in het enkelvoud voorkomen, geldt ook voor het meervoud. In die zin moet de term 'deelnemer', 'concurrent' of iets soortgelijks worden opgevat als zowel één individu als een team dat één entiteit vertegenwoordigt.

 

4) Hoewel alle stelselmatige voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de meest getrouwe weergave van het evenement weer te geven, zoals gepland door de overkoepelende organisatie, wordt elke verwijzing naar de volgorde waarin de deelnemers, locaties, enzovoort worden weergegeven, uitsluitend voor informatieve doeleinden beschouwd. Het omwisselen van thuis- en uitwedstrijddeelnemers en eerder aangekondigde locaties wordt niet beschouwd als geldige reden voor het annuleren van geplaatste weddenschappen.

 

5) Voor of tijdens een evenement/wedstrijd kan Betent B.V. beslissen om de actuele en eerdere scores, tellers en andere statistieken met betrekking tot de aanbieding weer te geven. Vanzelfsprekend verstrekt Betent B.V. dergelijke gegevens uitsluitend ter informatie en erkent of aanvaardt Betent B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens. Alle in dit verband verstrekte gegevens moeten als officieus worden behandeld en een eventuele onjuistheid zal niet worden beschouwd als geldige reden voor de annulering van geplaatste weddenschappen.

 

6) Mocht de naam van een deelnemer/evenement/wedstrijd verkeerd gespeld zijn en/of veranderd zijn, dan blijven de weddenschappen geldig, mits redelijkerwijs duidelijk is en uit betrouwbare bron kan worden opgemaakt dat het doel waarop de weddenschap is geplaatst, hetzelfde is als het beoogde doel van de deelnemer/evenement/wedstrijd.

 

7) De op de website vermelde termijn (sluitingstijd) dient uitsluitend ter informatie. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de weddenschap geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer hij dit nodig acht.

 

8) Ongeacht de op de website getoonde aanvangstijden gelden de regels genoemd in de Algemene Voorwaarden voor Betent B.V. Sportsbook, te weten die in <Sectie A, paragraaf 2 tot en met 6 > met betrekking tot de geldigheid of het ontbreken daarvan, van geplaatste en/of geaccepteerde weddenschappen.

 

9) Zonder afbreuk te doen aan en in aanvulling op bovenstaande clausule, behoudt Betent B.V. zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, weddenschappen ongeldig te verklaren indien zich een van de volgende situaties voordoet:

 

i. Betent B.V. ondervindt vertraging bij het ontvangen van data-/beeldstromen van een van zijn bronnen/providers, waardoor Betent B.V. noteringen weergeeft die niet overeenstemmen met de actuele staat van de weddenschap;
ii. het redelijk duidelijk is dat er weddenschappen zijn geplaatst vanaf accounts die toegang hebben tot data-/beeldstromen die op dat moment niet beschikbaar waren voor Betent B.V.;
iii. weddenschappen zijn geplaatst nadat een deelnemer een voordeel heeft behaald dat voldoende is om de noteringen van een aanbieding te veranderen, zelfs in theorie, zonder dat deze noteringen zijn aangepast om de huidige staat van de weddenschap weer te geven.

 

10) Als een wedstrijd op een ander tijdstip begint dan op de website staat vermeld, zal dit niet worden beschouwd als geldige reden voor annulering van de weddenschappen, mits exact dezelfde wedstrijd de volgende wedstrijd is die plaatsvindt voor beide teams binnen hetzelfde toernooi en deze geldig is voor de ronde/fase die oorspronkelijk was bedoeld.

 

11) Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zal Betent B.V., telkens wanneer de organiserende vereniging het nodig acht om de nodige extra rondes/extra tijd, kwalificerende wedstrijd(en) of wedstrijdseries op te nemen om tot een klassement en/of wedstrijduitslag te komen, rekening houden met de resultaten en uitslagen van de toegevoegde weddenschappen/extra tijd voor de afwikkeling van weddenschappen die naar deze wedstrijd/klassement verwijzen.

 

12) Alle weddenschappen met betrekking tot wedstrijden, of delen daarvan, die in het geheel niet plaatsvinden of die op grond van een 'walk-over'-beslissing een uitslag krijgen, worden nietig verklaard. Met het oog op de afwikkeling wordt actie binnen een wedstrijd (of een deel daarvan) geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de spelklok is gestart of wanneer een deelnemer een actie in het spel uitvoert die betrekking heeft op de wedstrijd (of een deel daarvan), afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

 

13) Voor aanbiedingen die betrekking hebben op weddenschappen/wedstrijden of delen daarvan die om welke reden dan ook worden verlaten en waarvoor de officiële organisatie binnen 36 uur na de daadwerkelijke aanvang van de wedstrijd geen uitslag heeft gemeld, worden de inzetten terugbetaald voor die weddenschappen waarvan de uitslag nog niet is vastgesteld. Alle wedaanbiedingen die voorafgaand aan de opgave zijn beslist en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, zullen worden afgewikkeld volgens de vastgestelde uitkomst.

 

14) Als besloten wordt dat een verlaten wedstrijd (of een deel daarvan) wordt voortgezet binnen 36 uur na de oorspronkelijke starttijd, dan blijven alle inzetten die op de initiële wedstrijd zijn geplaatst gehandhaafd en worden ze afgehandeld aan de hand van de uitslagen die voortvloeien uit het verdere spel.

 

15) Als besloten wordt dat een verlaten wedstrijd (of een deel daarvan) herstart wordt vanaf het begin binnen 36 uur na de oorspronkelijke starttijd, zullen alle inzetten die geplaatst zijn op de initiële wedstrijd en die niet vereffend konden worden aan de hand van de uitslagen die voortkomen uit het spel voorafgaand aan de opgave, nietig verklaard worden.

 

16) Indien één van de deelnemers betrokken is bij een wedstrijd van hetzelfde toernooi met een andere tegenstander tussen de tijd van het verlaten en voortzetten van de eerste wedstrijd, zullen alle lopende weddenschappen op de eerste wedstrijd als nietig worden afgewikkeld, ongeacht de tijdens de voortzetting van de wedstrijd verkregen uitslagen.

 

17) Aanbiedingen die betrekking hebben op toernooiresultaten en/of wedstrijden/evenementen gepland over een periode van twee of meer dagen, blijven geldig, mits het betreffende evenement als afgerond wordt beschouwd en door de officiële organisatie binnen het betreffende jaar een officieel resultaat wordt bekendgemaakt, ongeacht de lopende/toekomstige deelname (of het ontbreken daarvan) van een vermelde en/of eerder aangekondigde deelnemer, tenzij anders vermeld.

 

18) In geval van wedstrijden die niet afgerond zijn voor hun natuurlijke einde, en wanneer een resultaat wordt afgegeven door middel van een beslissing van de vereniging niet meer dan 36 uur vanaf het begin van het eigenlijke evenement zonder dat het spel doorging na de opgave, zal Betent B.V. de afgegeven beslissing gebruiken als het officiële resultaat voor de aanbiedingen waarin de uitslag van de wedstrijd en/of de voortgang van het toernooi worden beschreven (bijv. Wedstrijdnoteringen en Deelnemer bereikt volgende ronde) mits de afgegeven beslissing de uitslag van de genoemde wedaanbiedingen ten tijde van de opgave niet wijzigt. In dat geval zullen de inzetbedragen worden terugbetaald. (Bijv. team A dat 2 maps naar nul leidt in een beste van 5 maps wedstrijd en team B dat opgeeft: de organisatie roept team A uit als winnaar van de wedstrijd = weddenschap geldt. Daarnaast geldt dat als dezelfde beste van 5 maps wedstrijd werd verlaten bij de score 1-1 en de vereniging een van beide teams als winnaar uitroept, de weddenschap zal worden beschouwd als nietig). Alle andere aanbiedingen zullen nietig verklaard worden met uitzondering van die waarvan de resultaten werden beslist vóór de opgave en die onmogelijk kunnen worden gewijzigd ongeacht toekomstige evenementen, die zullen worden vereffend volgens de beslissing.

 

19) De afwikkeling van weddenschappen die gekoppeld zijn aan tellers ( bijv. totaal aantal kills) en van andere aanbiedingen die betrekking hebben op specifieke terminologie, wordt bepaald aan de hand van de definitie waarmee de officiële toezichthoudende instantie deze statistieken uitgeeft. Tenzij gestaafd door onweerlegbaar bewijs, zal Betent B.V. geen klachten erkennen die voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van dergelijke voorwaarden.

 

20) Bij het plaatsen van weddenschappen op 'Winnaar' of 'Geplaatst', worden geen inzetten terugbetaald aan deelnemers/uitkomsten die niet deelnemen, worden gediskwalificeerd en/of zich terugtrekken uit een evenement (zowel voor als tijdens) om welke reden dan ook, tenzij anders vermeld. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Tattersalls Regel 4, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden voor Betent B.V. Sportsbook <Sectie B, paragraaf 6>, toe te passen op elke wedstrijd en dit zal worden vermeld in samenhang met de wedaanbieding.

 

21) Voor aanbiedingen die betrekking hebben op de prestaties van één deelnemer in een specifiek evenement/tijdsspanne (zoals de toernooivoortgang van team X) is vereist dat de vermelde deelnemer ten minste eenmaal in een latere fase van het betreffende evenement/de tijdsspanne na plaatsing en/of aanvaarding van de weddenschap een actieve rol speelt.

 

22) Er worden geen weddenschappen terugbetaald, zelfs niet als de winnende uitslag van een wedstrijd/evenement een deelnemer/uitslag is die niet in de lijst met weddenschappen is opgenomen. Bij alle wedaanbiedingen heeft de rekeninghouder de mogelijkheid om een prijs op te vragen voor een niet-genoteerde deelnemer/uitslag. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, dergelijke verzoeken af te wijzen.

 

23) Aanbiedingen waarbij de prestaties van twee of meer deelnemers gedurende een bepaalde tijdspanne/wedstrijd met elkaar worden vergeleken, worden uitsluitend afgehandeld op basis van het resultaat van de vermelde deelnemers, zonder rekening te houden met alle andere deelnemers aan dezelfde competitie/wedstrijd.

 

24) Indien een deelnemer om welke reden dan ook wordt gediskwalificeerd, geweigerd of uitgesloten van deelname aan een volgend onderdeel/volgende fase van een evenement/competitie, alsmede in het geval van vrijwillige terugtrekking, wordt de diskwalificatie geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van de officiële aankondiging. Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de vorige resultaten, ongeacht eventuele wijzigingen als gevolg van deze acties.

 

25) Indien twee of meer deelnemers geacht worden hetzelfde resultaat te hebben behaald bij een weddenschap op 'Winnaar' of 'Geplaatst' en de organiserende vereniging maakt geen onderscheid in hun klassering, dan is de 'Dead Heat-regel' (gelijke uitkomst) zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Betent B.V. Sportsbook <Sectie B, paragraaf 5, artikel 14> van toepassing.

 

26) Betent B.V. zal de inzet terugbetalen van aanbiedingen die de prestaties van twee deelnemers vergelijken binnen een bepaalde tijdspanne (bijv. beste eindpositie in toernooi, wedstrijdwinnaar, winnaar van map X] indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 

i. Er werden geen noteringen aangeboden voor een 'draw' (onbeslist) resultaat en de organiserende vereniging maakt geen gebruik van procedures voor een tie-break/verlenging/extra rondes om tot een uitslag voor een wedstrijd/aanbieding te komen of om deelnemers te rangschikken die hetzelfde resultaat behaalden;

ii. Geen van de vermelde deelnemers speelt nog een rol in een volgende fase van het betreffende evenement/onderdeel nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd;

iii. Geen van de vermelde deelnemers is opgenomen in de van toepassing zijnde klassering;

iv. Geen van de vermelde deelnemers wordt geacht aan de gestelde eis te hebben voldaan nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd en er zijn geen noteringen op een dergelijk resultaat geboden.

 

27) Aanbiedingen waarbij de prestaties van drie deelnemers worden vergeleken, worden behandeld zoals in het voorgaande artikel is beschreven, behalve indien twee of meer deelnemers de van toepassing zijnde eindpositie delen, dan is de 'Dead Heat-regel' (gelijke uitkomst) zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Betent B.V. Sportsbook <Sectie B, paragraaf 5, artikel 14> van toepassing.

 

28) De regels voor wedden op 'Winnaar' en 'Geplaatst' zijn van toepassing op aanbiedingen die de prestaties van vier of meer deelnemers vergelijken, met uitzondering van de aanbiedingen die specifiek als 'groepsweddenschappen' worden vermeld. In dergelijke gevallen zal de inzet worden terugbetaald indien ten minste één van de vermelde deelnemers om welke reden dan ook niet meer actief betrokken is nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd.

 

29) Tenzij de uitkomst van de aanbieding al is vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd, worden weddenschappen die verwijzen naar een race naar een bepaalde gebeurtenis/totalen van een bepaalde gebeurtenis (bijv. eerste deelnemer die X rondes wint, meer/minder gespeelde maps) of de marges/verschillen van voltooide gebeurtenis tussen deelnemers (bijv. Map-handicap, Exacte Map score in de wedstrijd) ongeldig verklaard indien het speltype volledig wordt gewijzigd op een manier die de telling van dergelijke voorvallen en hun respectievelijke odds zou veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarbij het aantal geplande maps wordt gewijzigd van een eerder aangekondigd oneven aantal geplande maps (bijv. Beste van 1/3/5) in een even aantal geplande kaarten (bijv. Beste van 2/4/6) en omgekeerd. Weddenschappen blijven geldig en worden dienovereenkomstig afgewikkeld voor die aanbiedingen waarbij de aangekondigde wijziging niet relevant is (bijv. wedstrijdnoteringen blijven geldig indien het aantal geplande maps wordt gewijzigd van de eerder aangekondigde 3 maps naar 5 maps), of de uitkomst van de aanbieding al is vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd. Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op 'Wint 1e map’ blijft geldig als een wedstrijd van 3 naar 5 maps wordt gewijzigd, maar een hoger/lager-weddenschap op het totaal aantal maps in de wedstrijd zou in een vergelijkbaar scenario als ongeldig worden afgewikkeld.

 

30) Indien Betent B.V. per vergissing odds en lijnen aanbiedt die gebaseerd zijn op een ander aantal maps/games/rondes dan het correct geplande aantal van deze gevallen, zal de afwikkeling van aanbiedingen die betrekking hebben op een race naar een bepaald(e) gebeurtenis (bijv. eerste deelnemer die X rondes wint, meer/minder gespeelde maps) of de marges/verschillen van voltooide gebeurtenis tussen deelnemers (bijv. Map-handicap, Exacte Map score in de wedstrijd) ongeldig worden verklaard indien het speltype volledig verschillend is op een manier die de telling van dergelijke voorvallen en hun respectievelijke odds zou wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevallen waarbij het aantal geplande maps wordt berekend op basis van een oneven aantal geplande maps (bijv. Beste van 1/3/5) terwijl de wedstrijd gepland is voor een even aantal maps (bijv. Beste van 2/4/6) en omgekeerd. Weddenschappen blijven geldig en worden overeenkomstig afgewikkeld voor die aanbiedingen waarbij de aangekondigde wijziging niet relevant is (bijv. wedstrijdnoteringen blijven geldig indien het aantal geplande maps wordt gewijzigd van de eerder aangekondigde 3 maps naar 5 maps), of de uitkomst van de aanbieding is al vastgesteld voordat een wijziging wordt aangekondigd. Het volgende voorbeeld wordt gegeven als algemene richtlijn voor de behandeling van dergelijke weddenschappen in vergelijkbare situaties: Een weddenschap op 'Wint 1e map’ blijft geldig als een wedstrijd wordt vermeld als 3 in plaats van 5 maps, maar een hoger/lager-weddenschap op het totaal aantal maps in de wedstrijd zou in een vergelijkbaar scenario als ongeldig worden afgewikkeld.

 

31) Tijdens specifieke evenementen kan Betent B.V. beslissen om, uitsluitend naar eigen goeddunken, een beperkte selectie van deelnemers voor weddenschappen aan te bieden, waaronder weddenschappen met opties zoals 'een ander', 'het veld' of iets dergelijks. Deze optie omvat alle niet vermelde deelnemers, behalve de deelnemers die specifiek vermeld worden als beschikbaar. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om in een later stadium meer deelnemers te noteren/vermelden. Indien deze nieuw in de lijst opgenomen deelnemers de winnende uitkomst zijn, worden zij beschouwd als niet in de lijst opgenomen tot het moment dat zij daadwerkelijk in de lijst zijn opgenomen en worden op basis daarvan vereffend.

 

32) Aanbiedingen die specifiek verwijzen naar de prestaties van een deelnemer in een specifiek evenement/tijdsspanne (bijv. Team X versus het veld of Winnaar zonder team X) worden als ongeldig beschouwd als de vermelde deelnemers niet minstens één keer actief deelnemen in een volgende fase van het betreffende evenement/de tijdsspanne nadat de weddenschap is geplaatst en/of geaccepteerd.

 

33) Als een wedstrijd begint met een ander aantal spelers dan het aantal dat is opgenomen in de regels voor het evenement (bijv. elk team begint een wedstrijd met slechts 4 spelers in plaats van de geplande 5 spelers), zullen alle inzetten als ongeldig worden beschouwd. Indien een van beide teams tijdelijk en/of permanent een aantal spelers van de wedstrijd verliest, zullen de inzetten geldig blijven nadat de wedstrijd is begonnen met het opgegeven aantal deelnemers volgens de regels van het evenement

 

34) Weddenschappen op wedstrijden/evenementen met deelnemers die een andere/verkeerde bijnaam (nickname) of zogenaamd 'smurfaccount' gebruiken, blijven geldig, voor zover niet redelijkerwijs duidelijk wordt dat de deelnemer die de betreffende bijnaam gebruikt niet de beoogde is. In dergelijke gevallen zijn weddenschappen ongeldig.

 

35) Weddenschappen op een team worden als geldig beschouwd ongeacht de personen die door dat team als deelnemer worden gebruikt. Indien de organiserende vereniging het toelaatbaar acht dat een team met een reserve of vervangende speler speelt, gelden alle weddenschappen mits een officiële uitslag wordt bekendgemaakt.

 

36) Elke vorm van kwalificatie voorafgaand aan het hoofdtoernooi (indien van toepassing) wordt beschouwd als een geldig onderdeel van die wedstrijd. Elke deelnemer die in de kwalificatiefase wordt uitgeschakeld, zal dus worden beschouwd als verliezer van een deelnemer die vooraf gekwalificeerd is of succesvol is in de kwalificatiefase.

 

37) In het geval van weddenschappen waarbij naar tijdsbestekken wordt verwezen, moeten ze op de volgende manier worden geïnterpreteerd: 'binnen de eerste 30 minuten' omvat alles wat er gebeurt tot en met 0 uur 29 minuten en 59 seconden; 'tussen 10 en 20 minuten' omvat alles wat er gebeurt van 10 minuten en 0 seconden tot en met 19 minuten en 59 seconden.

 

38) Weddenschappen met betrekking tot de duur geven de werkelijke tijd weer die verstreken is op de map/ronde/evenement, voor zover van toepassing. Een weddenschap op Meer dan 30,5 minuten in een map zal bijvoorbeeld worden afgewikkeld als Meer zodra er meer dan dertig en een halve minuut in de opgegeven map zijn verstreken.

 

39) Elke verwijzing naar 'Winnaar' en/of 'Upper' bracket blijft geldig, ongeacht of maps en/of andere voordelen via de evenementregels aan een deelnemer worden toegekend.

 

40) Voordelen die via een evenementenstructuur worden toegekend, worden in aanmerking genomen voor de afhandeling, tenzij anders vermeld. Desalniettemin moet elke verwijzing naar specifieke indexen van maps, games, enz. zoals deze op de site worden gepresenteerd, altijd als relevant worden beschouwd voor de fase van de wedstrijd die daadwerkelijk wordt gespeeld. Voorbeeld: in een best-of-3-maps wedstrijd waarbij Team A begint met een voorsprong van 1 map, zullen alle aanbiedingen die verwijzen naar Map 1 daadwerkelijk verwijzen naar de resultaten van de tweede map van de wedstrijd, d.w.z. de eerste kaart die daadwerkelijk wordt gespeeld.

 

 

 

2. Game-/genrespecifieke regels

 

 

A. FPS


De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre FPS (First Person Shooter). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Call of Duty, CS:GO, Overwatch, Quake en Rainbow Six. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

A. Call of Duty

 

(i) Wedstrijd-noteringen

• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.

(ii) Serie-resultaat

• Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.

(iii) Totaal aantal maps

• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.

(v) Juiste score

• Eventuele extra tijd of maps die nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, worden niet beschouwd als vereffeningsdoeleinden.
• Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

(vi) Duur

• De afwikkeling van weddenschappen met betrekking tot de duur omvat ook de tijd die nodig is voor het voltooien van eventuele extra tijd/maps die nodig zijn om de wedstrijd (of een deel daarvan) waarop de aanbieding betrekking heeft, te voltooien.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.

(vii) Map X

• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.

(viii) Eerste X/Eerste tot X

• Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

(ix) Ace

• Weddenschap verwijst ernaar of het doden van het complete team van de tegenstander in een ronde van de wedstrijd, of een deel daarvan, zoals vermeld in de aanbieding, wordt toegeschreven aan een individuele deelnemer in zijn of haar eentje.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

(x) Kills/Kill-streak

• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

(xi) Player Kills

• Weddenschap verwijst naar het aantal kills (dodelijke slachtoffers) dat aan de opgegeven speler wordt toegeschreven in de wedstrijd of een deel ervan, zoals vermeld in de aanbieding.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

 

 

B. MOBA


De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot DOTA 2, Heroes of Newerth, Heroes of the Storm, King of Glory, League of Legends, Smite en Vainglory. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

(i) Wedstrijdnoteringen • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(ii) Uitkomst serie • Weddenschappen verwijzen naar het totale resultaat dat voortvloeit uit een combinatie van opeenvolgende wedstrijden/fasen die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase, gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden in de serie moet begonnen worden voor geldige weddenschappen.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(iii) Totaal aantal maps • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Alle geplande maps moeten worden voltooid, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(iv) Map Handicap • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Alle geplande maps moeten worden voltooid, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(v) Correcte Score • Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid, anders zijn weddenschappen ongeldig.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• Elke map die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) minuten voor afhandelingsdoeleinden.
(vii) Map X • Weddenschappen zijn alleen geldig als de genoemde map voltooid wordt.
(viii) Eerste X/Eerste op X

• Weddenschappen verwijzen naar welke van de deelnemers als eerste krediet krijgt voor het bereiken/behalen van de vermelde hoeveelheid van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis. Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.

(ix) Kills/Kill-streak • Alle weddenschappen met betrekking tot Kills en/of Kill-streak zullen alleen rekening houden met kills toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills veroorzaakt door iets buiten de invloedssfeer van de deelnemers van de tegenpartij, tellen niet mee voor de afhandeling.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(x) Spelgebeurtenissen, items en NPC's

• Voor afhandelingsdoeleinden is het voor aanbiedingen met betrekking tot de volgende items, spelgebeurtenissen en NPC's vereist dat alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst voltooid moeten worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.

o Doelstellingen
o Het bereiken van de level cap

Alle weddenschappen met betrekking tot doelstellingen hebben alleen betrekking op de map-specifieke doelstellingen. Het winnen van de map wordt niet beschouwd als een doelstelling voor afhandelingsdoeleinden. Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.

• Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naast het bovenstaande andere gebeurtenissen, items en NPC's die hierboven niet zijn genoemd, op te nemen, voor zover deze redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen als hierboven.

 

 

B. CS: GO

 

(i) Wedstrijd-noteringen • Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal maps • Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Eventuele extra tijd of rondes die nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, worden niet beschouwd als vereffeningsdoeleinden.
• Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Map X • Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vii) Totaal rondes • Mocht er extra tijd/rondes nodig zijn om het resultaat van het aanbod (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in het aanbod, dan zullen de resultaten die voortvloeien uit het toegevoegde spel in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle geplande rondes moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
• Indien in het aanbod wordt verwezen naar "Full Buy", moet de "Full Buy" worden bereikt voor geldige weddenschappen.
• Elke map die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) rondes voor afhandelingsdoeleinden.
(viii) Ronde handicap • Mocht er extra tijd/rondes nodig zijn om het resultaat van het aanbod (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in het aanbod, dan zullen de resultaten die voortvloeien uit het toegevoegde spel in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle geplande rondes moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
• Indien in het aanbod wordt verwezen naar "Full Buy", moet de "Full Buy" worden bereikt voor geldige weddenschappen.
(ix) Ronde X • Mocht er extra tijd/rondes nodig zijn om het resultaat van het aanbod (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in het aanbod, dan zullen de resultaten die voortvloeien uit het toegevoegde spel in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Indien in het aanbod wordt verwezen naar "Full Buy", moet de "Full Buy" worden bereikt voor geldige weddenschappen.
• Weddenschappen zijn alleen geldig als de genoemde ronde voltooid wordt.
(x) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(xi) Kills

• Indien er extra tijd of rondes nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Afhandeling omvat ook de eventuele kills die plaatsvinden nadat een bom ontploft of onschadelijk wordt gemaakt tussen rondes.

 

 

C. Vechtgames

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre Vechtgame. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Dragonball, Street Fighter, Super Smash Bros en Tekken. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

(i) Wedstrijdnoteringen • De eerste geplande wedstrijden moeten begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van wedstrijden die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze wedstrijden in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(ii) Uitkomst serie • Weddenschappen verwijzen naar het totale resultaat dat voortvloeit uit een combinatie van opeenvolgende wedstrijden/fasen die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase, gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande wedstrijd in alle wedstrijden in de serie moet begonnen worden voor geldige weddenschappen.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(iii) Totaal wedstrijden • De eerste geplande wedstrijd moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze wedstrijden in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Alle geplande wedstrijden moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(iv) Wedstrijden handicap • De eerste geplande wedstrijd moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Alle geplande wedstrijden moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(v) Correcte score • Alle regulier geplande wedstrijden moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• Elke wedstrijd die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) minuten voor afhandelingsdoeleinden.
(vii) Wedstrijd X/Ronde X • Weddenschappen zijn alleen geldig als de genoemde wedstrijd/ronde (waar van toepassing) voltooid wordt.
(viii) Totaal rondes • Alle geplande rondes moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
• Elke wedstrijd/ronde die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) rondes voor afhandelingsdoeleinden.
(ix) Ronde handicap

• Alle geplande rondes moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.

 

 

C. Dota 2

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat

• Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.

• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.

(iii) Totaal aantal maps • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur  • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Map X • De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Een map die wordt beëindigd door 'surrender' (overgave) van een van de teams, wordt als voltooid beschouwd en weddenschappen worden op die basis afgehandeld.
(viii) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(ix) Kills//Kill-streak • Bij alle weddenschappen die betrekking hebben op Kills en/of Kill-streak wordt alleen rekening gehouden met de kills die zijn toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills toegebracht door iets dat niet onder de controle van de tegenpartij valt, worden niet meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(x) Rampage/ Ultra-Kill • Alle weddenschappen met betrekking tot Rampage/Ultra-Kill worden alleen beschouwd als hebbende plaatsgevonden in de wedstrijd (of het deel ervan, waarnaar de weddenschap verwijst) als dit wordt aangegeven via de banner op het scherm.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(xi) Assists • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• Elke map die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) assists voor afhandelingsdoeleinden.
(xii) Gebouwen • Voor afhandelingsdoeleinden worden de volgende gebouwen in de game geclassificeerd als "Gebouwen": Barracks, Shrines en Towers. "Voorkomen" vernietiging van een van de bovengenoemde gebouwen zal ook in overweging worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(xiii) Spelgebeurtenissen, items en NPC's

• Voor afhandelingsdoeleinden is het voor aanbiedingen met betrekking tot de volgende items, spelgebeurtenissen en NPC's vereist dat alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst voltooid moeten worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.


o Aegis
o Buyback
o Courier
o Divine Rapier
o Mega-creeps
o Het bereiken van de level cap
o Roshans


• Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naast de bovengenoemde andere spelvoorvallen, items en NPCs op te nemen die niet hierboven zijn vermeld, voor zover ze redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen als hierboven.

 

 

D. Battle Royale
 

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre Battle Royale. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot PUBG en Fortnite. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

(i) Winnaar wedstrijd • Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• Voor afhandelingsdoeleinden wordt de laatst overgebleven speler/duo/team beschouwd als de winnaar van de wedstrijd.
(ii) Uitkomst serie • Weddenschappen verwijzen naar het totale resultaat dat voortvloeit uit een combinatie van opeenvolgende wedstrijden/fasen die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase, gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi. Voor afhandelingsdoeleinden wordt de speler/duo/team die de meeste punten heeft verzameld tijdens de wedstrijdenserie beschouwd als de winnaar van de serie. Bij de afhandeling wordt ook rekening gehouden met eventuele extra maps, 1 vs. 1 en/of extra spel dat de gezaghebbende organisatie kan toevoegen als tie-breaker.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• Indien het zo is dat na een eventuele extra tie-breaker die de gezaghebbende organisatie kan besluiten te gebruiken, het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, zullen de inzetten worden terugbetaald.
(iii) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst (waaronder eventueel extra spel dat de gezaghebbende organisatie kan besluiten te gebruiken als eventuele tie-breaker) moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(iv) Eerste X/Eerste op X • Weddenschappen verwijzen naar welke van de deelnemers als eerste krediet krijgt voor het bereiken/behalen van de vermelde hoeveelheid van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis. Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(v) Kills/Uitschakelingen

• Alle weddenschappen met betrekking tot Kills, uitschakelingen en/of gerelateerde streaks zullen alleen rekening houden met kills/uitschakelingen toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills/uitschakelingen veroorzaakt door iets buiten de invloedssfeer van de deelnemers van de tegenpartij, tellen niet mee voor de afhandeling.

• Als algemene regel geldt dat kills/uitschakelingen in de "rode zone" niet meetellen voor de afhandeling, terwijl kills door een voertuig zullen worden toegeschreven aan de deelnemer die het voertuig in kwestie bestuurde.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.

 

 

D. Dragon Ball

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande games moeten van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande game in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal games • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Games-handicap • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke game die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Game X/Ronde X • De vermelde game/ronde (zoals van toepassing) moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Totaal aantal rondes • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
• Elke game/ronde die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.
(ix) Ronde-handicap • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.

 

 

E. FIFA

 

(i) Wedstrijdnoteringen • Resultaten worden afgehandeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere tijd zijn behaald. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden de resultaten verkregen tijdens extra tijd niet meegerekend voor afhandelingsdoeleinden.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(ii) Team bereikt volgende ronde • Mocht er extra tijd nodig zijn om het resultaat van het aanbod te bepalen, en tenzij anders vermeld in het aanbod, dan zullen de resultaten die voortvloeien uit het toegevoegde spel in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
(iii) Totaal aantal doelpunten • Resultaten worden afgehandeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere tijd zijn behaald. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden de resultaten verkregen tijdens extra tijd niet meegerekend voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(iv) Handicap • Resultaten worden afgehandeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere tijd zijn behaald. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden de resultaten verkregen tijdens extra tijd niet meegerekend voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle delen van de wedstrijd waarop het aanbod betrekking heeft, moeten worden voltooid voor geldige weddenschappen.
(v) Correcte score

• Resultaten worden afgehandeld op basis van de resultaten die tijdens de reguliere tijd zijn behaald. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden de resultaten verkregen tijdens extra tijd niet meegerekend voor afhandelingsdoeleinden.
• Alle delen van de wedstrijd waarop het aanbod betrekking heeft, moeten worden voltooid voor geldige weddenschappen.

 

 

F. Kaartspelen

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre Kaartspel. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Artifact, Heathstone en Magic: The Gathering. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

(i) Wedstrijdnoteringen • Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In het geval dat een wedstrijd opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een gelijkspel, wordt het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde wedstrijd voor de afhandeling.
(ii) Totaal wedstrijden • De eerste geplande wedstrijd moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van wedstrijden die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze wedstrijden in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Enige wedstrijd die opnieuw wordt gespeeld vanwege een gelijkspel telt slechts als 1 wedstrijd.
• Alle geplande wedstrijden moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(iii) Wedstrijden handicap • De eerste geplande wedstrijd moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van wedstrijden die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze wedstrijden in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• In het geval dat een wedstrijd opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de oorspronkelijke wedstrijd genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde wedstrijd voor de afhandeling.
• Alle geplande wedstrijden moeten worden afgerond, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(iv) Game X • Weddenschappen zijn alleen geldig als de genoemde wedstrijd voltooid wordt.

 

 

F. Hearthstone

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• Als een game opnieuw wordt gespeeld vanwege een gelijkspel, zal het resultaat van de eerste game worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde game zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
(ii) Totaal aantal games • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Elke game die opnieuw wordt gespeeld vanwege een gelijkspel telt slechts als één game.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iii) Games-handicap • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Als een game opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Game X • De vermelde game moet zijn voltooid voor weddenschappen.

 

 

E. RTS

 

De volgende regels zijn van toepassing op alle games die zijn gecategoriseerd als behorend tot het genre RTS (Real Time Strategy). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot Starcraft 2 en Warcraft. In gevallen waarin regels van een specifieke game, die over het algemeen ook wordt beschouwd als deel uitmakend van hetzelfde genre, afzonderlijk worden opgesomd, vormen deze een aanvulling op en vervangen deze (indien van toepassing) de regels die specifiek zijn voor het betreffende genre. Betent B.V. behoudt zich het recht voor om de afhandelingsregels van dit genre toe te passen op alle games die hierboven niet zijn vermeld en die in het algemeen als zodanig worden erkend.

 

(i) Wedstrijdnoteringen • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, wordt het resultaat van de oorspronkelijke map genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde map voor de afhandeling.
(ii) Uitkomst serie • Weddenschappen verwijzen naar het totale resultaat dat voortvloeit uit een combinatie van opeenvolgende wedstrijden/fasen die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase, gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden in de serie moet begonnen worden voor geldige weddenschappen.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de oorspronkelijke map genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde map voor de afhandeling.
(iii) Totaal maps • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• Enige map die opnieuw wordt gespeeld vanwege een impasse telt slechts als 1 map.
• Alle geplande maps moeten worden voltooid, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Meer dan/Minder dan-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is overtroffen op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(iv) Map handicap • De eerste geplande map moet begonnen worden voor geldige weddenschappen, met uitzondering van maps die via het wedstrijdreglement worden toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket. In dergelijke gevallen worden deze maps in aanmerking genomen voor de afhandeling.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de oorspronkelijke map genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde map voor de afhandeling.
• Alle geplande maps moeten worden voltooid, anders zijn weddenschappen ongeldig. In het geval dat de wedstrijd voor de natuurlijke voltooiing en ongeacht de uiteindelijke beslissing van de regerende vereniging wordt afgebroken, zullen de weddenschappen als ongeldig worden afgehandeld, tenzij de Handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is besloten op het moment van het afbreken van de wedstrijd. Mocht dat het geval zijn, dan zullen de weddenschappen worden afgehandeld op basis van de verkregen resultaten tot het moment van het afbreken van de wedstrijd.
(v) Correcte score • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de oorspronkelijke map genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde map voor de afhandeling.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de opnieuw gespeelde map genegeerd en telt alleen het resultaat van de oorspronkelijke map voor de afhandeling.
• Elke map die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) minuten voor afhandelingsdoeleinden.
(vii) Map X

• Weddenschappen zijn alleen geldig als de genoemde map voltooid wordt.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de oorspronkelijke map genegeerd en telt het resultaat van de opnieuw gespeelde map voor de afhandeling.

• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.

(viii) Eerste X/Eerste op X

• Weddenschappen verwijzen naar welke van de deelnemers als eerste krediet krijgt voor het bereiken/behalen van de vermelde hoeveelheid van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis. Tenzij een gelijkspel (d.w.z. geen van beide teams) als resultaat is aangeboden, in het geval geen van de deelnemers het vermelde aantal bereiken, worden inzetten terugbetaald.
• In het geval dat een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een impasse, wordt het resultaat van de opnieuw gespeelde map genegeerd en telt alleen het resultaat van de oorspronkelijke map voor de afhandeling.

 

 

G. Heroes of the Storm

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal maps • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Map X • De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(ix) Kills/Kill-streak • Bij alle weddenschappen die betrekking hebben op Kills en/of Kill-streak wordt alleen rekening gehouden met de kills die zijn toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills toegebracht door iets dat niet onder de controle van de tegenpartij valt, worden niet meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(x) Spel-voorvallen, items en NPCs

• Voor vereffeningsdoeleinden is vereist dat voor de aanbiedingen met betrekking tot de volgende items, spelvoorvallen en NPCs, alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

o Doelen
o De limiet (level cap) halen

Alle weddenschappen met betrekking tot doelen verwijzen alleen naar de map-specifieke doelen. Het winnen van de feitelijke map wordt niet beschouwd als een doel voor de afwikkeling. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naast de bovengenoemde andere spelvoorvallen, items en NPCs op te nemen die niet hierboven zijn vermeld, voor zover ze redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen als hierboven.

 

 

H. League of Legends

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal maps • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren. Met het oog op de afwikkeling wordt de tijd van de game geacht te zijn afgelopen zodra de Nexus is vernietigd.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Map X • De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Een map die wordt beëindigd door 'surrender' (overgave) van een van de teams, wordt als voltooid beschouwd en weddenschappen worden op die basis afgehandeld.
(viii) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(ix) Ace • Weddenschappen verwijzen naar de vraag of een enkele deelnemer krediet krijgt voor het doden van de laatste levende kampioen van de tegenstander.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(x) Kills/Kill-streak • Bij alle weddenschappen die betrekking hebben op Kills en/of Kill-streak wordt alleen rekening gehouden met de kills die zijn toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills toegebracht door iets dat niet onder de controle van de tegenpartij valt (ofwel executies), worden niet meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(xi) Assists • Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
• Elke map die via de regels van het evenement wordt toegekend aan deelnemers die afkomstig zijn uit de zogenaamde Winnaars-bracket zal worden beschouwd als "0" (nul) assists voor afhandelingsdoeleinden.
(xii) Gebouwen • Voor afhandelingsdoeleinden worden de volgende gebouwen in de game geclassificeerd als "Gebouwen": Turrets en Inhibitors, en elke vernietiging van deze gebouwen zal altijd worden beschouwd als zijnde toegebracht door de tegenstander.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(xiii) Spelvoorvallen, items en NPCs

• Voor afhandelingsdoeleinden is het voor aanbiedingen met betrekking tot de volgende items, spelgebeurtenissen en NPC's vereist dat alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst voltooid moeten worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.


o Barons
o Dragons
o Het bereiken van de level cap
o Rift Herald


• Betent B.V. behoudt zich het recht voor om naast het bovenstaande andere gebeurtenissen, items en NPC's die hierboven niet zijn genoemd, op te nemen, voor zover deze redelijkerwijs in dezelfde categorieën passen als hierboven.

 

 

I. Overwatch

 

(i) Wedstrijd-noteringen • Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal maps • Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Eventuele extra tijd of maps die nodig zijn om de uitkomst van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, worden niet beschouwd als vereffeningsdoeleinden.
• Alle regulier geplande maps moeten worden voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • De afwikkeling van weddenschappen met betrekking tot de duur omvat ook de tijd die nodig is voor het voltooien van eventuele extra tijd/maps die nodig zijn om de wedstrijd (of een deel daarvan) waarop de aanbieding betrekking heeft, te voltooien.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' en/of 'Upper' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Map X • Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(ix) Kills//Kill-streak • Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(x) Player Kills • Weddenschap verwijst naar het aantal kills (dodelijke slachtoffers) dat aan de opgegeven speler wordt toegeschreven in de wedstrijd of een deel ervan, zoals vermeld in de aanbieding.
• Indien er extra tijd of maps nodig zijn om de uitkomst van de aanbieding (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

 

 

J. PUBG

 

(i) Match-winnaar • De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• Ten behoeve van de afwikkeling wordt de man, het duo of het team die/dat als laatste overblijft beschouwd als winnaar van de wedstrijd.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi. Ten behoeve van de afwikkeling wordt de man, het duo of het team die/dat de meeste punten heeft verzameld tijdens de serie wedstrijden beschouwd als winnaar van de serie. Bij de afwikkeling wordt tevens rekening gehouden met eventuele extra maps, 1 tegen 1 en/of eventuele extra play die de overkoepelende organisatie kan toevoegen als tiebreaker.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• Indien de aanbieding na een eventuele extra tiebreaker waartoe de overkoepelende organisatie mogelijk besluit, eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft (inclusief eventuele extra play die de overkoepelende organisatie mogelijk toevoegt als tiebreaker), moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(iv) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(v) Kills • Bij alle weddenschappen die betrekking hebben op Kills en/of Kill-streak wordt alleen rekening gehouden met de kills die zijn toegebracht door tegenstanders, voor zover van toepassing. Kills toegebracht door iets dat niet onder de controle van de tegenpartij valt, worden niet meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Als algemene regel geldt dat kills die gebeuren in de 'rode zone' niet worden meegerekend voor vereffeningsdoeleinden, terwijl kills die worden toegebracht door voertuigen (auto's, vrachtwagens, motorfietsen, boten en jetski's) worden toegeschreven aan het team dat het genoemde voertuig gebruikte.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

 

 

K. Rocket League

 

(i) Wedstrijd-noteringen • Indien er een verlenging nodig is om de uitslag van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Indien een verlenging nodig is om de uitkomst van de aanbieding te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
(iii) Totaal aantal doelpunten • Indien er een verlenging nodig is om de uitslag van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
(iv) Handicap • Indien er een verlenging nodig is om de uitslag van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn.
(v) Juiste score • Indien er een verlenging nodig is om de uitslag van de wedstrijd (of een deel ervan) te bepalen, en tenzij anders vermeld in de aanbieding, zullen de resultaten die voortvloeien uit de toegevoegde speeltijd in aanmerking worden genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn.

 

 

L. Starcraft 2

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande map in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
(iii) Totaal aantal maps • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Elke map die opnieuw wordt gespeeld vanwege een patstelling telt slechts als één map.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Map-handicap • De eerste geplande map moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande maps moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de overgespeelde map worden verworpen en alleen het resultaat van de eerste map worden gebruikt voor vereffeningsdoeleinden.
• Elke map die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Map X

• De vermelde map moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de eerste map worden verworpen en het resultaat van de overgespeelde map zal worden meegeteld voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.

(viii) Eerste X/Eerste tot X • Weddenschap verwijst naar wie van de deelnemers de eerste is die het behalen/bereiken van het vermelde aantal van een vooraf gedefinieerde gebeurtenis krijgt toegekend. Tenzij een gelijke uitkomst (draw, ofwel geen van beide teams) werd aangeboden, wordt de inzet terugbetaald mocht geen van de deelnemers het vermelde aantal behalen.
• Als een map opnieuw wordt gespeeld als gevolg van een patstelling, zal het resultaat van de overgespeelde map worden verworpen en alleen het resultaat van de eerste map worden gebruikt voor vereffeningsdoeleinden.

 

 

M. Street Fighter

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande games moeten van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande game in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal games • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Games-handicap • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke game die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Game X/Ronde X • De vermelde game/ronde (zoals van toepassing) moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Totaal aantal rondes • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
• Elke game/ronde die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.
(ix) Ronde-handicap • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.

 

 

N. Super Smash Bros

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande games moeten van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande game in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal games • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Games-handicap • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke game die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Game X/Ronde X • De vermelde game/ronde (zoals van toepassing) moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Totaal aantal rondes • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
• Elke game/ronde die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.
(ix) Ronde-handicap • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.

 

 

O. Tekken

 

(i) Wedstrijd-noteringen • De eerste geplande games moeten van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van games die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(ii) Serie-resultaat • Weddenschap verwijst naar het totale resultaat dat voortvloeit uit elke combinatie van opeenvolgende wedstrijden/series die geldig zijn voor dezelfde ronde/fase gespeeld tussen dezelfde deelnemers binnen hetzelfde toernooi.
• De eerste geplande game in alle wedstrijden die in de serie zijn opgenomen, moet starten willen weddenschappen gelden.
• De eerste officiële beslissing over de uitslag van de aanbieding die door de overkoepelende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/opgave van de wedstrijd wordt afgegeven, zal de beslissende factor zijn voor de afwikkeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle beslissingen die diskwalificatie, terugtrekking, concessie, enz. betreffen en waarmee bij de afwikkeling rekening zal worden gehouden.
• In gevallen waarbij de aanbieding eindigt met een gelijke uitkomst (onbeslist), waarbij dat resultaat niet beschikbaar was als mogelijke uitslag voor weddenschappen, zal de inzet worden terugbetaald.
(iii) Totaal aantal games • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde games in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(iv) Games-handicap • De eerste geplande game moet van start gaan willen weddenschappen geldig zijn, met uitzondering van maps die via de evenementregels worden toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket. In die gevallen worden de voornoemde maps in aanmerking genomen voor vereffeningsdoeleinden.
• Alle geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
(v) Juiste score • Alle regulier geplande games moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(vi) Duur • Alle onderdelen van de wedstrijd waarop de aanbieding betrekking heeft, moeten zijn voltooid willen de weddenschappen geldig zijn tenzij de uitslag al is vastgesteld vóór de spelonderbreking en elke verdere voortzetting van het spel onmogelijk een andere uitslag kan opleveren.
• Elke game die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) minuten voor vereffeningsdoeleinden.
(vii) Game X/Ronde X • De vermelde game/ronde (zoals van toepassing) moet zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn.
(viii) Totaal aantal rondes • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de hoger/lager-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is gepasseerd op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.
• Elke game/ronde die via de evenementregels wordt toegekend aan deelnemers afkomstig uit de zogenaamde 'Winnaars' bracket wordt beschouwd als '0' (nul) rondes voor vereffeningsdoeleinden.
(ix) Ronde-handicap • Alle geplande rondes moeten zijn voltooid willen weddenschappen geldig zijn. Indien de wedstrijd wordt opgegeven voor zijn natuurlijke einde en ongeacht een eventuele beslissing door de overkoepelende organisatie, worden weddenschappen ongeldig verklaard tenzij de handicap-lijn waarop de weddenschap is geplaatst al is beslist op het moment dat de wedstrijd wordt verlaten. Mocht dat het geval zijn, dan worden weddenschappen afgewikkeld volgens de verkregen resultaten voordat de wedstrijd werd verlaten.

 

 

L. NBA 2K

 

(i) Wedstrijdnoteringen • Tenzij anders vermeld in de aanbieding, worden de resultaten verkregen tijdens eventuele overtime niet meegerekend voor afhandelingsdoeleinden.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
• In gevallen waarin het aanbod eindigt in een gelijkspel, waarbij dit resultaat niet beschikbaar was als mogelijk resultaat voor weddenschappen, worden de inzetbedragen terugbetaald.
(ii) Team bereikt volgende ronde • Mocht er overtime nodig zijn om het resultaat van het aanbod te bepalen, en tenzij anders vermeld in het aanbod, dan zullen de resultaten die voortvloeien uit het toegevoegde spel in aanmerking worden genomen voor afhandelingsdoeleinden.
• Het eerste officiële besluit over het resultaat van het aanbod van de gezaghebbende organisatie binnen 36 uur na de voltooiing/afbreken van de wedstrijd zal de beslissende factor zijn voor de afhandeling van de weddenschappen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, besluiten met betrekking tot diskwalificaties, terugtrekkingen, concessies, enz. die in aanmerking worden genomen voor de afhandeling.
(iii) Totaal aantal punten • Resultaten worden verrekend op basis van het totaal aantal punten dat door de genoemde deelnemers is gescoord gedurende de toepasselijke periode. Voor afhandelingsdoeleinden, en tenzij anders vermeld, worden de punten die tijdens overtime worden gescoord in aanmerking genomen voor afhandelingsdoeleinden van markten die verband houden met "Full Time".
• Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.
(iv) Handicap • Resultaten worden afgehandeld op basis van de behaalde uitkomst zodra de genoemde handicap/spread wordt toegevoegd aan/verwijderd uit (welke van toepassing is) de wedstrijd/periode/totale score waarnaar de weddenschap verwijst. In die omstandigheden waarin het resultaat na verwerking van de handicap-/spreadlijn exact gelijk is aan de weddenschapslijn worden alle weddenschappen in die aanbieding ongeldig verklaard. Voor afhandelingsdoeleinden, en tenzij anders vermeld, worden de punten die tijdens overtime worden gescoord in aanmerking genomen voor afhandelingsdoeleinden van markten die verband houden met "Full Time".
• Alle delen van de wedstrijd waarop het aanbod betrekking heeft, moeten worden voltooid voor geldige weddenschappen.
(v) Partial, intervals, Eerste/Volgende op X • Bij weddenschappen op specifieke tijdsframes/intervallen (voorbeeld: Voor noteringen op Uitslag kwart/helft X , Wedstrijdresultaat tussen minuut X en minuut Y of "Rest van de Wedstrijd" wordt alleen rekening gehouden met uitkomsten en gebeurtenissen die zijn verzameld tijdens het opgegeven tijdsbestek/interval, welke van toepassing is. Bij afhandeling wordt geen rekening gehouden met andere gebeurtenissen die tijdens andere delen van het evenement/de wedstrijd, buiten het gespecificeerde tijdsbestek/interval plaatsvinden, tenzij anders vermeld.
• Weddenschappen op aanbiedingen die verwijzen naar een specifieke score in de wedstrijd (voorbeeld: Volgende team dat scoort of Race naar X punten), verwijzen naar de deelnemers die als eerste het genoemde doel scoren/bereiken. Als de aanbieding een tijdsbestek noemt (of enige andere periodebeperking) wordt bij de afhandeling geen rekening gehouden met enige gebeurtenissen uit andere delen van de wedstrijd/het evenement die geen verband hebben met het genoemde tijdsbestek. Indien de vermelde score niet binnen de gestelde termijn (indien van toepassing) door geen van de deelnemers wordt bereikt of gescoord, worden alle weddenschappen ongeldig verklaard, tenzij er een gelijkspel is aangeboden voor weddenschappen. Alle onderdelen van de wedstrijd waarnaar deze aanbieding verwijst moeten voltooid worden voor geldige weddenschappen, tenzij de uitkomst al bepaald is voor de onderbreking van het spel en waarbij enige hervatting van het spel niet kan resulteren in een andere uitkomst.

  

Voorwaarden Sportsbook